Opettajat osaksi työyhteisön oppimiskulttuuria

1

Voisiko ammatilliseksi opettajaksi opiskeleva suorittaa työpaikallasi opetusharjoittelun? Tiian työpaikalla tämä on mahdollista. Niinpä Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaksi opiskeleva Anne ja finanssialalla työskentelevä Tiia tapasivat helmikuussa yksityisopetuksen merkeissä.

Tiian sisäinen motivaatio oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ovat saaneet hänet hakeutumaan ammattikorkeakouluun, jossa hän suorittaa liiketalouden Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa päivätyön ohessa. Kunnianhimoinen Tiia tavoittelee menestymistä sekä työssään että opinnoissaan ja hän koki tarvitsevansa ohjausta erityisesti ajanhallinnan tasapainottamisessa. Ajankäytöllisten ja omaan jaksamiseen liittyvien haasteiden parissa painii usea päivätyön ohessa opiskeleva. Moni suorittaa velvollisuuksia ja etenee kohti tavoitteitaan pysähtymättä pohtimaan, käyttääkö aikaansa tehokkaasti ja edistääkö tekemisellään omaa hyvinvointiaan ja menestymistään. Tavoitteet ohjaavat toimintaamme, mutta ilman yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa tavoitteiden toteuttaminen voi jäädä ajatuksen tasolle. Anne koosti Tiialle pitämänsä yksityisopetuksen tämän teeman ympärille otsikolla Ajanhallinta ja läsnäolo. Opetustapaamisessa Tiia sai Annelta menetelmän yksityiskohtaisen viikkosuunnitelman tekemiseen, jossa huomioidaan Tiian tavoitteet elämän kaikilta osa-alueilta.

Opiskelussa, työssä ja kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa itsetuntemus luo pohjan myötätuntoiseen ja ymmärtävään suhtautumiseen sekä itseä että toisia kohtaan. Hyvä itsetuntemus myös estää tarpeettomalta turhautumiselta. Oletko muuten itse koskaan miettinyt, mikä sinun toimintaasi ohjaa? Onko sinulle luontaista tehdä päätöksiä tunteeseen, päättelykykyyn vai vaistoon perustuen vai toimitko näiden välimaastossa tilanteesta riippuen? Yksityisopetuksessa Anne ja Tiia kartoittivat yhdessä Tiian toimintatyyliä ja tapaa reagoida erilaissa tilanteissa. Samalla kartoitettiin Tiian toimintaa ohjaavia tietoisia ja tiedostamattomia arvoja. Tiia sai yksityisopetuksesta runsaasti ajattelemisen aihetta, oivalluksia ja konkreettisia työkaluja arkensa helpottamiseen. Annen pitämän yksityisopetuksen myötä Tiian voimavarat työpaikalla ohjautuvat työhön, opiskellessa opiskeluun ja vapaa-aikana omaan ja läheisten hyvinvointiin. Tämän myötä tasapaino, tehokkuus ja keskittyminen paranevat kaikilla osa-alueilla. Hyvä, yksityiskohtainen suunnitelma takaa sen, että tekemättömät tehtävät eivät pyöri mielessä ja sallii näin keskittymisen yhteen asiaan kerrallaan.

Työpaikkojen yhteistyö ammatillisten opettajien ja opettajiksi opiskelevien kanssa tähtää yksilön ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Opetusyhteistyö mahdollistaa verkostojen laajentamisen jopa yritysten ja toimialojen välille. Työntekijöiden yksilöllisten oppimistarpeiden tunnistaminen, riittävä aika ja läsnäolevat kohtaamiset ovat tässä kokonaisuudessa tärkeässä asemassa. Työntekijälle voidaan laatia opettajaksi opiskelevan tuella oppimissuunnitelma, joka tukisi hänen ammatillisen osaamisen kehittymistä. Yksilön oppimiskokemusta tukemalla ja kasvattamalla saadaan myös lisättyä tunnetta omaehtoisuudesta työssä ja oman elämänsä hallinnasta. Tämä lisää yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hyvinvoiva työntekijä sitoutumisensa lisäksi usein säteilee hyvää mieltä myös työyhteisöön ja asiakkaille.

Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää aiheesta, otathan yhteyttä Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun:

Henna Heinilä, henna.heinila@haaga-helia.fi tai Virve Vainio, virve.vainio@haaga-helia.fi.

OPEKE – Hyvät käytänteet –blogissa teemme näkyväksi ammatillisen opettajankoulutuksen arkea ja esittelemme sitä kehittämistyötä, jota opettajankoulutuksessa tehdään.

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Taideyliopisto. HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina. OPEKE-hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi ajalle 1.8.2017 – 31.12.2019.

Voit halutessasi tilata ilmoituksen uudesta blogikirjoituksesta sähköpostiisi. Blogi ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

 

Anne Korolainen, opettajaopiskelija Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

 

 

 

 

Tiia Kolehmainen, LähiTapiola

 

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Neuvottelua opetusharjoitteluun - OPEKE

Leave A Reply