Koululaisten ensiaputaidot testissä

0

Koulun ovet aukeavat, oppilaiden rauhaton hälinä kantautuu käytäviltä. Osa ihmettelee, mitä nyt on tapahtumassa, kun ensiaputarvikkeita kantava joukko lähestyy terveydentiedon opetuksen luokkaa. Pian on alkamassa erilainen, oppimista tukeva tunti.

Hämeen ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen moduulin sairaanhoitajaopiskelijat projektiryhmänä järjestivät ensiapukoulutusta  Kaurialan yläkoululla kahtena peräkkäisenä torstaina ja perjantaina 17.—18.5 ja 24.—25.5. Torstait oli varattu kahdeksasluokkalaisille ja perjantait ysiluokkalaisille. Meillä oli siis kaksi luokkaa opetuksessa ja molemmille oli kaksi opetuspäivää.

Suomen Punainen Ristin (2018) sivuilla kerrotaan, että ensiaputaitoja voi kuka tahansa ensiapukurssin läpäissyt opettaa, mutta ainoastaan voimassa olevan Ensiaputaito-kortin tai hengenpelastajaensiapukortin kirjoittamisen oikeuden omaavalla kouluttajalla on lupa myöntää ja kirjoittaa ensiapukortteja.

Yläkoululla järjestettyyn koulutukseen käytössä oli neljä luokkaa, ja me opiskelijat jakauduimme pareittain aiheidemme yhteensopivuuden mukaan. Aiheita olivat esimerkiksi tajuttoman potilaan kohtaaminen ja sen parina elvytys. Yhdistimme näin siis kaksi aihetta, joista rakensimme kokonaisuuden. Oppilaat olivat opiskelleet ensiaputaitoja jo keväästä lähtien, joten oletimme perusensiaputaitojen olevan vahvalla pohjalla jo nyt. Osa oli jopa suorittanut ensiapu 1 -kortin.

Oppilaiden taidot näkyivät siinä, että rasteillamme kaikilla oli ainakin jokin käsitys ensiaputoiminnasta. Kukaan ei jäänyt sanattomaksi vaan osasi toimia oman taitotasonsa mukaan. Tietenkin hapuiluakin oli, mutta yritimme vahvistaa koululaisten aiempia taitoja.

Haavansidontaa ja elvytystä

Ensimmäisillä kerroilla opetimme case-tyylisesti haavan sidontaa, 112-hätänumeroon soittamista, elvytystä, potilaan tutkimista sekä hengitysteissä olevan vierasesineen poistamista. Case-opetuksella tarkoitetaan sitä, että oppilaille annetaan konkreettinen tilanne, jonka he omin neuvoin saavat ratkaista miten toimia. Ohjaajina me aina tarpeen vaatiessa puutuimme peliin ja avustimme hieman. Oppilaat saivat itse pähkäillä, miten toimia missäkin tilanteissa ja me annoimme lopuksi palautetta heidän toiminnastaan. Esimerkiksi kehuimme oikeanlaisesta järjestyksestä, mitä tulee hengitysteiden avaamiseen.

Case-opetuksesta esimerkkinä voisi pitää vaikkapa tilannetta, jossa olimme yhdistäneet hukkuneen pelastamisen ja defibrillaattorin käyttämisen. Meillä oli nukke, joka esitti ihmistä, joka oli tajuttomana vedessä. Oppilaat saivat ratkaista tilanteen ja me ryhmänä neuvoimme tarpeen tullen. Lopussa oppilaat saivat palautetta toiminnastaan.

Ensimmäinen opetuskerta jännitti sekä koulutuksen pitäjiä että oppilaita. Mitä tutummiksi koulutusten pitäjät tulivat oppilaiden kanssa, sitä sujuvammin opetus eteni ja luottamus kasvoi puolin ja toisin. Ryhmänä saimme itsellemme paljon uusia opetusmetodeja ja opetus meni perille.

Uusia aiheita ja kertausta

Toisilla kerroillakin käsittelimme case-tyylisesti seuraavia aiheita: myrkytys, hukkuminen, defibrillaattorin käyttäminen, tajuttomuus, allerginen reaktio ja palovammat. Jälleen oppilaiden taidot laitettiin kokeeseen. Lopuksi annoimme loppuyhteenvedon tapahtumista.

Ennen case-rasteille menoa pidimme oppilaille Kahoot-tietovisasovelluksen avulla tietovisan jo viime kerralla opituista ensiaputaidoista.  Tiedot olivat hyvin hallussa ja oli hienoa nähdä, että opettamamme asiat ovat jääneet mieleen.

Pitämämme ensiavun opetukset 8.- ja 9.-luokkalaisille perustuvat Suomen Punaisen Ristin opetusmateriaaliin. Etsimme ensiavun opetuksesta juuri ne aiheet, jotka mielestämme kaipasivat eniten lisäopetusta. Opettajalta saatu hyvä palaute antaa hyvää puhtia jatkaa kohti sairaanhoitotyön ammattilaisuutta.

Mukavaa kesän alkua.

Terveisin

Sairaanhoitotyön toisen vuoden opiskelijat Sara-Anna Korhonen, Riina Kuosmanen, Matti Lehtimäki, Tatjana Juvakka, Mikaela Huotari ja Teemu Mäkelä

Lähteet:

Suomen punainen risti (2018). Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan peruskoulutus. Haettu 23.5.18 osoitteesta https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/kouluttajille/ensiavun-ja-terveystiedon-kouluttajan-peruskoulutus

Leave A Reply