Turvallisesti Hämeessä – tapahtuma toimii myös verkossa

0

Turvallisesti Hämeessä -hankkeessa on järjestetty erilaisia tapahtumia pitkin syksyä. Koronatilanteen jälleen huonontuessa jouduttiin Mustialaan suunniteltu opiskelijatapahtuma viemään Teamsiin. Miten onnistuu liikenneturvallisuudesta kertominen ja keskustelun virittäminen verkossa?

Tapahtuma alkaa perinteisesti Teamsiin kuuluvilla ’ei kuulu’, ’mulla ei näy mitään’ -keskusteluilla. Kunnes päästään asiaan ja esittäytymisiin. Tapahtumaa vetävät liikenneopetuksen lehtori Jyrki Hapulahti HAMIsta ja kaksi liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa opiskelevaa opiskelijaa. Mustialassa tai linjan päässä paikalla ovat HAMin lehtorit ja ensimmäisen vuosikurssin maatalousalan opiskelijat, pääasiassa 16-19 -vuotiaita poikia.

Tapahtuman alkuun luodaan katsaus nuorten liikenneturvallisuustilanteeseen​. Keskustelua syntyy tässä kohden jo jonkin verran. Mietitään nuorten liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, hyviä ja huonoja. Niistä syntyy sanapilvi osallistujien toimesta.

Mitkä seikat vaikuttavat nuorten liikennekäyttäytymiseen?

Käydään myös läpi Hyrian media-alan opiskelijoiden hankkeelle suunnittelemia julisteita, heijastimia ja T-paitoja. Tämän käydään läpi erilaisia tilastoja, nuorten kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin liittyviä syitä. Keskustellaan, miksi näin on ja miten niitä voisi välttää. Keskustelu rönsyilee sinne tänne ja osallistujat kertovat omalle kohdalle osuneista  läheltä piti -tilanteista liikenteessä.

Lopuksi käydään läpi vielä kuljettajan ajoonlähtötarkistus, mikä sekin herättää keskustelua osallistujissa.

Tapahtuman kokoaa visailu, jossa kysymykset liittyvät aiemmin käsiteltyihin teemoihin. Tämä viimeistään herättää ja aktivoi osallistujat, sillä nopeus ja tieto ratkaisevat voittajan.

Vaikka fyysistä tapahtumaa ei mikään korvaa, on kuitenkin mahdollista toteuttaa tämänkaltainen liikennevalistustapahtuma helposti verkossa ja vieläpä niin, että teemasta syntyy aktiivista keskustelua ja osallistujille jää tapahtumasta muistijälki ja ehkäpä myös ajattelemisen aihetta omaan liikennekäyttäytymiseen.

Lisätiedot: https://hami.fi/turvallisesti-hameessa/

Leave A Reply