HAMK Edu johtaa Vietnamin koulutuksen kehittämisprojektia

0

HAMKissa on parhaillaan 30 vietnamilaista opettajaa kolmen viikon mittaisella vierailulla. Tavoitteena on kehittää ja uudistaa koulutusta sekä jakaa parhaita käytäntöjä. Vietnamilaiset ovat jo lyhyessä ajassa vaikuttuneita suomalaisesta tavasta motivoida opiskelijoita ja luottaa heihin.

Kun suomalaista korkeakouluopetusta katsoo vietnamilaisen korkeakouluopetuksen silmin, suomalainen asenne ja kommunikaation tapa opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa vaikuttaisivat nousevan erityisesti esiin.

“Suomalaisten opettajien taito ja tapa motivoida opiskelijoita on tehnyt vaikutuksen. Opiskelijoihin luotetaan ja heidät otetaan samalle viivalle. On myös hämmästyttävää, miten paljon projekteihin panostetaan alusta alkaen. Ammattimaisuus on vahvaa,” sanoo apulaisprofessori Ngo Van Thuyen, Ho Chi Minh City University of Technology and Education -yliopistosta. Thuyen toimii puheenjohtajana yliopiston neuvostossa.

Thuyen on pannut merkille, että Suomessa ollaan aktiivisia yritysten suuntaan ja rohkeita muuttamaan toimintamalleja.

“Meillä Vietnamissa se voisi olla hyvin vaikeaa, ei oppilaiden vaan opettajien vuoksi. Meille erikoista on sekin, että kaksi opettajaa pystyvät tekemään tiimityötä. Opettaminen on meillä vielä melko perinteistä,” Thuyen arvioi.

Thuyenin mukaan asenteita ei muuteta nopeasti, mutta tällaisista vierailuista on suuri hyöty.

“Kun altistumme erilaisille toimintatavoille, se pikkuhiljaa mahdollistaa asteittaisen muutoksen.”

Pitkäkestoista kehittämistä

Vietnamilaisten opettajien vierailu HAMKissa on osa kolmevuotista EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 ) – projektia, jota rahoittaa Erasmus+-ohjelma.

“Projektissa opettajan osaaminen, opiskelijan aktiivisen roolin vahvistaminen, digitalisaation hyödyntäminen sekä työelämäyhteistyön uuden muodot ovat keskeisiä kehittämisen kohteita. Isona tavoitteena on luoda uudenlaista koulutusta vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin”, toteaa projektin johtaja, tutkijayliopettaja Irma Kunnari.

Vuoden alussa alkanutta projektia koordinoi HAMK Edu -tutkimusyksikkö, ja siinä on kumppaneina kolme vietnamilaista korkeakoulua, kolme ammatillista oppilaitosta sekä kaksi eurooppalaista yliopistoa Dublin City University Irlanista sekä KU Leuven Belgiasta.

HAMK Edun asiantuntijoiden ohjauksessa vieraat pääsevät itse kokemaan käytännössä miltä tuntuu oppijakeskeinen ja innovatiivinen työskentely. Digitaaliset kehittämisympäristöt ovat avainasemassa, sillä valmennus jatkuu opettajien palattua kotimaahansa lokakuun alussa.

Osana ohjelmaa on ollu HAMK Design Factoryn ja HAMK cSchoolin toimintatapaan tutustuminen. Tekniikan opettajien työskentelemistä oppilaiden kanssa on päästy näkemään käytännössä myös Riihimäellä. Viimeisellä viikolla lokakuun alussa vieraillaan myös HAMK Smart ja HAMK Tech -tutkimusyksiköissä. Nämä tapaamiset avaavat parhaimmillaan mahdollisuuksia uusille yhteistyöprojekteille.

Vietnamilaiset oppilaitokset ovat vahvasti kiinni kehityksessä ja heidän toiminnassaan painottuvat esimerkiksi robotiikan osaaminen, yrittäjyyskasvatus sekä verkko-oppimisen voimakas kehittäminen. Oppilaitokset pyrkivät panostamaan opettajien pedagogiseen osaamiseen ja luomaan opiskelijoita innostavaa koulutusta. Vietnamilaiset opettajat ovat erittäin motivoituneita toimimaan muutosagentteina.

“Muutaman viikon periodi on hyvä, vaikka tietenkin vähän kallis tapa oppia. Toivomme, että yhteistyö jatkuu muun muassa opiskelija- ja opettajavaihdon muodossa,” kommentoi Hoang An Quoc, tekniikan ja kansainvälisten asioiden päällikkö, Ho Chi Minh City University of Technology and Education -yliopistosta.

HAMK on allekirjoittanut yhteistyösopimukset vietnamilaisten kumppaneiden kanssa keväällä johtajien vierailun yhteydessä. Tavoitteena on syventää yhteistyötä sekä jatkaa kehittämistyötä eri osa-alueilla myös hankkeen jälkeen.

Jaana Siljamäki
viestinnän asiantuntija, Strateginen viestintä

Katja Maetoloa,
suunnittelija, HAMK Edu -tutkimusyksikkö

 

Leave A Reply