Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan tekoälyn avulla

1

Suomen ympäristöopiston ja HAMKin hankkeessa tutkitaan energiatehokkuutta muun muassa Hämeenlinnan kaupungin omistamissa kiinteistöissä.

Array

Kuka olet, mitä tutkit?

Olen Markus Hansen-Haug ja toimin tutkimusinsinöörinä HAMK Tech -tutkimusyksikössä Energiatehokkuuden tutkimusryhmässä. Olen mukana KIINTEÄ-hankkeessa, jossa selvitetään kiinteistösalkkujen energiatehokkuustoimien tehostamista tekoälyn avulla. Tarkastelussa ovat muun muassa Hämeenlinnan kaupungin omistamat kiinteistöt.

Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) -hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristöopisto Sykli ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Kaisa Tolonen. HAMK Tech on osatoteuttajana hankkeessa.

Syklissä hankkeeseen kuuluvat projektipäällikön lisäksi kouluttaja, energiatehokkuus- ja kiinteistönhoitoasiantuntija Timo Lahti sekä koulutuspäällikkö neuroverkkoasiantuntija Ari Laitala. Syklin hankeosuus kohdentuu vahvasti pääkaupunkiseudulle, ja siellä tärkein yhteistyökumppani hankkeessa on Helsingin Seurakuntayhtymä ja heidän kiinteistönsä.

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Rakennusten energiankulutus on merkittävä osa energian loppukäytöstä. Rakennusten energiatehokkuutta onkin pitkään ohjattu esimerkiksi lainsäädännöllä ja asetuksilla, ja ne ovat osa EU:n energiatehokkuus -strategiaa.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen ja käytäntöjen kehittäminen, sekä niiden jalkauttaminen kiinteistösalkkuja hallinnoivien tahojen käyttöön ovat oleellinen osa sekä päästöjen että rakennusten ylläpitokustannusten hillitsemisessä. Pelkkä rakennusten lämmitykseen tarvittava energia vastasi noin neljännestä energian loppukäytöstä Suomessa vuonna 2017.  Rakennusten lämmitykseen kuluu siis Suomessa huomattavasti suurempi osuus energian loppukäytöstä kuin esimerkiksi liikenteeseen.

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Hankkeessa selvitetään energiatehokkuustyön tehostamista isojen kiinteistökantojen osalta. Tavoitteena on selvittää Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökannan energiansäästöpotentiaalia ja selvittää tekoälyn soveltuvuutta energiatehokkuustyöhön sekä tarkastella joitakin yksittäisiä kiinteistöjä energiankulutuksen osalta tarkemmin.

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Tutkimuksesta hyötyvät kiinteistösalkkuja hallinnoivat tahot sekä energiatehokkuuden parissa palveluja tuottavat yritykset. Välillisesti se hyödyttää kaikkia kiinteistöjen käyttäjiä ylläpitokustannusten alenemisen kautta. Isoja kiinteistösalkkuja hallinnoivia tahoja ovat esimerkiksi kunnat ja seurakunnat sekä kiinteistösijoitusyritykset.

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?

Koneoppiminen ja tekoälyn hyödyntäminen tuovat uusia mahdollisuuksia monille eri toimialoille, ja helpottavat esimerkiksi suurien tietomäärien hallinnoimista. Hankkeessa selvitetään näitä mahdollisuuksia tarkemmin ja tuodaan omaksuttu tieto kohderyhmien tietoisuuteen konkreettisten esimerkkikohteiden avulla.

KIINTEÄ-hanke

Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ)

Hanketta hallinnoi Suomen ympäristöopisto Sykli ja osatoteuttajana on HAMK Tech. Hankkeen kesto: elokuu 2018 – joulukuu 2020. Rahoittajat ovat EAKR (Uudenmaan liitto & Hämeen liitto) ja Hämeenlinnan kaupunki.

Discussion1 kommentti

  1. Oma kokemukseni mukaan tekoälyllä on ollut merkittävä rooli hallinnoimieni kiinteistöjen toiminnassa. Olen huomannut, että tekoälypohjaiset järjestelmät, kuten älykkäät lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät sekä valaistusjärjestelmät, ovat auttaneet minua optimoimaan energiankulutusta ja säästämään kustannuksissa. Lisäksi, automatisoidut prosessit kuten huoltotyöt ja turvajärjestelmät ovat auttaneet minua hallinnoimaan kiinteistöjäni tehokkaammin ja vähentäneet henkilökunnan tarvetta.

    Tekoälyä käyttämällä olen myös pystynyt ennakoimaan kiinteistöjen käyttöasteita ja määrittämään huolto- ja korjaustarpeita ennen kuin ne johtavat ongelmiin. Tämä on auttanut minua pitämään kiinteistöni kunnossa ja tarjoamaan parempaa palvelua vuokralaisilleni.

    Kaiken kaikkiaan, tekoälyllä on ollut merkittävä vaikutus kiinteistöjen hallinnassa ja olen erittäin tyytyväinen sen käyttöönottoon hallinnoimissani kiinteistöissä.

Leave A Reply