Harvennusvoimakkuuden valitseminen hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti

0
Kuvassa Tapion maastotaulukko

 

Harvennuskäyrät määrittelevät hakkuiden harvennusvoimakkuudet hyvänmetsänhoidon suositusten mukaisesti. Suositukset löytyvät Tapion taulukosta. Tapion taulukosta löydät myös muita kriteereitä hyvään metsän kasvatukseen, esimerkiksi eri hakkuutavat.

 

 

Tehdessäsi hakkuun esimerkiksi hankintatyönä tai pystykauppana on käytössä metsänhoidon suositusten mukaiset harvennusmallit.  Harvennusmallit löytyvät Tapion taulukosta, josta katsotaan puuston pohja pinta-ala sekä keskipituus. Harvennuskäyrän avulla nähdään, paljonko voidaan harventaa, ettei lakiraja tule vastaan. Lakiraja on merkitty punaisella viivalla taulukkoon. Taulukon vihreiden viivojen välissä on ihanteellinen pohjapinta-ala harvennuksen jälkeen. Ruskeat katkoviivat kertovat harvennuksen tarpeellisuudesta, mitä suurempi pohja pinta-ala pituuteen nähden, sen kiireellisempää on harventaa.

Havupuiden harvennusmalli Etelä-Suomi, Taulukko esimerkkiä varten.

 

 

 

Jokaiselle puulajille on olemassa oma harvennustaulukko. Taulukko tulee valita oman metsätilan sijainnin ja metsätyypin mukaan.

 

 

 

 

                                     Esimerkki 

Pertti omistaa metsätilan Turengista, jonka pääpuulajina on kuusi ja metsätyyppinä tuorekangas. Pertti haluaa suorittaa harvennuksen metsäänsä, koska on mitannut pohjapinta-alaksi 30 ja puuston pituudeksi 18. Pertti kaivaa Tapion taulukon ja etsii harvennusmallin havupuille etelä suomessa, vertaa lukuja taulukkoon ja huomaa pohjapinta-alan asettuvan ruskeiden viivojen väliin. Pertti haluaa kasvattaa metsäänsä hyvänmetsänhoidon suositusten mukaisesti. Taulukosta hän näkee, mikä pohjapinta-ala asettuu vihreiden viivojen väliin. Nyt Pertti laskee erotuksen pohjapinta-aloista ja tietää kuinka monta m2 puuta voidaan poistaa hehtaarilta. Alku pohjapinta-ala 30, harvennuksen jälkeen 18, eli 30-18=12, jolloin poistuma on 12m2/hehtaari. Nyt Pertti haluaa tietää, paljonko tässä harvennuksessa poistuu puuta motteina m3. Hän kaivaa Tapion taulukoista relaskooppitaulukon männikölle ja kuusikolle. Hän katsoo pohjapinta-alan 12 ja pituuden 18, ja taulukko antaa vastauksesi 103. Pertin harvennus hakkuun poistuma on 103 m3/ hehtaarilta.

Esimerkkia varten, relaskooppitaulukko

Hyvä on muistaa että, liian voimakkaissa harvennuksissa puusto kärsii ja kasvutappiot lisääntyvät. Lakirajan alle harvennettaessa voi seurata sakkorangaistus.

 

Lähteet:

Tapio (2014) Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset Kirja (s. 25 ja 48)

 

 

Leave A Reply