Kokemuksia oppimisanalytiikasta

0

Olin pohtinut resurssien järkevää käyttöä ja kohdentamista opiskelijan kannalta merkityksellisesti jo muutaman vuoden ajan. Yhtenä vahvana näkökulmana pohdiskeluissani oli myös resurssit suhteessa opiskelijoiden keräämiin opintopisteisiin. Mutta tärkein oli kuitenkin ajatus siitä, miten jokaiselle opiskelijalle voisi saada kokemuksen nähdyksi tulemisesta.

Pohdin asiaa opiskelijoiden oppimisen ja etenemisen tukemisen näkökulmista. Ryhmäkokojen kasvaessa opiskelijoiden kohtaamisten mahdollisuudet ovat heikentyneet.

Miten voisin hyödyntää oppimisanalytiikkaa, jotta tunnistaisin tuen tarvitsijat, mahdolliset pudokkaat ja miten tavoitteet saavutettaisiin paremmin?

Suunnittelu ja toteutus

Oppimisanalytiikan käyttö kannattaa kirjoittaa suunnitteluvaiheessa pedagogiseen käsikirjoitukseen. Pohdin kysymyksiä : Miten voin hyödyntää tietoa jota kerään? Mitä tietoa kerään?

Tietosuojan näkökulmasta kirjasin tehtävänantoihin, että opettaja käyttää alustalla oppimisanalytiikkaa ohjauksen tukena.
Moodlessa käytössäni oli lukuvuoden aikana kuudella eri toteutuksella Learn-alustan analytiikkatyökalut. Opiskelijoille visualisoimiani asioita olivat:

• Etenemisen seuranta
• Analytiikkakaaviot
• Viestien lähettäminen analytiikkatoiminnon takaa

Ensimmäisten viestien kanssa olin varovainen. Innostuneena ja uutta ihmetellen seurailin opiskelijoiden etenemistä ja kaavioiden muuttumista parin päivän välein. Ei ehkä järkevää oman kuormituksen näkökulmasta, mutta oman oppimisen takia se oli välttämätöntä. Kokeilin eri toteutuksilla erilaisia tapoja ja havaitsin hyviksi käytänteiksi seuraavat:

1. Kestoltaan sopivaksi aikataulutettu kurssi on analytiikan käytön kannalta järkevämpi ja helpompi opettajalle kuin vapaampi aikataulu. Kokeilin niin kuuden, kahdeksan kuin 12 viikonkin kestoa verkkokurssilla.
2. Kahdeksan viikon aikana 3-4 palautetta eli viestiä on hyvä määrä.
3. Annoin palautetta 1. viikolla aktiivisille aloittajille ja 2. viikolla hitaammin eteneville.
4. Lähetin toisen palautteen kurssin aikajanalla puolessa välissä kaikille.
5. Lähetin kolmannen palautteen toiseksi viimeisellä viikolla kaikille; joko tsemppi, kehu ja/tai aktivoiva kysymys siitä, millaisella suunnitelmalla aikoo edetä tämän kurssin kanssa.

Seurasin opiskelijoiden aktiivisuutta ja tehtävien aloitusta, työstämistä ja palauttamista. Laitoin kannustusviestiä niille, jotka olivat tehneet 50 prosenttia kurssista.

Esimerkkejä ohjauksessa käyttämistäni kommenteista:

Hei sinä ahkera, analytiikan mukaan sinulla on opiskelu edennyt hienosti. Jatka samaan malliin!

Mikäli joku ei ollut aloittanut opiskelua tai oli tehnyt alle 10 prosenttia puolivälissä kurssin aikajanaa, viestin muoto oli:

Hei, kurssi on nyt puolivälissä ajallisesti. Miten olet ajatellut/suunnitellut opiskelevasi nämä aiheet? Tsemppiä työskentelyyn!

Ne opiskelijat, jotka eivät olleet aloittaneet opiskelua kahta viikkoa ennen päätöstä, saivat uudet muistutukset. Myös he, joilla kurssi oli kesken vielä viimeisellä viikolla, saivat muistutukset ja tsempit:
Hei, kurssi on nyt puolivälissä ajallisesti. Analytiikan mukaan olet opiskeluissasi aivan alussa. Miten olet ajatellut opiskelevasi nämä aiheet?
Hei, kurssista on nyt jäljellä kaksi viikkoa. Analytiikan mukaan olet avannut ensimmäisen tehtävän, hieno juttu! Millaisella aikataululla ajattelet opiskelevasi muut aiheet? Millaista tukea tarvitset? Laitathan viestiä!

Oppimisanalytiikan käytöstä on seuraavia hyötyjä:

  • Kaikki opiskelijat saivat palautetta kurssin edetessä.
  • Tehtävät palautuivat ajallaan, joten opiskelijat etenivät opinnoissaan.
  • Tämä myös vähentää opettajan kuormitusta moduulin päättymisen jälkeen mm. rästitehtävät vähenivät tai rästiin ei jäänyt lainkaan tehtäviä.

Haasteena on se, että mikäli opiskelija ei käytä alustaa tai avaa sen vasta viimeisillä viikoilla, ei opettajan palaute tavoita häntä.

Yhteenvetona voi todeta, että oppimisanalytiikka on keinoja, välineitä ja metodeja opintojen etenemisen seurantaan ja mahdollisten vaikeuksien ennakointiin. Se on myös keino opintojen ohjauksen ja oppimisen ja opetuksen avustuksen automatisointiin. Keinojen avulla tavoitellaan testattuja, perusteltuja ja eettisesti kestäviä vaikutuksia oppimis-, opetus-, ohjaus- ja hallintoprosesseihin.

Anne Suvitie
Hoitotyön lehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply