Plussan puolella: Suunnittelun lähtökohdaksi yhdenvertainen verkko-oppimiskokemus

0

Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet oppia ja osallistua opetukseen. Lisääntynyt verkko- ja hybridiopetus ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia haasteita lähiopetukseen verrattuna. Verkon välityksellä on hankalampi havaita, miten sitoutuneita ja motivoituneita opiskelijat ovat tai käyttääkö joku heistä ruudunlukijaa tai muuta apuvälinettä.

Kun opetus suunnitellaan laadukkaasti, monipuolisesti ja saavutettavasti, tarjotaan onnistuneita oppimiskokemuksia ihan kaikille. Saavutettavasta sisällöstä hyötyvät kuulo- näkö- ja liikuntavammaisten lisäksi muun muassa opiskelijat, joilla on oppimisvaikeuksia tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Tilastollisesti noin 20 % väestöstä tarvitsee jollakin tapaa saavutettavia sisältöjä ja vielä paljon suurempi osa hyötyy niistä. Monet vammoista kärsivät myös suosivat verkko-osallistumista lähiopetuksen sijaan, jotta huomio ei kiinnittyisi heidän fyysisiin ominaisuuksiinsa.

Viisi askelta saavutettavampaan verkko-opetukseen

Kuten opetustyötä tekevät tietävät, oma opetus ja materiaalit eivät niin sanotusti ikinä tule valmiiksi, vaan aina riittäisi kehitettävää. Sama asia koskee myös saavutettavia toteutuksia. Kuitenkin jo pienetkin muutokset lisäävät opetuksen saavutettavuutta. Muista myös, että kaikkea ei tarvitse osata tai saada kuntoon kerralla – tärkeintä on huomioida opiskelijat tasapuolisesti ja olla valmis kehittämään omaa osaamista.

Mutkattomin tapa on kysyä suoraan ja pyytää palautetta opetuksesta. Tällöin opetus tukee juuri niitä tarpeita ja toiveita, joita osallistujilla on. Erityisjärjestelyistä hyötyvät opiskelijat suosivat luottamuksellisia kahden kesken käytyjä keskusteluja ja toivovat usein, että opetuksessa heitä ei nosteta jalustalle, vaan kohdellaan samaan tapaan muiden kanssa.

Viisi askelta saavutettavampaan verkko-opetukseen - huomioi ainakin nämä. Kaaviossa askeleet kuvitettuna prosessina. Samat otsakkeet löytyvät tekstistä alta. CC-BY-SA / LeaD-tiimi HAMK.

Askeleet saavutettavampaan opetukseen

  1. Käytä opetuksessasi saavutettavaa materiaalia.
  2. Ohjeista verkko-opetusalustan saavutettavuudessa.
  3. Varmista saavutettavuus opetuksen aikana.
  4. Julkaise opetuksen jälkeen saavutettava tallenne.
  5. Kokeile rohkeasti ja pyydä palautetta.

Tarkemmat askeleet ja ideat saavutettavaan verkko-opetukseen voit katsoa Digipedaohjeet-verkkosivulta.

Muista tehdä osaamisesi näkyväksi Saavutettavuusosaaja-merkeillä (HAMKin sisäinen Intra). Osaamismerkkien avulla henkilökunta voi tehdä näkyväksi osaamistaan, joka liittyy saavutettavien videoiden tuottamiseen, saavutettavien dokumenttien tuottamiseen sekä saavutettavien digitaalisten työtilojen rakentamiseen.

Teksti ja infograafi: Eeva Niemelä 

HOTT-hankkeen toimijoiden logot.

Kirjoitus on toteutettu osana Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat –hanketta, jota koordinoi Suomen eOppimiskeskus. Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Osatoteuttajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Lisää Plussan puolella -blogisarjan julkaisuja löydät Digi-HAMK -blogista.

Leave A Reply