Plussan puolella: Mentorit syventämässä osaamistaan laadukkaasta videotuotannosta

0

Digipedamentoreiden ja LeaDin (yhdessä LeadPlus) marraskuinen tapaaminen keskittyi laadukkaaseen videotuotantoon. Syksyn 2023 mittaan digipedamentoritiimeissä on tapahtunut joitakin muutoksia ja uusista tuulista haluttiin viestittää hamkilaisille videomuodossa. Tästä syntyi ajatus yhdistää mentoreiden esittelyvideointi ja marraskuun LeadPlus-tapaamisen teema: laadukkaan videoinnin kevyet tavat. Videoinnin vaiheet voidaan jakaa seitsemään osaan: ideointi ja käsikirjoitus, esiintyjien ja kuvauspaikkojen valinta, kuvauspaikkoihin tutustuminen, tuotannon aikataulutus, kuvaukset, jälkityöt ja julkaisu. Tässä tekstissä kerromme, kuinka koimme osallistujan näkökulmasta videotuotantoon ja sen eri vaiheisiin osallistumisen. 

Ideointi ja käsikirjoitus kaiken perustana 

Videointi lähtee liikkeelle ideoinnista ja hyvästä suunnittelusta. Koimme videointitiimissä käsikirjoituksen tekemisen ennen kaikkea hauskaksi ja luovaksi. Ideointivaiheessa kannattaa heittää esille hullunkurisiakin suunnitelmia, sillä niistä saattaa kehkeytyä toteutuskelpoisia ajatuksia. Ideoimme aluksi monenlaisia vaihtoehtoja, mutta saimme lopulta yhteistyössä valikoitua parhaat ja sopivimmat ideat mentoreiden esittelyvideon kokonaisuudeksi.  

”Itse koin suurena apuna, että asiantuntevasti tehty käsikirjoitus oli valmiina. Sai osallistua ideointiin, joten koki olevansa prosessissa mukana, mutta lopullinen ohje tuli valmiina. Helppo oli sitä vaan noudattaa, kun tiesi, että jollain oli kokonaiskuva hallussa.” 

Kuvauspaikka tulee miettiä tarkkaan 

Kuvauspaikkoihin kannattaa tutustua aina etukäteen ja miettiä muun muassa paikan valoisuus, äänimaailma ja yleinen rauhallisuus. Digipedamentorien videoinnissa jokainen sai valita itsellensä mieluisan kuvauspaikan korkeakoulukeskuksen kampukselta: tuotantomme oli liikkuva, eikä esiintyjiä sidottu tiettyyn paikkaan. Tämä saattaa aiheuttaa myös haasteita itse kuvauksessa: jokaisessa paikassa on tehtävä varmistukset videoinnin laatunäkökulmasta ja huomioitava esimerkiksi valoisuus ja äänimaailma. 

”Oli hauskaa, että jokainen sai tuoda vähän jotain itsestään mukaan kuvauspaikkojen valinnassa.”  

Tuotannon aikataulutus ja kuvaukset 

Varsinainen kuvauspäivä tai -tilanne kannattaa aikatauluttaa ja suunnitella etukäteen. Mentorien kuvaukset toteutettiin yhdessä sovittuna päivänä ja varsinaisen kuvausaikataulun päivälle oli laatinut kuvaajamme Mikko Uimonen. Jokaiselle viidelle kuvattavalla varattiin yhtä pitkä kuvausaika. On hyvä ottaa huomioon, että ensimmäisen kuvattavan aika voisi olla muita pidempi. Esimerkiksi tekniset haasteet tulevat usein esiin juuri kuvauksien alussa. Tallenne kannattaa myös tarkistaa heti kuvauksen jälkeen, koska tällöin voi vielä tehdä helposti uusintaotoksen. Digipedamentorien kuvauksissa erityistä kiitosta sai kuvaajamme ja ohjaajamme Mikko. Hän loi rennon ilmapiirin, mutta oli myös niin rautainen ammattilainen, että mentorit saivat keskittyä omaan esiintymiseensä. Tunnelman rentous mahdollisti myös spontaanit suunnitelman muutokset. 

”Kuvausaikataulu oli suunniteltu riittävän väljäksi, mikä mahdollisti sen, että oli aikaa tutustua kuvausporukkaan, ideoida ja rentoutua osin jännittävänkin kuvauspäivän aikana.”  

Jälkitöiden ja julkaisemisen työnjako

Jälkitöiden ja valmiin materiaalin julkaisusta kannattaa sopia aikataulu ja työnjako jo heti projektin alussa. Tässä projektissa kuvaajamme Mikko hoitaa esimerkiksi videon editoinnin ja me mentorit julkaisemme valmiin videon. Videotuotannoissa on myös tärkeää muistaa videon tekstitys saavutettavuuden takaamiseksi (Digipedaohje, HAMK). LeadPlus-tapaamisessa saimme maistiaisia videosta, ja valmis tuotos julkaistaan myöhemmin Digi-HAMK-blogissa. 

Omakohtainen kokemus vahvistaa osaamista videotuotannosta 

Yhtenä esittelyvideon tekemisen tavoitteena oli myös se, että digipedamentorit saivat konkreettisesti ja omakohtaisesti kokea videotuotannon prosessin ja sen eri vaiheet. Tämän kokemuksen jälkeen mentorien on helpompi tehdä omia tuotantoja ja tukea myös muita liittyen videointiin. Saimme siis paljon hyödyllistä oppia videotuotannosta, mutta prosessi oli muutenkin palkitseva: yhdessä tekeminen oli parasta ja nauroimmekin paljon kuvauksissa. Kuvauspäivä oli meille kaikille mukava ja tavallisesta työpäivästä poikkeava. 

”Rohkeus, heittäytyminen ja uuden kokeilu on tässäkin ollut avain onnistuneeseen lopputulokseen. Uskalletaan olla erilaisia ja tehdä oman näköistä.”  

Mikko Uimosen esitystallenne Laadukkaan videoinnin kevyet tavat (60min) löytyy kirjautumisen takaa Kalturasta.  

Kirjoittajat: Linda Kantola ja Leena Mäkinen.

Bannerin alkuperäinen kuva: Pexels, George Milton.

Briefly in English

On the plus side: Mentors deepening their expertise in high-quality video production

The November meeting of digital pedagogy mentors and LeaD (together as LeadPlus) focused on high-quality video production. Changes within the digital pedagogy mentor teams had occurred during the fall of 2023, and the aim was to communicate these changes to HAMK staff through video. The idea emerged to combine mentor introductions with the theme of the November LeadPlus meeting: lightweight approaches to high-quality video production.

The video production process is divided into seven stages: ideation and scriptwriting, selection of presenters and locations, familiarization with locations, production scheduling, shooting, post-production, and publication. The text provides insights from the participants’ perspective on their involvement in different phases of video production.

Participants found scriptwriting creative and emphasized the importance of careful location selection. The shooting day was well-planned, allowing for relaxation and spontaneity. Post-production tasks were assigned, and the final video will be published on the Digi-HAMK blog. The goal was for mentors to gain hands-on experience in video production, fostering skills and collaboration. Mikko Uimonen’s 60-minute presentation on Light Approaches to High-Quality Video Production is available in Finnish on Kaltura.

Leave A Reply