Potilasturvallisuutta

0

Tiedätkö mitä potilasturvallisuus tarkoittaa? Mihin asioihin voit vaikuttaa alan ammattilaisena tai ollessasi potilaana? Potilasturvallisuus on monien asioiden summa, hygienia-asioista lääketurvallisuuteen, kaatumisriskeistä painehaavoihin. Opiskelemme sairaanhoitajiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa, toteutimme terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen projektiharjoittelun, jonka yhtenä osana olimme mukana Kanta-Hämeen keskussairaalan potilasturvallisuusviikon toteutuksessa.

Käsihygienian tärkeys

Käsihygienian tärkeyttä ei koskaan voi korostaa liikaa, varsinkaan sairaalassa. Tiesitkö, että kynnen alla elää Suomen väkiluvun verran mikrobeja, sormuksen alla Euroopan väkiluvun verran mikrobeja ja tulehduksessa maailman väkiluvun verran mikrobeja? Osa mikrobeista on tauteja aiheuttavia bakteereita. (Kyllönen 2009.) Tämän vuoksi sairaaloissa tulee noudattaa erittäin huolellista käsihygieniaa, jotta pystytään ennaltaehkäisemään tartunnat potilaisiin, heidän omaisiin ja myös henkilökuntaan.

Kunnollinen käsihygienia on tärkeää myös kotioloissa. Jos me kaikki pesisimme huolellisesti kätemme aina kun tulemme yleisiltä paikoilta, esimerkiksi kaupasta kotiin, WC-käynnin jälkeen, ennen syömistä tai ruoan valmistusta, roskapussin viemisen jälkeen ja aina kun olemme aivastaneet, yskineet tai niistäneet, niin montakohan vatsatautia, flunssaa tai muuta inhottavaa tautia pystyisimme ennaltaehkäisemään?  Toivottavasti jokainen meistä tekisi hyvän käsihygienian toteuttamisesta omaan elämäänsä sisältyvän rituaalin, sillä se on helpoin ja halvin tapa ehkäistä erilaisia tartuntoja. (Kyllönen 2009.)

Lääketurvallisuudesta

Hoitotyössä on ensiarvoisen tärkeää, että potilaat kertovat heidän käytössään olevista lääkkeistä. Itsehoitovalmisteiden, vitamiinien, luontaistuotteiden ja kasvirohdosvalmisteiden käytön ilmoittaminen on yhtä tärkeää, sillä niillä saattaa olla lääkkeiden kanssa merkittäviä yhteisvaikutuksia. (Fimea n.d.) Lääkekortti, johon on kirjattuna kaikki käytössä olevat lääkkeet, luontaistuotteet ja allergiat, olisi hyvä olla aina mukana vaikkapa lompakossa, ja näin se kulkee mukana esimerkiksi lääkärin vastaanotolla käydessä.

Kaatumisen ehkäisyä

Kaatumisen ennaltaehkäisy on myös tärkeä osa potilasturvallisuutta. Iäkkäiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä kaatumisista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi on erittäin tärkeää järjestää tehokasta ja systemaattista kaatumisten ennaltaehkäisyä. (Pajala 2016, 7-10.)

Millä iäkkäiden kaatumisia pystytään sitten ehkäisemään? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Pysytään pystyssä – oppaassa on monipuolisesti tietoa kotiympäristön turvallisuustekijöistä, turvallisesta ulkoilusta, valaistuksen tärkeydestä, iäkkäiden ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä ohjeita tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteista.

Potilasturvallisuusviikon aikana olimme Kanta-Hämeen keskussairaalan pääaulassa jalkautuneina jakamaan tietoa muun muassa edellä mainituista potilasturvallisuusasioista potilaiden, heidän omaisten ja sairaalan henkilökunnan kanssa. Saimme aikaiseksi useita meheviä keskusteluita, ja olimme aivan yllättyneitä varsinkin iäkkäämpien asiakkaiden kiinnostuksesta potilasturvallisuusaiheita kohtaan. Toivottavasti nämä tärkeät asiat jäivät monien mieliin, jotta ihmiset muistaisivat, kuinka pystyvät myös itse vaikuttamaan omaan sekä lähimmäistensä potilasturvallisuuteen.

 

Eerika Heino, Vera Jaakkola, Sanna Lönnqvist, Jenny Rantanen ja Heidi Väyrynen

 

Fimea (n.d.). Kansalaisen lääketieto. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Haettu 18.4.2018 osoitteesta http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/laakkeiden-yhteisvaikutukset

Kyllönen, T. (2009) Muista kunnollinen käsihygienia! Haettu 21.3.2018 osoitteesta: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/05/05/muista-kunnollinen-kasihygienia

Pajala, S. (2016). THL-opas. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. Haettu 20.4.2018 osoitteesta http://www.julkari.fi/bitstream/han-dle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf

 

 

Leave A Reply