Osaaminen näkyviin: sisäinen tarkastaja Jaakko Salo

0

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Jaakko Salo on työskennellyt jo neljä vuotta Oulun yliopistolla sisäisenä tarkastajana. Aiemmin hän on toiminut avustavana tilintarkastajana mm. Veikkauksella sekä sosiaali- ja terveysministeriössä, joissa hän mm. valvoi avustusten käyttöä. Hän on ollut myös kolmannen sektorin järjestöissä vastaamassa hanketoiminnasta.

Mitä työhösi kuuluu?

Tarkastuksia tehdään laidasta laitaan: ne voivat kohdistua hankintoihin, tietosuojaan ja -turvaan tai rekrytointiprosesseihin. Syksyisin suunnitellaan, mitä tarkastuksia ensi vuonna tehdään ja millaisella budjetilla. Oulun yliopistolla suunnitelma hyväksytetään rehtorilla ja hallituksella. Sisäinen tarkastus tehdään aina organisaatiokohtaisesti, joten erot ovat suuria. Sisäistä tarkastusta ei nimittäin ohjaa lainsäädäntö, vaan toiminta perustuu alan ammattistandardeihin. Tarkastuksissa tulee ottaa huomioon myös organisaatiokulttuuri, joka vaikuttaa tarkastuksen toteutukseen.

Työssäni on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tutustun tarkastettavaan asiaan, kerään tietoa ja käyn läpi dokumentointia sekä ohjeistuksia. Toisessa vaiheessa teen kenttätyötä: haastattelen ja juttelen ihmisten kanssa otantojen avulla sekä teen mahdollisesti pistokoetarkastuksia tarkastuksen kohteena olevaan aineistoon. Selvitän samalla, tehdäänkö asiat lakien ja ohjeistusten mukaan. Kolmas vaihe on raportointi ja läpikäyminen. Esittelen hallitukselle ja rehtorille raporttini, ja johto tekee toimintasuunnitelman jatkosta. Organisaation täytyy sitoutua tekemään korjaukset, jos jotain korjattavaa löytyy. Vuoden parin sisään tehdään seurantatarkastus, onko asiat korjattu.

On tärkeää osata arvioida, riittääkö oma osaaminen tarkastusten tekemiseen vai tarvitaanko ulkopuolista konsultointiapua. Esimerkiksi kampuksen turvallisuuden tarkastukseen pyysin ulkopuolista apua.

Miten päädyit opiskelemaan HAMIin?

Sisäiset tarkastajat ry järjesti koulutuksen, jossa tapasin erään samoja hommia tekevän sisäisen tarkastajan Turusta. Tutustuimme ja vaihdoimme kuulumisia. Hän sattui olemaan entinen hamilainen ja suositteli käymään HAMIn sisäisen tarkastajan koulutuksen.

Sisäisen tarkastajan pitää olla riippumaton ja hänellä tulee olla objektiivinen näkökulma. Tästä syystä työ on hyvin itsenäistä mutta myös yksinäistä. Koulutuksista saa kontakteja ihmisiin, jotka työskentelevät samoissa hommissa eri organisaatioissa. Tässä vaiheessa tarkastusuraa koin, että saan enemmän tukea työhöni tutustumalla muihin samaa työtä tekeviin, kuin että olisin osallistunut kirjatentteinä suoritettaviin sertifikaattikoulutuksiin. HAMIssa tarjottu monimuotoinen opiskelumalli kuulosti minulle sopivalta. Koulutuksen aikana sai palautetta opiskelukavereilta ja syntyi kiinnostavia keskusteluja eri aiheista.

Millaista opiskelu oli?

Tykkäsin siitä, että opiskelu oli hyvin konkreettista. Opiskelun pystyi hyvin tekemään töiden ohessa, koska opiskeltavat aiheet soveltuivat heti omaan työhön. Tämä piti opiskelumotivaatiotani hyvin yllä.

Monimuoto-opiskelu oli juuri itselleni sopiva tapa opiskella. Koulutusmateriaalit olivat aina saatavilla verkossa ja verkkoluentoja pystyi katsomaan juuri silloin, kun itselle sopi. Tämä auttoi todella paljon työn, perheen ja opintojen yhteensovittamisessa.

Opiskelutehtävissä luettiin toisten tekemiä papereita ja annettiin palautetta. Tästä näki hyvin, mitä jo osaa ja mitä voi parantaa vielä.

Mitä suunnitelmia sinulla on tulevaisuudessa?

Opinnoista sain vahvistusta omalle osaamiselleni ja kontakteja samaa työtä tekevistä.

Lähivuosina aion käydä CIA-sertifikaatin (certified Interna auditor) eli opiskelut eivät jää tähän. Nyt on kuitenkin hyvä keskittyä pelkästään töihin parin vuoden ajan.

Olisiko sinulla jotain terveisiä opettajille tai tätä koulutusta miettiville?

Minna Seppälälle iso kiitos! Hän oli ymmärtävä opettaja, joka jaksoi kuunnella pitkään asioiden läpikäymistä.

Suosittelen koulutusta kaikille, jotka ovat juuri aloittaneet sisäisinä tarkastajina. Varsinkin heille, joilla ei ole omaa tiimiä ympärillä valmiina. Koulutuksesta saa vertaistukea ja palautetta omalle tekemiselleen.

 

 

 

Haastattelun pohjalta kirjoittanut Sara Vihinen

Haastattelu on osa Osaaminen näkyviin -viikkoa, jota organisoi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Viikon tavoitteena on auttaa ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. HAMIssa haluamme nostaa esille opiskelijoidemme osaamista.

Leave A Reply