Teamsin käyttö oppilaitoksissa – kokemuksia

0

Olin kuuntelemassa Microsoftin järjestämää webinaaria, jossa esiteltiin, miten Teamsia on käytetty eri oppilaitoksissa.  Webinaarissa kerrottiin mm. siitä, miten yleensä Teamsia käytetään miten sen voi integroida Moodlen kanssa jne.
Kertoilen seuraavassa keskeisimpiä minulle mieleeni jääneitä asioita.

Teamsin ja Moodlen integraatio

Kun oppimisympäristö ja Teams integroidaan, mahdollisuuksia on useita.
Voidaan ajatella, että Teamsissa tapahtuu viestintä ja yhteistyö. Oppimisalustalla puolestaan ovat tehtävät ja materiaalit, tai ainakin linkit materiaaleihin. HAMKissahan kaikki tehtävät ovat nimenomaan Moodlessa. Moodle-työtila voidaan saada näkyville Teamsissa yhtenä välilehtenä. Organisaatioissa, joissa integraatio Teamsin ja Moodlen välillä on käytössä päästään yhdellä kirjautumisella molempiin ympäristöihin.
Webinaarissa oli esittelyssä myös botti, jonka kautta opettaja voi kysyä Teamsilta erilaisia asioita, esim. siitä, kuinka monelta opiskelijalta puuttuu tietyn tehtävän suoritus Moodlessa.

Teams Tredussa

Teams on ollut jonkin aikaa käytössä Tredussa. Heidän kokemuksensa tuntuvat olevan aika paljon samankaltaiset kuin HAMKissakin. Henkilökunnalle on pidetty koulutuksia, joiden sisältö on hyvinkin paljon sama kuin HAMKissakin.
Tredussa Teamsin käyttöön innostaminen on ollut haasteellista. On esim. kysytty, että onko pakko ottaa Teams käyttöön. Käyttöön on kannustettu kertomalla, mitä uusia työtapoja Teams mahdollistaa, ja miten se helpottaa työtä. Kampusten viestintä onkin siirtynyt ensisijaisesti Teamsiin. Ja on havaittu, että yhteistyö ulkopuolisten kanssa on helpompaa Teamsin kautta. Teamsiä on käytetty myös projektien työtilana ja yleisesti kokousten järjestämisalustana. Yhtenä toiveena on ollut, että Teamsissa voisi olla mahdollisuus breakout roomeihin eli erillisiin virtuaalisiin ryhmätyötiloihin.

Teams Metropoliassa

Metropolia-ammattikorkeakoulussa Teamsia on käytetty apuna teoria- ja projektikursseilla sekä opinnäyteytön ohjauksessa. Lisäksi myös henkilökuntaa tiedotetaan Teamsin kautta.
Teoriakursseilla kullakin kurssilla on oma tiimi Teamsissa. Lähitunteja varten on oma kanava, jota kautta etäyhteys ja lähiopetuksen tallennus hoidetaan. Myös materiaali on Teamsissa. Metropoliasta tuli yksi hyvä vinkki Teamsin käyttöön liittyen. Siellä on käytäntö, että opiskelijat kuittaavat opettajan lähettämät tärkeät viestit Teamsissa tykkäämällä niistä eli peukuttamalla. Näin opettaja näkee, ketkä ovat nähneet viestin.
Projektikursseilla kukin projekti on tiiminä ja projektiryhmät omina kanavinaan. Kanavat ovat julkisia eli ryhmät näkevät toistensa työskentelyn. Teamsia käytetään projekteissa myös online-kokouksiin.

Opiskelijat ovatkin ottaneet hyvin käyttöön Teamsin. Teams on Metropoliassa käytössä myös opinnäytetöiden ohjauksessa. Tämä mahdollistaa ulkopuolisten toimeksiantajien helpon mukaan ottamisen työskentelyyn.
Opinnäytetöihin liittyvä viestintä hoidetaan Teamsin kautta. Teamsiin on linkitetty myös opinnäytetyön ohjeistus. Planner on käytössä opinnäytetöiden vaiheistuksessa ja se on integroitu Teamsiin. Opiskelijat pääsevät liittymään opinnäyteytön Teamsiin liittymiskoodilla.

Teams HAMKissa

HAMKissa Teamsia otetaan käyttöön koko ajan enemmän ja enemmän. Myös opetuksessa Teams on käytössä. Sekä opiskelija- että opettajatiimit  voivat työskennellä siellä. Myös erilaiset työryhmät järjestävät toimintaansa Teamsissa. Käyttökohteita on siis monia.  Kerran kuukaudessa LeaD-tiimi järjestää Teams-valmennus. Täällä voit ilmoittautua niihin ja moniin muihinkin valmennuksiin. Voit myös tilata omalle väellesi Teams-koulutuksen, tee tällöin tiketti ServiceDeskiin.

Ohjeita löydät HAMKin ohjekokonaisuudesta.

Leave A Reply