Hyvinvoinnin klinikan projektitöitä

0

Kirjoittajat: Maija Pietarinen, Tiina Helminen, Pinja Taiminen & Aleksi Valkeasuo

Aloitimme viikon Teams-palaverilla, jossa jaoimme työt kahteen ryhmään.

Tällä viikolla toinen ryhmä teki PowerPoint-videoluennon “Lepo ja uni vireyden edistäjänä” sekä “Stressi ja työssäjaksaminen”. Toinen ryhmä taas teki videot rentoutusharjoituksesta sekä käsihieronnasta, johon saimmekin käyttää toisen projektiryhmän tekemää infograafia pohjana.

Stressi ja työssäjaksaminen on hyvin ajankohtainen aihe. Etätyöskentelyn yhtenä kulmakivenä täytyy osata erottaa työ- ja vapaa-aika keskenään, mikä näin etätyöaikana voi olla osalla hyvin haastavaa. Myös stressitekijät ovat lisääntyneet mahdollisten lomautusten vaikutuksen taloudelliseen vakauteen sekä lapset, joita pitäisi pyrkiä valvomaan koulutehtävien tekemisessä samalla, kuin yrittää itse keskittyä työntekoon.

Rentoutumis- ja hengitysharjoitukset ovat myös hyvin ajankohtaiset aiheet. Poikkeustilanne ja epidemia vaikuttavat ihmisiin hyvin eri tavoin ja liiallinen henkinen kuormitus ja ahdistuneisuus saattavat joillekin olla arkipäivää. Ohjeistetut rentoutumis- sekä hengitysharjoitukset auttavat niin fyysisen kuin psyykkisenkin jännityksen vähentämisessä ja säännöllisesti harjoiteltuna ovat ne apuna tulevissakin elämäntilanteissa.

Hengitys- ja rentoutumisharjoitus- videoluento

Käsienhieronta on myös yksi rentoutumistapa, jolla on henkisen kuormituksen vähentämisen lisäksi paljon muitakin hyötyjä.

Käsihieronta- videoluento

Stressaavana aikana on entistä tärkeämpää huolehtia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Uni on herkkä terveyden mittari, joka häiriintyy helposti eri elämän osa-alueilla olevista tekijöistä. Se, kuinka monta tuntia unta on riittävä päivän askareissa jaksamiseen, on yksilöllistä. Yhteistä meille kaikille on kuitenkin se, että kaikki tarvitsemme unta palautuaksemme.

Viime vuosina on alettu puhua enemmän unihygieniasta ja sen vaikutuksesta nukkumiseen. Fyysiseen ympäristöön tulisi kiinnittää huomiota, mutta tärkeää on myös levollinen ja unelias olo vuoteeseen mentäessä. Oman mielen rauhoittaminen päivän tapahtumista on taito, joka meistä jokaisen olisi hyvä opetella. Tärkeää on kuitenkin hyväksyä myös se, että aina ei voi nukkua hyvin eikä uni ole joka yö samanlaista.

Uni ja lepo, Stressi ja työssäjaksaminen- videoluento

Itseensä ja omaan hyvinvointiin panostaminen korostuu poikkeusaikana. Kun terveys on uhattuna, itsestäänselvyytenä pidetyt asiat nähdään taas uudessa valossa. Pidetään jokainen huolta omasta jaksamisesta ja terveydestä.

Leave A Reply