Opiskelijan tekemä tunnetaito-opas otettiin tyytyväisenä vastaan lastensuojelussa

0

HAASTATTELUSSA: Pieta Mansner, sosionomikoulutuksen opiskelija Hämeen ammattikorkeakoulussa.

MIKSI HAASTATELLAAN: Pieta Mansner loi lastensuojelun sijaishuollon asumisyksikön nuorille opinnäytetyönään tunnetaitojen oppaan nimeltä “Taitavasti tunteella.”.

Sosionomiopiskelija Pieta Mansner työsti opinnäytetyönään oppaan, joka koetaan hyödyllisenä käytännön työssä. Yhteistyökumppanina ja tilaajana toimi yksityinen organisaatio nimeltä Alva Hyvinvointi.

Miksi juuri tämä aihe?

Olin tehnyt tälle yritykselle keikkaa lasten ja vanhempien tapaamisten valvonnan ohjaajana. Yrityksen yhteyshenkilön kanssa mietittiin yhdessä opinnäytetyön aihetta. Mietimme, mihin heillä olisi tarvetta. Tunteiden säätely aiheena tuntui sitten niistä heidän mainitsemistaan tarpeista minulle kaikkein kiinnostavimmalta ja mieluisimmalta. 

Mitä opit? Mikä oli mielenkiintoisinta?

Päällimmäisenä minulle jäi käteen tunteiden säätely ylipäätään ja dialektinen käyttäytymisterapia, mihin tekemäni opas pohjautuu. Kyseessä on Marsha Linehanin kehittämä menetelmä. Koen, että olen aika hyvin pystynyt viemään oppimaani työelämään. Keskiössä on se, miten saada hallintaan tunteita ja miten käyttäytyä tilanteessa, kun tunteet vievät liikaa huomiota. Matkalla opin myös käyttämään uusia tietoteknisiä ohjelmia, kun työstin tätä opasta. Koin siis, että koko prosessista oli itselle paljon hyötyä. 

Mielenkiintoisinta oli tutustua minulle ennestään tuntemattomaan sijaishuollon ympäristöön, käynnit paikan päällä sekä opit mitä sain ohjaajien haastatteluista sekä itse menetelmästä, olivat arvokkaita. 

Kenelle tai mille taholle tästä työstä oli hyötyä?

Opas tukee sekä asiakasta että hänen ohjaajansa työtä. Alva Hyvinvoinnilla käytetään tätä taitoryhmäharjoitteluissa, joka on tähän menetelmään keskeisesti liittyvä osa. Tätä voi myös käyttää omaohjaajan ja asiakkaan välisessä suhteessa.

Ymmärtääkseni yritykselle on tästä oppaasta hyötyä ja he olivat tyytyväisiä lopputulokseen. He jopa miettivät oppaan ottamista käyttöön muissakin yhteyksissä. Opas ei rajaa liikaa yhteen asiakasryhmään, vaan sitä voi käyttää myös muille asiakasryhmille.

Mitä asian tiimoilta tapahtuu seuraavaksi?

Opit menevät omaan työkalupakkiin kyllä. Olemme sopineet, että itse opas jää yritykselle, eli se ei mene julkiseen jakoon.

Mitä haluat lisätä?

Työelämäyhteistyöhön satsaaminen on hirveän hyvä juttu, jos ajattelee mahdollisten työpaikkojenkin löytymistä. Lisäksi työelämäyhteistyössä tulee laajemmin vuorovaikutusta ja omaa osaamista kerrytettyä, kuin jos tekisi vain itse kirjallisen työn. 

 

Yhteistyö oli hedelmällistä. Pidän tärkeänä sitä, että aihe on opiskelijalle mieleinen ja kiinnostava. Silloin opiskelija on motivoitunut tekemään aidosti hyödynnettävää työtä. Olen iloinen, että Pieta tarttui juuri tähän teemaan, koska tunne- ja vuorovaikutustaidot puhuttavat myös laajemmin. Pieta kuunteli toiveitamme ja rajasi itsenäisesti hyvin valtavaa materiaalimäärää, saaden mielestämme hyvin poimittua helppoja ja hyödynnettäviä keinoja tunnesäätelyyn ja ahdistuksen sietoon.Olemme kouluttaneet organisaatiossamme osaa henkilöstöstä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmien ja teorian haltuunottoon, ja Pietan oppaan kaltaiset työkalut auttavat jalkauttamaan menetelmää arkeen. Opasta voi esimerkiksi hyödyntää omaohjaaja-työskentelyssä ja puheeksi ottamisen tukena. Opas on helppokäyttöinen myös heille, joille dialektisesta käyttäytymisterapiasta hyödynnettävät menetelmät ovat vielä vieraampia, myös nuorille itselleen.

– Henni Paronen, Development manager, Alva Hyvinvointi

 

Jenni Tarkkala
Markkinointiviestinnän suunnittelija
Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply