KULKEVA kutsui TUVA-maahanmuuttajaryhmän Lepaalle

0

Koulutuskuntayhtymä Tavastian TUVA-ryhmä oli tutustumassa Hämeen ammatti-instituuttiin ja Lepaan näyttelyyn KULKEVA-hankkeen kutsumana. Tutustumispäivässä oli mukana noin parikymmentä henkilöä, jotka edustivat yli kymmentä kansalaisuutta. Aamupäivän aikana tutustuttiin Hämeen ammatti-instituutin tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin. Iltapäivällä ryhmä vieraili Lepaan näyttelyssä.

Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikössä vierailulla oli maahanmuuttajataustaiset TUVA-opiskelijat. TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat tukea siirtyäkseen jatkokoulutukseen.  Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

TUVA-opiskelijat olivat kiinnostuneita Hämeen ammatti-instituutin opiskelutarjonnasta.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian opettaja Pia Paananen oli suunnittelemassa päivän toteutusta yhdessä KULKEVA-hankkeen toimijoiden kanssa. Maahanmuuttajaryhmän TUVA-koulutuksessa painotetaan erityisesti suomen kielen harjoittelua ja tutustumista erilaisiia ammatteihin. Opiskelijoita oli mukana noin 20 henkilöä useista eri kansallisuuksista.

Aamupäivän aikana TUVAlaisille kerrottiin Hämeen ammatti-instituutin tutkinto-opiskelumahdollisuuksista toimialajohtaja Soile Viljakan johdolla. Projektityöntekijä Sari Hattula kertoi Tilalle töihin -lyhytkoulutuksista. TILALLE TÖIHIN non stop -pilotti on suunniteltu yhdessä työelämän kanssa. Pilotissa tarjotaan lyhytkoulutuksia monimuotototeutuksella pääpainon ollessa maatalousalan opinnoissa. Oppimisympäristönä toimivat maatilayritykset sekä Mustialan opetusmaatila. Lähipäivät pidetään Mustialan kampuksella. Opintojen määrä on 5–30 osaamispistettä opiskelijan mukaan. Koulutuksiin voi hakeutua non stop -periaatteella ja opintoja voi valita maatalousalan opintojen lisäksi myös eri aloilta HAMIn monipuolisesta opetustarjonnasta. Tilalle töihin -hankkeen tavoitteena on saada opiskelijoille sellaiset taidot ja osaaminen, jotka mahdollistavat siirtymän työelämään.

Toimialajohtaja Soile Viljakka HAMIsta kertoi erilaisista opiskelumahdollisuuksista.

Iltapäivällä opiskelijat kiersivät omatoimisesti Lepaan näyttelyssä. Lepaa näyttely on mielenkiintoinen vuosittainen tapahtuma, joka tarjoaa kohtauspaikan puutarha- ja viheralan toimijoille. TUVA-opiskelijat pääsivät tutustumaan alaan ja alan edustamiin työpaikkoihin. Mukana oli mm: kasvihuoneyrittäjät, marjan- ja vihannestenviljelijät, taimistoviljelijät, puutarhakauppiaat, kaupunkien, kuntien ja seurakuntien viherväki ja golfkentänhoitajat.

KULKEVA-hanke

Tavastian TUVA-ryhmän oli kutsunut Hämeen ammatti-instituuttiin vierailulle KULKEVA-hanke. Hankkeessa ovat mukana  Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hämeen ammatti-instituutti ja HAMK EDU -tutkimusyksikkö. Hankkeen rahoitus on saatu Hämeen liitolta (AKKE-rahoitus). Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten maahanmuuttajien integroitumista Kanta-Hämeessä
  • löytää yhdessä ratkaisuja kv-opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle ja sujuvampaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan
  • tuoda helpotusta kantahämäläisten yritysten osaajapulaan sekä työvoiman kohtaanto-ongelmaan
  • lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä Kanta-Hämeessä ja pyrkiä luomaan uusia oppimis-, työskentely- ja yhteistyömalleja yritysten, yhdistyksien ja oppilaitoksien välille

Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen (HAMK), majoitus- ja ravitsemusalan (KKT) ja luonnonvara-alan (HAMI) yrityksiin. Hankkeen aikataulu 1.4.2023-31.12.2024. Koulutuskuntayhtymä Tavastia on hankkeen päätoteuttaja. Projektipäällikkönä toimii Leena Puumalainen.

Leave A Reply