Korona-aika on kasvattanut HAMKin ohjesivuston käyttömääriä

0

HAMKin julkinen ohjesivusto, HAMK.FI/ohjeet, tukee opettajaa ja opiskelijaa verkossa toimimisessa ja digitaalisten työvälineiden käyttämisessä. Sivuston käyttömäärät ovat viimeisen viikon aikana nousseet huomattavasti.

Koronatilanteen vuoksi viime viikolla ohjeisiin lisättiin yksi koontisivu, johon kerättiin kaikki etäopetukseen liittyvät ohjeet.

Tällä hetkellä ohjesivuston top 10 -sisällöt ovat Teamsin ja Zoomin ohjeet eli miten verkkokokous tai etäistunto pidetään. Näiden ohjeiden käyttö ponnahti uudelle tasolle ja nosti kokonaiskävijämäärää sen jälkeen, kun viime viikolla siirryttiin etäopetukseen, -opiskeluun ja työskentelyyn. Viikonloppu luonnollisesti laski käyttöä, mutta arjen alkaminen sai taas liikennettä aikaan.

LeaD-tiimi pitää ohjeita yllä ja tuottaa lisää sisältöjä

HAMKiin opetuksen digitalisaatiota edistää omalta osaltaan oppimismuotoilun LeaD-tiimi. Sen yhtenä tehtävänä on käyttäjien tuki ja ohjeistus. LeaD onkin tuottanut suuren osan ohjekokonaisuuden ohjeista, joita on pitkälti toistasataa.

LeaD-tiimi pitää ohjeiston ajan tasalla, tuottaa uutta sisältöä ja myös viestii uudesta aineistosta sisäisen Yammerin kautta. Yammerissa sisältöjä jaetaan #vinkki-tunnisteella, ja niistä on mahdollisuus keskustella sekä tuoda omia kokemuksiaan yhteiseen käyttöön. Yammerin lisäksi käytössä on myös opetusteknologian aiheisiin keskittynyt Teams-tiimi, jossa opettajat voivat vielä laajemmin kysyä muilta, oppia yhdessä ja halutessaan tuottaa uusia aihioita.

Ohjeet enemmän pedagogisia kuin teknisiä

Nykyinen ohjekokonaisuus on suunniteltu ja rakennettu tukemaan laadukas moduulitoteutus -valmennusprosessia. Ohjesivuston tavoitteena on auttaa opettajia ja moduulitiimejä löytämään oikeat palvelut ja työkalut tukemaan pedagogista suunnittelua ja toteutusta. Opettajien palveluiden valintaan on osaksi ohjeistusta tehty ABC-suunnitelmamalli, joka ohjaa moduuliopettajia palveluiden pariin. Ohjeiden avulla viestitään myös, mitä palveluita tietosuojanäkökulmasta voi käyttää ja mihin on tukea tarjolla.

– Ohjeissa on tuotu esille palvelun käyttötarkoitus ja käyttöskenaariot, ja itse teknisiä ohjeita on linkitetty mahdollisimman paljon palveluiden tarjoajien omiin ohjeisiin. Nykypäivänä palvelut päivittyvät kovaa vauhtia, ja palveluiden tarjoajat pitävät huolta siitä, että käyttöohjeet ovat ajan tasalla, kertoo Mirlinda Kosova-Alija, joka on ollut itse rakentamassa ohjekokonaisuutta mutta myös käyttää sitä aktiivisesti lehtorin roolissa.

Sivustolle on rakennettu opetuksen ja opiskelun toimintojen mukainen osiointi: tilat ja laitteet, tietotyövälineet, opetuksen suunnittelu, aineiston tuotanto ja sen jakaminen ja itse opetus- ja ohjaustilanteet. — Ohjeiden ryhmittelyä voisi toiminnan kehittyessä miettiä uusiksi niin, että se tukisi joustavammin laadukkaiden moduulitoteutusten rakentamista yhteisissä moduulitiimeissä, sanoo Mirlinda Kosova-Alija. – Toinen kehityskohde ovat englanninkieliset käännökset, sillä ohjeet on toistaiseksi julkaistu pääosin suomeksi, hän lisää.

HAMK.fi/ohjeet palvelee kaikkia käyttäjiä

Hamkilaisia digityökaluja -ohjesivustoa lähdettiin suunnittelemaan v. 2016, ja se julkaistiin v. 2017.

Ohjesivusto on rakennettu opettajan ja opetuksen tarpeista lähtien. Aikanaan haluttiin tarjota yksi paikka, josta kaikki digiopetukseen liittyvät ohjeet on helppo löytää. HAMK.FI/ohjeet-sivustolle suunniteltiin käyttäjälähtöinen jäsennys opettajavoimin pidetyssä tarralappu-valkotaulu-istunnossa, tehtiin dynaamisia hakuja ja nostoja tukeva metatietorakenne, siirrettiin ja päivitettiin olemassa olevat ohjeet ja alettiin täydentää uudella aineistolla.

Sivustosta tehtiin julkinen, vaikka käytössä oli myös kirjautumisen takana olevat intrat. Tuolloin tunnistettiin, että käyttäjät olivat omia opiskelijoita, opettajia, muuta henkilökuntaa sekä hanketoimijoita, mutta myös keitä tahansa digitaaliseen työskentelyyn liittyvän tiedon tarvitsijoita.

Leave A Reply