Plussan puolella: Työtilojen laatuauditointi etenee suunnitelmista kohti toteutusta

0

Vuoden viimeisessä LeaDPlus-tapaamisessa 5.12.2023 aiheena oli Learn-työtilojen (Moodle) sisäinen laatuauditointi. Laatuauditoinnilla tähdätään työtilojen selkeyteen sekä käytettävyyden ja saavutettavuuden parantumiseen. Digipedamentorit kokoontuivat korkeakoulukeskukselle testaamaan loppusyksyn aikana tehtyä auditointikriteeristöä ja siten pilotoimaan tammi-helmikuussa 2024 aikana tehtävää varsinaista auditointia. 

Työtila-auditoinnin tavoitteena selkeys ja saavutettavuus 

Auditoinnin taustalla on opiskelijoilta saatu palaute ja halu edistää työtilojen yhtenäisyyttä korkeakoulutasolla. Syksyn aikana digipedamentorit ja LeaD-tiimin asiantuntijat kehittivät työtilojen auditointia varten oman sisäisen kriteeristön, joka perustuu valtakunnallisiin digipedagogiikan laatukriteereihin (mm. Digivisio 2030, eAMK-verkkototeutukset). Kriteeristön osa-alueet ovat: 

  • Moduulin kokonaisuus 
  • Saavutettavuus ja kaikki opiskelijat huomioiva opetuksen suunnittelu (UDL) 
  • Oppimistehtävät 
  • Ohjaus, palaute ja arviointi 

Tapaamisessa kriteeristön testaus tehtiin yksiköittäin ja pareittain. Jokainen mentoripari valitsi yhden moduulin, joka arvioitiin kehitetyn kriteeristön perusteella. Moduulin kokonaisuutta arvioidaan erityisesti opiskelijan näkökulmasta: miten oppimisprosessi ja moduulin kokonaisuus on tuotu esille. Arviointikriteeristössä saavutettavuudesta ja UDL-periaatteista on suurin määrä kysymyksiä. Testauksessa löytyi jo muutama vinkki, esimerkiksi miten Moodle-työtilojen saavutettavuutta voi tarkastaa ja parantaa. Kolmantena kokonaisuutena arviointiin valikoituivat oppimistehtävät ja niiden ohjeistaminen opiskelijoille. Neljäs auditoinnin osa-alue on ohjaus, palaute ja arviointi, jossa arvioidaan opiskelijan mahdollisuutta saada palautetta ja jatkuvaa tukea oppimisestaan. Auditoinnin pilotointi sujui hyvin ja kriteeristön testaus onnistui. Muutamiin kysymyksiin haluttiin pieniä muokkauksia, mutta pääosin kysymykset tuntuivat toimivilta.  

Varsinainen auditointi alkaa joulun jälkeen  

Tekemistä riittää digipedamentoreille ja LeaDin asiantuntijoille alkuvuodeksi: työtilojen auditoinnin kohteena on yhteensä noin 60 satunnaisesti valittua amk- ja yamk-tutkintokoulutusten 2. ja 3. periodin moduulitoteutusta. Työ jatkuu maalis-huhtikuussa havaittujen vahvuuksien ja kehityskohteiden yhteisellä tarkastelulla sekä ohjeiden, mallipohjien ja valmennusten päivittämisellä. Kaikille auditoinnin tuloksista kerrotaan huhti-toukokuun aikana, esimerkiksi yksiköiden kehittämispäivissä. 

Digipedamentorien kiireinen syksy alkaa tulla päätökseen. Glögilasien ääressä oli mukava vetää yhteen syksyn satoa: uudet mentorit ovat päässeet hyvin mukaan tiimiin ja uutta osaamista on kertynyt äänikerronnasta ja laadukkaasta videotuotannosta. Mentorit ja LeaD-tiimin asiantuntijat odottavat innolla kevään tulevaa auditointia ja uuden oppimista yhdessä. 

Briefly in English 

Workplace quality audit takes steps from plans to implementation  

In its last meeting, the LeaDPlus network met to discuss the internal quality audit of the Learn workspaces (Moodle). The aim is to improve the clarity, usability and accessibility of the workspaces based on student feedback. The digital pedagogy mentors and LeaD team tested the audit criteria developed during the autumn and prepared for the piloting in January-February 2024. The audit will cover the module as a whole, accessibility, lesson planning, learning tasks, guidance, feedback and evaluation. The testing of the criteria went well, and the actual audit will focus on about 60 module implementations of bachelor’s and master’s degree programmes. The audit work will continue in the spring with an assessment of strengths and areas for improvement, updates of the guidelines and dissemination of the results in April/May. Digital pedagogy mentors are looking forward to the spring audit and to learning new things together. 

Linda Kantola, opetusteknologia-asiantuntija, Learning Design Team, Tietohallinto.

Leena Mäkinen, 24/7 oppimisen muotoilija, Learning Design Team, Tietohallinto.

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Bannerin alkuperäinen kuva Adobe Stock.

Leave A Reply