Plussan puolella: Tiloja monipuolisen hybridiopetuksen tueksi

0

Hämeen ammattikorkeakoulun neljälle kampukselle – Hämeenlinnaan, Riihimäelle, Valkeakoskelle ja Forssaan – on rakennettu vuoden 2022 aikana uudet hybridiopetuskäyttöön suunnitellut tilat. Tavoitteena on tarjota uudenlaisia, innostavaa ja motivoivaa oppimista tukevia ympäristöjä. Tekniikan, kalusteiden sekä pedagogisen ohjeistuksen avulla toiveena on suunnata opetusta kohti aktivoivia ja osallistavia käytänteitä mahdollistamalla monenlaiset toimintatavat.

Lähtökohtina yhdenvertaisuus ja helppokäyttöisyys

Hybridiopetuksella tarkoitetaan lähi- ja etäopetuksen erilaista joustavaa yhdistelyä (HOTT-hanke). Hybridiopetuksessa huomiota tulee kiinnittää opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen tunnistamalla erilaiset oppijat ja oppimisvaikeudet sekä aktivoimalla ja sitouttamalla tasa-arvoisesti sekä lähi- että etäosallistujat. Onnistuakseen hybridiopetus tarvitseekin tilanteen ja pedagogiikan tarkkaa etukäteissuunnittelua. Tämän lisäksi tarvitaan toimivat tila- ja teknologiaratkaisut. Opettajalta kokonaisuuden hallitseminen vaatii ennakkoluulottomuuden lisäksi teknisiä valmiuksia, mikä haastaa kokeneemmankin osaajan.

Nämä vaatimukset otettiin huomioon myös Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen hybridiopetustilan suunnittelussa. Lähtökohdiksi projektille listattiin helppokäyttöisyys, saavutettavuus sekä muokkautuvuus. Tilan suunnittelussa hyödynnettiin monialaista asiantuntijajoukkoa sekä aiemmin kerättyjä kokemuksia muiden kampusten hybriditilojen suunnittelusta ja HOTT-hankkeesta.

Monipuolista oppimista ja biofilista suunnittelua

Hämeenlinnan hybriditilan kalustuksena toimivat pyörillä varustetut kolmionmalliset pöydät, joista saadaan muodostettua monipuolisia oppimistilanteita tukevia kokonaisuuksia. Istuinten korkeudet ovat säädettävissä opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti ja pyörät lisäävät liikuteltavuutta sekä vähentävät kolinaa siirreltäessä. Tilan tekniikka taas on hallittavissa helposti sekä omalla laitteella (BYOD) että tilasta löytyvällä pöytätietokoneella. Varustelusta löytyvät muun muassa kattomikrofoni ja kaiuttimet, laajasti kääntyvä ja zoomattava laadukas kamera, iso videoseinä sekä piirtonäyttö. Sähköpistokkeita löytyy runsaasti jokaiselta seinustalta. Samaa tekniikkaa löytyy myös muiden kampusten tiloista.

Valokuva tilasta, jossa näkyy yksi pöytäryhmistä.
Kuva 1: Hämeenlinnan hybriditilasta löytyvät liikuteltavat kalusteet.

Yhä enemmän teknologiaa sisältävät tilat kaipaavat vastapainokseen biofilista suunnittelua, jonka lähtökohtana on ihmisen mieltymys luontoon. Biofilisen suunnittelun ja luonnonläheisen väripaletin avulla tavoitteena on lisätä tilan käyttäjien kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kognitiivista suorituskykyä. Tilaan päätettiinkin tuoda luontoelementtejä sekä materiaalien, värien että suuren maisemakuva-akustiikkalevyn avulla. Myös kalustuksessa käytetty vihreä väri edustaa luontoa ja tasapainoa. Sillä on katsottu olevan rauhoittava sekä luovuutta ja terveyttä edistävä vaikutus.

Kehittämistä ja käyttökokemuksia

Kampusten välisiä yhteisiä hybriditilojen avajaisia vietettiin 16.8.2022. Avajaispäivänä esiteltiin tilojen teknistä käyttöä sekä ideoitiin yhdessä pedagogisia mahdollisuuksia. Avajaisiin osallistui noin 45 henkilöä sekä hybriditilojen välityksellä että etänä.

Valokuva Hämeenlinnan tilasta avajaispäivänä, jossa näkyvissä osallistujia pöydissä sekä etäyhteys videoseinältä.
Kuva 2: Avajaispäivään pääsi osallistumaan Hämeenlinnasta, Riihimäeltä, Valkeakoskelta, Forssasta sekä etäyhteydellä.

Tulevan lukuvuoden tavoitteena on kerätä kokemuksia ja pilotoida käyttöä erilaisten opetustapausten myötä. Samalla laaditaan ja kehitetään tiloihin liittyviä ohjeistuksia.

Toivomme, että tilat lisäävät luovuuttasi sekä kannustavat kokeilemaan uutta!

Katso myös digipedaohje Hämeenlinnan tilan käyttöön liittyen.

Kirjoittaja: Eeva Niemelä, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen hybriditilan projektipäällikkö

Hybriditiloja ja niiden käyttöä kehitetään Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat –hankkeessa, jota koordinoi Suomen eOppimiskeskus. Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Osatoteuttajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

HOTT-hankkeen toimijoiden logot.

Lisää Plussan puolella -blogisarjan julkaisuja löydät Digi-HAMK -blogista.

Leave A Reply