Tagged: ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

0

OPEKE-hankkeen A3 kehittämisosiossa – Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen – on hankkeen alusta lähtien tiiviisti työskennelty opettajankouluttajan…More

0

OPEKE-hankkeen pilotissa B2 kehitetään ammatillisen opettajan työuran aikaista osaamista ja rakennetaan uramalleja. Pilotissa mukana olevat…More

0

Jokaiselle työyhteisölle ja jokaiselle ammattialle muodostuu oma ”kaanaan kieli”, munkkilatina, jota ymmärtävät vain saman ammatti-identiteetin…More