0

Suomen metsistä noin 95% ovat PEFC sertifioituja ja noin 10% ovat FSC sertifioituja metsiä. Metsäsertifioinnin…More

0

Metsäverotus ja veroilmoituksen teko Jokaisen metsänomistajan tulee tehdä metsäveroilmoitus, mikäli hänellä on ollut metsätalouden tuloja…More

0

Uudistamisvelvoitteella tarkoitetaan avohakkuun jälkeistä metsän uudelleen istuttamista. Uudistamisvelvoite on metsälaissa määritelty, ja se koskee jokaista…More

0

Metsänkäyttöilmoitus on täytettävä lomake, joka täytetään vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuiden aloittamista. Metsänkäyttöilmoituksen tekee yleensä…More

0

Metsiä uhkaavat monenlaiset tuhot ja vahingot. Keväällä ja kesällä hyönteisten lisääntyminen lisää hyönteistuhojen riskiä. Talvisin…More

0

Hyvän metsänhoidon suositukset on luotu metsänhoitotöitä varten. Suositukset ovat tehty yhdessä metsä asiantuntijoiden, -yrittäjien ja…More

0

Metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsälaki sanelee…More

0

Maisematyölupa: ”Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman…More