Kansainväliset verkostot ja tutkimushankkeet ovat kasvun edellytys

0

Kansainvälisten verkostojen rakentamisen työpajassa HAMKin kv-päällikkö Kati Heikkinen alusti HAMKin kansainvälistymiseen liittyvistä strategisista tavoitteista ja kumppanuusverkostoista.

Strategiset tavoitetilat kansainvälisyyden näkökulmasta ovat:

  1. HAMKin tutkimusyksiköt ovat merkittäviä yhteiskunnan uudistajia.
    Tutkimusyksiköt uudistavat yhteiskuntaa, kun soveltava tutkimuksemme tuottaa uusia ratkaisuja. Tämä edellyttää sitä, että yritysten rooli tutkimustoiminnassa kasvaa.
  2. HAMK on tärkeä osa kansallisia ja kansainvälisiä innovaatioekosysteemejä. 
    Olemme osa ekosysteemejä, kun tutkimuksemme on korkeatasoista ja tutkijamme toimivat kansainvälisissä verkostoissa. Tämä kulkee käsi kädessä tutkimushankkeiden kanssa, ja niiden taustalla ovat yksityiset ja kansainväliset rahoittavat tahot.
  3. HAMK on kansainvälinen, aktiivinen ja moderni korkeakouluyhteisö. 
    Kasvu tapahtuu kansainvälisyyden kautta myös tutkimustoiminnassa. HAMKin monialaiset tutkimusryhmät vahvistavat osaamispääomaamme, ja tutkijaurapolku houkuttelee kansainvälisesti.

Kovat kansainväliset hankkeet tutkimuksen ytimessä

TKI-toiminnan kasvun ja kansainvälistymisen työkaluiksi kulminoituvat laadukkaiden verkostojen kanssa tehtävät kovat kansainväliset hankkeet. Käytännössä se vaatii laadukasta tutkimusta, oikeita kumppaneita sekä hanketeknistä osaamista.

Työpajassa keskusteltiin paljon toiminnan organisoimisesta, roolituksista ja resursseista. Yhteisesti todettiin, että tutkimus- ja hanketoimintamme ei ole vielä riittävän monialaista eikä siinä hyödynnetä tarpeeksi laajasti eri yksiköissä olevaa potentiaalia. Pajassa mietittiin arjen keinoja, joilla esteitä – ja organisaatiorajoja – voitaisiin ylittää. Aivoriihessä yhdeksi mahdolliseksi alustaksi tunnistettiin Design Factory, jossa voitaisiin yhdistää samanaikaisesti muotoiluajattelu, monialainen tutkimus ja mahdollisesti myös koulutus. Myös muita kehitysideoita kirjattiin, ja työ asioiden edistämiseksi jatkuu osana HAMKin kansainvälistämisohjelmaa sekä TKI-toiminnan kehittämistä.

Leave A Reply