Strategisia linjauksia ammatillisessa opettajankoulutuksessa

1

”On tää kumma oppilaitos, kun täällä oppiminen on ulkoistettu opiskelijoille.”

Näin sanoi opettajankoulutuksen käynyt opiskelija ohjaajalleen. Lausuma kuvaa kauniisti sitä, mitä kehitämme, kun kehitämme ammatillista opettajankoulutusta OPEKE –hankkeessa. Se kuvaa myös sitä, mistä on kyse, kun puhumme ammatillisen opettajankoulutuksen strategisista linjauksista, joita OPEKE:ssa olemme pohtineet.

Kun ammatillisessa opettajankoulutuksessa ”ulkoistamme oppimisen opiskelijoille”, me henkilökohtaistamme. Jokainen opinnoissa tehtävä, oppimista tukeva teko on opiskelijan ja ohjaajansa – usein myös yhdessä vertaisryhmänsä kanssa – sopima. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa on mahdollisimman vähäiset struktuurit ja mahdollisimman suuri autonomia opiskelijoilla. Tasapainoilemme vapauden ja rajoitteiden välillä, koska haluamme mahdollistaa oppimista. Oppiminen kysyy riittävää vapautta, sopivissa struktuureissa.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa osaamisen hankkiminen ja osoittaminen toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Yhdistävä ja strukturoiva tekijä ovat kriteerit. Niiden suhteen opiskelija ohjatusti pohtii omaa toimintaansa opintojen aikana. Opiskelija miettii myös toimintansa paikat. Mahdollistamme hyvin monia, erilaisia autenttisen työn oppimisympäristöjä, joissa pedagogista osaamista voi kehittää ja näyttää todeksi.

Henkilökohtaistamisen käyttö ammatillisissa opettajakorkeakouluissa tarkoittaa myös yhden ammatillisen opettajan osaamiskriteerin korostumista. Jokainen ammatillinen opettaja toimii tutkivalla työotteella.

Tutkiva työote toteutuu suhteessa aina uusiin asiakkaisiin, joista opettaja ei voi tietää ennalta mitään. Se toteutuu oppimislähtöisessä koulutuksen suunnittelussa. Ja se toteutuu myös siinä, miten jokainen opiskelija on aina osallinen omassa oppimisessaan.

Tutkiva työote ammatillisissa opettajakorkeakouluissa tarkoittaa myös kriittisen tutkimuksen toteuttamista. ”Kriittinen” tarkoittaa tässä perusteltua asian olemisehtojen selvittämistä. Esimerkiksi ammattipedagogiikan viimeisimpien virtausten perusteiden kysyminen on tätä.

Osaamisessa on aina myös ymmärtämisen ulottuvuus. Se ei tule esiin pelkkää suoritusta havainnoimalla. Tämähän olisi behaviorismia. Kun osaamisia arvioidaan, tarvitaan aina myös käsitteellistä yhdessä tutkimista ja perusteiden sanallistamista. Näin kaikessa ammattien ja työn oppimisessa on tutkiva ulottuvuus mukana.

OPEKE –hankkeen yksi keskeinen saavutus on ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteiset strategiset linjaukset. Me emme ole tehneet yhteistä strategiaa. Mutta me sitoudumme yhteisiin periaatteisiin. Näistä kaksi on jo edellä tullut esiin: henkilökohtaistaminen ja tutkiva työote.

Opiskelija, joka antoi blogin aloittaneen palautteen, oli oivaltanut ja oppinut paljon. Mutta hän oli myös oman opintotoiminnan kautta kokenut, että mahdollisimman vähäiset struktuurit eivät tarkoita lorvimista. Kun opiskelija saa itse tehdä omaa opiskelusuunnitelmaansa, aidon osaamisperustaisesti, hän todellakin tekee työtä oppimisensa eteen. Oppimisesta tulee opiskelijan asia. Se nimenomaan on ulkoistettu. Näin oppi jää elämään sinne, minne sen tuleekin jäädä.

Kun oppi menee sinne, minne sen tulee mennä, paradoksaalisesti ammatillisen opettajankoulutuksen järjestäjät ja ohjaajat oppivat koko ajan. Ikiliikkuja on keksitty?

Minna Seppälä (Tamk), Keijo Hakala (Hamk), Mika Saranpää (Haaga-Helia), Harri Keurulainen (Jamk), Pirjo Männynsalo (Tamk), Anu Raudasoja (Hamk), Iiris Happo (Oamk), Sirpa Perunka (Oamk), Harri Kukkonen (Tamk) ja Hannu Kotila (Haaga-Helia)

Discussion1 kommentti

 1. Pour ceux qui souhaitent automatiser la méthode voici
  un scripte qu’il suffit de copier dans la console de google chrome ou d’un autre
  navigateur. C’est pourquoi il faut une certaine some de base avec cette méthode.
  En effet, Dogecoin se veut avant tout une monnaie virtuelle originale et cherche sociétés de négoce dactions en nous promouvoir un environnement accueillant pour tous.
  Ainsi, Dogecoin contient de nombreuses caractéristiques similaires à celles du
  Litecoin sociétés de négoce dactions en nous ne sont
  pas similaires. Bien que Dogecoin soit basé sur
  le protocole Scrypt de Litecoin, son temps de blocage est de seulement une minute par rapport aux 2,5
  minutes de Litecoin. En effet, Dogethereum est une sorte
  de pont destiné aux transferts de tokens. Dogecoin a une moyenne de 40000 transactions par jour (Bitcoin est la seule cryptomonnaie qui la dépasse,
  car Litecoin resterait en dessous de cette limite).
  La cryptomonnaie est d’ailleurs en passe de devenir un actif
  financier comme les autres, après le lancement des contrats à terme par les deux grandes Bourses de Chicago.

Leave A Reply