Ulkomaalaisten rekrytointiin ja kulttuurieroihin apua tarjolla

0

Oletko rekrytoimassa ulkomaalaistaustaista henkilöä töihin yritykseesi? Nyt on monenmoista apua tarjolla Kanta-Hämeessä. Voit saada maksutonta, henkilökohtaista sparrausta Target Visionin Sari Suomalaiselta yrityksesi hyväksi. Voit myös osallistua huhtikuussa järjestettäviin kahteen webinaariin tai kerran kuukaudessa toteutettavaan Ohjaan.fi monikulttuurisuuskoulutukseen. 

Kanta-Hämeessä on käynnissä Kulkeva-hanke, josta voit saada apua kansainvälisten osaajien palkkaukseen liittyvissä asioissa. Huhtikuussa toteutetaan kaksi webinaaria sekä webinaarien jälkeen toukokuussa yrityksille henkilökohtaista sparrausta kansainvälistymiseen liittyen. Webinaarit ovat 11.4. ja 26.4. klo 9-10.30 verkossa. Webinaarit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Ensimmäisen webinaarin 11.4. aiheina ovat kansainvälisen työvoiman hankinta ja rekrytointi, kulttuurien välinen viestintä ja sopeutuminen sekä kansainvälisten osaajien integrointi organisaatioon. Toisessa webinaarissa keskitytään monimuotoisuuden johtamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Se toteutetaan myös Teamsissa 26.4. klo 9-10.30. Aiheina ovat monimuotoisuuden johtaminen ja inklusiivinen työkulttuuri sekä kansainvälinen yhteistyö ja verkostot.

Yrityksille on tarjolla edellisten lisäksi vielä kolmen tunnin henkilökohtaista sparrausta webinaareissa käsiteltyjen asioiden teemoilla. Asiantuntijana toimii Sari Suomalainen Target Visionista. Ilmoittautumiset webinaareihin ja yrityssparraukseen.

Kuuden tunnin Ohjaan.fi monikulttuurisuuskoulutus

Monikulttuurisuusosaaminen ohjauksessa – verkkokoulutus luotiin Kokka kohti Suomea -hankkeessa. Hyväksi havaittua koulutusta on edelleen saatavissa maksuttomasti. Koulutuksiin pääsee mukaan kerran kuukaudessa. Ilmoittautuminen tapahtuu Ohjaan.fi -sivuston kautta.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työpaikkaohjaajat, jotka ohjaavat opiskelijoita yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Mukaan voi kuitenkin ilmoittautua, jos olet kiinnostunut monikulttuurisuusasioista ja haluat lisätietoja esim. eri kulttuureista ja kulttuurietietoisesta ohjauksesta. Koulutuksen kesto on kuusi tuntia, josta neljä tuntia on itsenäistä opiskelua materiaaleihin perehtyen sekä kaksi tuntia ohjattua verkkokeskustelua Teamsissä.

Koulutuksessa hankit osaamista monikulttuurisesta ohjausosaamisesta, kulttuurien välisistä erovaisuuksista sekä kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta työpaikkaohjaajana toimimisen tueksi. Lisäksi koulutuksen sisältönä on erilaiset ohjaukseen liittyviä menetelmät ja materiaalit, joita voit hyödyntää, kun olet vuorovaikutuksessa ulkomaalaistaustaisen henkilön kanssa.

Koulutukseen on mahdollista hakea kuukausittain.  Ilmoittautumisajan päätyttyä saat sähköpostitse kouluttajalta ohjeet koulutuksen suorittamiseen. Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa: materiaaliin perehtyminen, osaamistesti, valmistautuminen ja osallistuminen verkkokeskusteluun. Verkkokeskustelun vetää kouluttaja ja siihen osallistuvat kaikki koulutukseen osallistuneet. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat ohjaan.fi-verkostossa mukana olevat oppilaitokset.

 

Kulkeva-hanke auttaa ulkomaalaisten rekrytoinnissa

 

Kansainvälinen rekrytointi -webinaarit

Kulkeva-hanke

Tavoitteeet:

  • edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten maahanmuuttajien integroitumista Kanta-Hämeessä
  • löytää yhdessä ratkaisuja kv-opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle ja sujuvampaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan
  • saada helpotusta kantahämäläisten yritysten osaajapulaan sekä työvoiman kohtaanto-ongelmaan
  • tavoitteena on myös lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä Kanta-Hämeessä ja pyrkiä luomaan uusia oppimis-, työskentely- ja yhteistyömalleja yritysten, yhdistyksien ja oppilaitoksien välille

Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen (HAMK), majoitus- ja ravitsemusalan (KKT) ja luonnonvara-alan (HAMI) yrityksiin. Hankkeen pääkoordinoijana toimii Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hankkeen osatoteuttajat ovat HAMK Edu ja Hämeen ammatti-instituutti.

Rahoittaja: Hämeen liitto, kansallinen AKKE-rahoitus. Hankkeen aikataulu 1.4.2023-31.12.2024.

Leave A Reply