Kestävän metsätalouden rahoitustuki- Kemera

0

Kemera-tuki tarkoittaa kestävän metsätalouden rahoitus tukea. Kemera-tuki on valtion maksamaa verollista tukea, jonka myöntää metsäkeskus. Kemera-tukea voivat hakea kaikki yksityiset metsänomistajat. Kemera-tukea voidaan myöntää taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, pienpuunkeräämiseen, metsäteihin, suometsän hoitamiseen, metsän terveyslannoitukseen, sekä ympäristötueksi tai metsäluonnon hoitohankkeisiin.

Kemera-tuesta tehdään kirjallinen hakemus Metsäkeskukselle, jonka jälkeen metsänhoidolliset työt voi aloittaa. Poikkeuksena ovat metsäteiden tekeminen, suometsien hoito tai terveyslannoitus, näihin tukea haettaessa, on odotettava lupa ennen kuin työt saa aloittaa.

Hyväksytystä nuorenmetsän- tai taimikonvarhaishoidon Kemera-hakemuksen jättämisestä on aikaa työn suorittamiseen 12 kk, lisäaikaa voi tarvittaessa anoa. Muiden toimenpiteiden toteutusaika on vuodesta kolmeen vuoteen, riippuen toimenpiteestä. Lisäaikaa muihin toimenpiteisiin voidaan myöntää maksimissaan vuodeksi ja vain kerran.

Myönnettävän tuen määrä riippuu suoritettavasta toimenpiteestä:

 • Taimikon varhaishoidon tuki on noin 160€/hehtaari.
 • Nuorenmetsänhoidon tuki on noin 240€/hehtaari, mutta tukea voi saada jopa 440€/hehtaari jos alueelta kerätään samassa yhteydessä pienpuuta
 • Metsäteiden tuki on prosentuaalinen ja riippuu siitä missä päin Suomea ollaan, ja onko tarkoitus rakentaa uusi tie vai kunnostaa vanhaa. Etelä-Suomessa tuki on 20-35% kokonaiskustannuksista, riippuen toimenpiteestä.
 • Suometsän hoidon tuki on noin 60% kokonaiskustannuksista, kun tuettava alue on vähintään 5 hehtaarin kokoinen yhtenäinen alue.
 • Terveyslannoituksen tuki on noin 30% kokonaiskustannuksista.
 • Ympäristötuki tarkoittaa yleensä Metso kohteita, jolloin tuen myöntämiseksi tehdään alueesta suojelu sopimus. Maksettava korvaus määräytyy puuston ja kohteen sijainnin perusteella.
 • Metsäluonnon hoitohanketuki riippuu hoitotyöstä, mitä aiotaan suorittaa. Metsäluonnonhoitohanke tuen piiriin kuuluvia työlajeja ovat esimerkiksi kulotus ja vieraslajien hävittäminen sekä torjunta

 

Kemera-tukea ei voida kuitenkaan myöntää kohteille, joilla metsälaki ei ole voimassa. Tämänlaisia kohteita ovat:

 • luonnonsuojelulain nojalla muodostetut suojelualueet, lukuun ottamatta sellaiset valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvat yksityiset luonnonsuojelualueet, joiden rauhoitusmääräysten mukaan rahoitettava toiminta on sallittu.
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa suojelualueeksi osoitetut alueet
 • asemakaava-alueet, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita
 • alueet, joilla on voimassa toimenpiderajoitus asemakaavan laatimiseksi
 • oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueet, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen sekä virkistyskäyttöön osoitettuja alueita
 • valtion mailla sijaitsevat erämaa-alueet ja puolustusvoimien ampuma-alueiden maalialueet ””

(Metsäkeskus 2016, Kemera-tuet)

Metsänhoidon ABC on julkaissut Youtubeen videon, jossa neuvotaan Kemera-tuki hakemuksen täyttäminen Metsään.fi palvelussa. Ohje videon pääset katsomaan TÄSTÄ

 

Lähteet:

https://www.metsakeskus.fi/kemera-tuet

Leave A Reply