IKÄÄNNY VAHVANA JA VIRKEÄNÄ!

0

Kirjoittajat:

Sairaanhoitajaopiskelijat

Piia Tjukanov-Heinonen

Heidi Mäkelä

Niina Andrejeff

Tänä keväänä Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry järjestää yhteistyössä Hamkin sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa Hyvinvointiklinikan kautta projektin, jonka teemat toteutetaan Markkinakahveilla kerran kuukaudessa. Suomalainen Finger-tutkimus on osoittanut, että elintavoilla voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä erityisesti riskiryhmään kuuluvien muistisairauksien syntymistä. Tutkimuksessa elintapojen yhtäaikainen sekä niiden pienetkin muutokset on todettu vaikuttavan parhaiten. Tutkimus sisälsi liikuntaan, ravitsemukseen, aivojen käyttöön sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan vaikuttavia asioita. Muutostarpeet huomioidaan yksilöllisesti, koska jokaisella riskitekijät ovat erilaiset. Tällaisia riskitekijöitä voi olla jollakin esimerkiksi muistisairauteen sairastuminen, jollakin riski sydän- ja verisuonitauteihin tai jollakin esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen sairastuminen. Nämä yhtäaikaiset tai pienet muutokset tarkoittavat siis sitä, että jonkun on hyvä tarkastella esimerkiksi ravitsemukseen liittyviä asioita ja jonkun toisen taas esimerkiksi liikunnan lisäämiseen, jotta se olisi ennaltaehkäisevää. Toiseksi jollakin riittää esimerkiksi vain verenpaineen säännöllinen seuranta. Tämän tutkimuksen pohjalta poimitaan nämä myös Markkinakahvien teemat koko kevään ajan. Teemojen lisäksi joka kerralla on mahdollisuus tulla mittaamaan verenpaine, vyötärönympärys ja puristusvoima. Tarkoituksena on tehdä jokaisella kerralla teemoihin liittyviä testejä, joiden kautta pääsee pohtimaan omien elintapojen muutostarpeita, tarjolla myös riskitestin tekeminen.

Terveellinen ravitsemus 5.2.2019

Tällä kyseisellä viikolla vietettiin Voimaa ruuasta-viikkoa, joka sopi teemaan hyvin. Toimistolla kävi toistakymmentä
asiakasta ja miehiä sekä naisia tasan yhtä paljon. Tilaisuutta ei pidetty luentona, vaan jokainen meistä opiskelijoista jutusteli muutamien kanssa pöydän äärellä kahvikupin lomassa ja samalla oli mahdollisuus tehdä mittauksia. Keskustelimme mm. seuraavia asioista, kuten miksi kannattaa kiinnittää huomiota ravinnon monipuolisuuteen,
miksi ikääntyneen tarvitsee kiinnittää huomiota erityisesti proteiinin ja kalsiumin määrään/saantiin sekä mikä merkitys on kasvisten ja hedelmien riittävällä syönnillä.

Asiakkaat olivat kiinnostuneita ja keskusteluja käytiin yleisesti kysymyksiä esittäen.  Herättelimme asiakkaiden omia ajatuksia siitä mihin asioihin esimerkiksi omissa ruokailutottumuksissaan voisi vaikuttaa ja millä tavalla pienin askelin voi tehdä muutoksia omiin arkisiin ruokaostoksiin. Esitteitä tilaisuuteen olimme saaneet Gery ry:ltä sekä Muistiyhdistykseltä ja niitä jaettiin asiakkaille kotiin viemiseksi, mukaan annettiin myös ravitsemukseen liittyvä testi. Testi auttaa tarkastelemaan omia ruokailutottumuksia ja antaa vinkkejäkin siitä mitkä asiat siinä voisivat kaivata muutoksia. Monet halusivatkin saada tutustua niihin omassa rauhassaan ajan kanssa. Lisäksi tilaisuudessa kysyttiin opiskelijoiden mahdollisuutta tulla kertomaan kyseisestä aiheesta myös yhden asiakkaan taloyhtiön tapaamiseen ja tämä luvattiin toteuttaa ja liittää osaksi tätä projektia.

 

Tilaisuus oli yhdistyksen näkökulmasta menestys ja siellä kävi keskimäärin puolet enemmän ihmisiä kuin normaalina markkinakahvipäivänä. Lisäksi palaute asiakkailta oli positiivista, kaikki olivat sitä mieltä, että aihe kiinnosti jonkin verran tai paljon ja tilaisuus oli sitä mitä odotettiin, niin tyyliltään kuin ajankulultaan. Asiakkaita kehotettiin osallistumaan myös muille kerroille, koska kaikki tulevat aiheet tukevat toisiaan sekä muistiin että toimintakykyyn liittyviä positiivisesti vaikuttavia tekijöitä, joihin omilla pienilläkin elämäntapamuutoksilla voi vaikuttaa.

Leave A Reply