Opiskelijayhdistystoimintaa Hamissa

0

Hämeen ammatti-instituutin opiskelijakuntatoiminta päätettiin rekisteröidä yhdistykseksi syksyllä 2021. Rehtori Tarja Hovila teki valmistelutöitä asian edistämiseksi, jonka jälkeen toimipisteiden opiskelijat pääsivät ottamaan vastuuta ohjaajien tukemana. Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeistuksiin tutustuttiin yhdessä, yhdistyksen tulevia sääntöjä ja vakuutusehtoja tavattiin porukalla Teams-palavereissa. Tutuksi tuli kuviot, miten yhdistykselle saataisiin avattua tili vaadittavine asiakirjoineen. Myös talousarvio ja toimintasuunnitelma laadittiin vastuuohjaajien Sari Hattulan ja Seppo Peuralan ohjeistamana.

Nimikilpailussa yhdistys päädyttiin nimeämään HAMIS ry:ksi. Ensimmäinen hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuussa Sairion toimipisteessä opiskelijoiden ottaessa mielenkiinnolla ja uteliaisuudella vastaan erilaisia vastuita hallituksessa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittu Ella Honka-aho on ollut yhdistystoiminnassa mukana ensimmäistä kertaa ja kuvaakin HAMIS ry:n ensitaivalta opettavaiseksi kokemukseksi: ”Tässä oppii hyödyllisiä yhteiskunnallisia asioita omaakin arkielämää ajatellen.” Varapuheenjohtaja Mirta Martin ja sihteeri Mikael Rauhansalo ovat olleet osaltaan myös suuri apu toiminnan alkuun saattamisessa.

Toimintakertomus kuluneelta kaudelta näyttää varsin byrokratiapainotteiselta. Kun tärkeimmät käytännön paperiasiat on saatu valmiiksi, jatkossa jää enemmän aikaa ja tilaa keskittyä opiskelijoiden yhteisöllisen toiminnan lisäämiseen Hamissa. Suunnitteilla on erilaisia teemapäiviä ja mukavia aktiviteetteja opintojen vastapainoksi. Yhdistyksellä on tärkeä rooli myös opiskelijoiden edunvalvonnan ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Opiskelijat saavat todistuksen aktiivisesta toiminnassa mukana olemisesta. Ensimmäiset todistukset allekirjoitetaankin syksyllä 2022 ja jaetaan opiskelijoille valmistumisen yhteydessä.

”Kannustan opiskelijoita lähtemään rohkeasti mukaan toimintaan”, kiteytti Honka-aho tsemppinä uusille opiskelijoille luovuttaessaan puheenjohtajan pestin seuraajalleen Amanda Paunoselle.

Teksti: Sari Hattula
Kuvat:  Heikki Uusikylä

Yhdistyksen puheenjohtaja Ella Honka-aho (oik.) perehdyttää uutta hallitusta kokouksissa käsiteltäviin asioihin. Ohjaaja Sari Hattula vierellä.
Kuluneen ja tulevan kauden hallituksen edustajat kokoontuivat Lepaan toimipisteen vapaa-ajantilaan kokoustamaan rennossa ilmapiirissä. Heikki Uusikylä ja Mari Johansson olivat laittaneet pöydän koreaksi.

Leave A Reply