Kesähaku tarjoaa opintomahdollisuuksia vielä samalle syksylle

0

Suomen korkeakoulut järjestävät heinä-elokuussa lisähaun täyttääkseen kevään yhteishausta vapaiksi jääneet opiskelupaikat. Kesähaku tarjoaa mahdollisuuksia sekä opiskelupaikatta jääneille, että uusia haasteita etsiville, sillä se on suunnattu kaikille ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille.

Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää kesähaun 3.–10.8.2020. Tämän vuoden haussa on mukana seitsemän eri koulutusta, laajalti eri aloilta. Tarjolla on pääosin täysipäiväisenä päiväopiskeluna järjestettäviä koulutuksia ja yksi verkossa toteutettava monimuotototeutus, jota voi opiskella työn ohessa. Lisäksi on tarjolla yksi muuntokoulutus, johon pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomi (AMK) -tutkinto ja vähintään kolmen kuukauden työkokemus tietojenkäsittelystä.

Alla lyhyet kuvaukset ja linkit haussa mukana oleviin koulutuksiin, ovatko nämä sinulle jo tuttuja?

Hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK)

Hevosalan liiketoimintaan suunnatusta tradenomikoulutuksesta opit vankkaa liiketaloudellista perusosaamista ja saat lisäksi valmiudet yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen soveltajaksi hevosalan toimintaympäristössä. Saat vahvan pohjan tämän päivän ja tulevaisuuden hevosalan liiketoiminnan hallintaan myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opintojen kautta saat mahdollisuuden rakentaa resurssitehokasta, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa hevostalousliiketoimintaa.

International Business, Bachelor of Business Administration (BBA)

Vahvasti kansainväliseen liiketoimintaan keskittyvässä tradenomikoulutuksessa tutustut koulutuksen sisältöön käytännön harjoitusten ja projektien kautta, jolloin pääset kasvattamaan tiimityöskentelytaitojasi, verkostoitumaan oikeaan työelämään sekä kehittämään liike-elämän käytännön taitoja ja ongelmanratkaisukykyäsi. Koulutus järjestetään kokonaan englanniksi, mikä tarjoaa mahdollisuuden kehittää myöskin ammatillista kielen osaamistasi.

Konetekniikka, insinööri (AMK)

Konetekniikan opinnoissa kehität insinöörin perustaitojen lisäksi erikoisosaamista koneiden, laitteiden, tuotteiden ja rakenteiden suunnitteluprosesseihin ja -menetelmiin sekä tuotantotekniikkaan, moderneihin valmistusmenetelmiin ja tuotannonsuunnitteluun. Voit halutessasi myös keskittyä teollisen tuotantoprosessin kehittämiseen ja hallintaan.

Rakennusmestari (AMK)

Rakennusmestarin koulutuksessa opiskelet läheisessä yhteistyössä talonrakennusalantyömaiden kanssa. Näin omaksut aitoa työnjohdossa tarvittavaa osaamista. Opinnoissasi perehdyt tuotantotekniikkaan ja työmaatoimintoihin, korjausrakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen, viestintään ja esimiestoimintaan, materiaaleihin ja kustannusten hallintaan sekä työsuojeluun.

Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK)

Tietojenkäsittelyn opinnot alkavat kaikille yhteisillä ydinosaamisen opinnoilla, joihin sisältyy esimerkiksi ohjelmointia, käyttöliittymäsuunnittelua, bisnestä, käyttöjärjestelmiä, web-kehitystä ja ohjelmistorobotiikkaa. Tämän jälkeen voit oman mielenkiintosi mukaan valita opintopolun ja keskittyä joko ohjelmointiin tai tekniseen tietohallintoon. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen tradenomitutkinto ja vahva ammatillinen perusosaaminen omalta suuntautumisalueeltasi. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoliikennesuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, sovellus- ja ohjelmistokehittäjä, peliohjelmoija, ohjelmistorobotiikan asiantuntija ja tietokanta-asiantuntija.

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri -koulutuksesta valmistutaan bio- ja kiertotalouteen erikoistuneeksi tietotekniikan ammattilaiseksi teollisuuden, insinööri- ja suunnittelutoimistojen tai julkisten toimijoiden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Koulutus antaa tarvittavat tietotekniset taidot bio- ja kiertotalouden teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen. Koulutuksessa saat vahvat ammatilliset perustiedot ohjelmistotekniikasta, web-sovelluskehityksestä, älykkäistä järjestelmistä, data-analytiikasta, tietoverkoista ja näiden sovelluskohteista biotaloudessa.

Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK)

Muotoilualan ammattilaiselle on tärkeää ymmärtää ympäristöarvot ja kiertotalouden haasteet sekä soveltaa uusinta teknologiaa. Tämä edellyttää muotoiluajattelun, liiketoiminnan periaatteiden, ammatillisten materiaalien sekä teknologioiden hallitsemista. Opinnoissasi voit valita kolmesta ammattialasta (pääaineesta), jotka ovat jalkine, vaatetus tai lasi ja keramiikka. Näissä sovelletaan kestävän muotoilun ja älykkään muotoilun periaatteita. Projektityöt toteutetaan pääasiassa yritysyhteistyössä, jolloin teoria ja käytäntö muodostavat vahvan pohjan ammattitaidollesi muotoilijana.

 

Kesähaun hakuaika on 3. – 10.8.2020. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät HAMKin kotisivuilta (linkki kesähaun sivulle) Elokuun alussa alkaa myös ilmoittautumisaika avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä polkuopintoihin, mikä on myös yksi väylä opintoihin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella osia AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista suomeksi ja englanniksi. Tutustu tarjontaan osoitteessa www.hamk.fi/avoin ja ilmoittaudu opintoihin ajalla 3. – 15.8.2020.

Leave A Reply