Hyödynnä pikakyselyitä etäopetuksessa opiskelijoiden aktivoimiseen

0

Nyt kun opetus on siirtynyt verkkoon, on tärkeä pitää huolta siitä, että verkkoistunnoista ei muodostuu kuivia luentoja. Samanaikaisesti haasteena on kuitenkin etäopetusalustojen ylikuormittuminen, ja on tullut ohjeita välttää videokuvan jakamista tai varoituksia ongelmista äänien kanssa; juuri näiden kautta olisi mahdollista rakentaa erilaista interaktiivisuutta. 

Jos siis video tai audio eivät ole ratkaisu aktivointiin, voit hyödyntää sisäänrakennettuja pikakyselyitä. Niiden käyttö on samantyyppistä oppimisalustasta riippumatta.  Olen itse hyödyntänyt Zoomin Pollia sekä O365 Formsiä isenäisenä palaveluna sekä osana Teamsiä.

Zoomin Poll

Zoomissa on Polltoiminnallisuus, jolla saa tehtyä helposti ja nopeasti pieniä kyselyitä. Näitä kyselyitä voi tehdä valmiiksi etukäteen tai tarpeen mukaan verkkosession aikana. Kyselyiden vastaukset on mahdollista jakaa opiskelijoille reaaliaikaisesti. 

O365 Forms

Toinen vaihtoehto on hyödyntää O365-palvelun Forms-työkalua. Formilla saa helposti ja nopeasti kyselyitä aikaiseksi.  

Jos käytössä on Teams-palvelu, voit hyödyntää keskustelutoiminnallisuuteen upotettua Forms-työkalua. Saat tämän ominaisuuteen käyttöön kirjoittamalla keskustelukenttään @Forms. Tässä toteutustavassa on huomioitava, että vastaajan nimeä ei saa tietoon. 

Myös Formspikakyselyiden vastaukset voit jakaa opiskelijoille reaaliaikaisesti. 

Ohjeita:

Zoom Polling -toiminnallisuuden käyttö: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-Meetings
Formsin käyttö pikakyselyiden tekemisessä: https://support.office.com/fi-fi/forms 
Formsin käyttö osana Teamsiähttps://support.office.com/en-us/article/create-edit-and-collaborate-on-a-form-in-microsoft-teams-333b97a3-41d9-48bc-a1cb-84a96bd44e14 

Leave A Reply