Plussan puolella: Äänikerronta digipedamentoreiden tapaamisen aiheena

0

Digipedamentorit ja LeaD-tiimi kokoontuivat taas lokakuun ensimmäisellä viikolla verkoston kuukausittaiseen tapaamiseen. Tällä kertaa tapaamisen aiheena oli äänikerronnan monipuolinen hyödyntäminen osana oppimisprosessia.

Podcastien tuottaminen kiinnostaa opettajia

Ammattimaiset 24/7 tuotannot mainitaan HAMKin strategiassa tähtikartalla, ja tänä syksynä LeaD yhdessä digipedamentoreiden kanssa on tehnyt selvitystä siitä, mitä konsepti ammattimaiset tuotannot tarkoittavat opettajien näkökulmasta. Digipedamentorit ovat kartoittaneet asiaa koulutuksissa Forms-kyselyn avulla. Kyselyllä kerättyä tietoa hyödynnetään ammattimaiset tuotannot -palvelumallin kehittämisessä. Podcastit nousivat kyselyssä yhdeksi opettajien toivotuimmaksi opetusmateriaalin elävöittämisen keinoksi, ja tästä aiheesta digipedamentoreiden tapaamisessa kertoivat LeaDin ammattilaiset, mediatuottaja Mikko Uimonen ja AV-teknikko Marko Lönnqvist.

Suunnittelun tärkeys on podcastin ydin

Kattavassa esityksessä nousi esiin erityisesti podcastin suunnittelun tärkeys ja nauhoituksen käsikirjoitus. Podcast-sarjaa suunnitellessa kannattaa huomioida, että podcast-jaksoissa voi olla erilaisia rakenteita. Ehkä olet itsekin huomannut, kuinka podcast saattaa toisinaan mennä suoraan asiaan, se alkaa äänikatkelmalla tai kuulijalle esitetään avoin kysymys. Podcast-jakso voi sisältää yhden ihmisen monologin tai jaksossa voi vierailla useitakin ihmisiä. Podcast-jakson käsikirjoittamisesta löytyy esimerkkitiedosto (Opetusteknologiat Teams, HAMK staff), johon on tehty malliksi kolme erilaista tapaa rakentaa jakso. Podcasteissa käyttäjäkokemuksen tulee olla saavutettava, mutta tähänkin auttaa huolellisesti käsikirjoitettu rakenne. On hyvä muistaa, että audiosisällöistä tulee aina julkaista myös litterointi tekstimuodossa.

Kiinnostaako sinua opetussisältöjen tekeminen äänikerronnan avulla? Tutustu HAMKin podcastin julkaisuohjeisiin (Intra) ja kuuntele millaisia podcast-jaksoja löydät esimerkiksi HAMK Spotifysta ja HAMK Soundcloudista. Voit myös itsenäisesti tutustua Mikko Uimosen ja Marko Lönnqvistin esityksen PowerPoint-materiaaliin Äänikerronta podcasteissa (Opetusteknologiat Teams, HAMK staff).

In English

On the plus side: Audio narration as the topic of digital pedagogy mentors’ meeting

Digital pedagogy mentors and the LeaD team met again in the first week of October for a monthly meeting. This time, the meeting focused on the versatile use of audio narration for education.

Teachers interested in producing podcasts

Professional 24/7 production is mentioned on the star map of HAMK’s strategy, and this autumn, LeaD and digital pedagogy mentors have been working on a survey to find out what the concept of professional production means from the teachers’ point of view. Using a Forms questionnaire, the digital pedagogy mentors explored the issue in their units. The information collected through the survey will be used to develop the professional production service model. Podcasts emerged as one of the most desirable ways of enriching teaching material, and this was also the topic that LeaD professionals, media producer Mikko Uimonen and AV technician Marko Lönnqvist, told us about in the October meeting.

Planning is the core of a podcast

The comprehensive presentation highlighted the importance of planning and writing a recording script. When planning a podcast, it is worth considering that podcast episodes can have different structures. You may have noticed how a podcast can sometimes get straight to the point, start with a sound clip, or present an open question to the listener. A podcast episode may, for example, have a one-person monologue or include several guests. You can find an example of three different ways of constructing a podcast episode script (link to the HAMK staff’s Opetusteknologiat Teams). In podcasts, the user experience needs to be accessible, but a carefully scripted structure helps to achieve this. It’s good to remember that audio content should also always be published with a transcription in text format.

Are you interested in creating educational content using audio narration? Take a look at the HAMK podcast publishing guidelines (Intra) and listen to podcast episodes on HAMK Spotify and HAMK Soundcloud. Voice narration PowerPoint presentation (in Finnish) by Mikko Uimonen and Marko Lönnqvist is also available to HAMK staff at Opetusteknologiat Teams.

Bannerin alkuperäinen kuva / Original picture: Adobe Stock.

Linda Kantola
Opetusteknologia-asiantuntija, Learning Design Team, Tietohallinto

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Leave A Reply