Laatutyön vuosikertomus 2019

0

HAMKin laatutyön vuosikertomus 2019 sisältää kolme suurta teemaa. Viime vuonna keskityttiin

  • laadun kokonaiskuvaan
  • ohjeistuksen uudistamiseen
  • tutkimuksen ja koulutuksen työelämäarviointeihin.

Kokonaiskuva sitoo laatutyön arkeen

Laadun kokonaiskuvaa täsmennettiin edellisistä versioista. Kuva haluttiin piirtää uudelleen, jotta siinä näkyisivät entistä selvemmin laatutyön strateginen luonne, laatutyön sitoutuminen johtamiseen, laatutyön nivoutuminen toiminnanohjaukseen ja laatutyön osuus arkityössä.

HAMKin laatujärjestelmän kuva
HAMKin laatujärjestelmä

Ohjeistuksen tehtävä on palvella laatutyötä, ei laatujärjestelmää

Toimintaohjeet ovat olleet tarkastelussa koko vuoden ajan. Iso ajatuksellinen muutos on toimintaohjeiden ja muiden ohjeiden saaminen saman tekemisen piiriin, yhdeksi ohjeistukseksi. Tavoite on, että ensisijaisesti ohjeistus ohjaa hamkilaisen arkityötä eikä työllistä laatujärjestelmää. Muutosta valmisteltiin sisältöjen ja prosessin näkökulmasta: Nykyiset toimintaohjeet käytiin läpi ja tunnistettiin niiden sisältötyyppi, käyttäjäryhmä, prosessi ja omistaja. Lisäksi ohjeistuksen luomisen, ylläpidon ja poistamisen prosessi suunniteltiin entistä kevyemmäksi. Se saadaan käytäntöön, kunhan uusi intra mahdollistaa uudet julkaisemisen toimintatavat.

Työelämä tuo toimintaamme toisen näkökulman

Työelämä otettiin systemaattisesti mukaan arvioimaan toimintaamme. Vuoden 2019 aikana tehtiin tutkimusyksiköiden työelämäarviointi ja aloitettiin koulutusmoduulien vastaava. Olemme aikaisemmin auditoinneissa saaneet palautetta siitä, että sidosryhmät eivät ole kovin näkyvästi mukana toiminnassamme, joten tämä on yksi systemaattinen menetelmä tilanteen muuttamiseksi. Muista ulkoisista mittauksista mainittakoon  Times Higher Education Teacher Ranking ja Greenmetric-arvioinnit.

Monta muutakin asiaa tapahtui laatutyön tontilla: Uudistettiin moduulipalautejärjestelmä. Laadun kehittämisryhmässä tapahtui henkilömuutoksia. Laadun eAMSia valmisteltiin osana HAMKin arkistonmuodostussuunnitelman kokonaisuutta. Karvin kanssa sovittiin seuraavasta auditoinnista v. 2022. Laatutyön aiempaa aktiivisempaa viestintää käynnistettiin mm. tämän laatublogin avulla.

Leave A Reply