Projektiharjoittelu työpaikallani ambulanssissa

0

Kirjoittaja: sairaanhoitajaopiskelija Vilma Pylvänen

Suoritin projektiopintoja neljä viikkoa omassa työpaikassani Med group ensihoitopalvelu oy:ssä.

Projektiopintoja suoritetaan osana sairaanhoitajan opintoja. Sain suorittaa projektiopinnot omissa töissä ja alla kerron kuinka projektiopinnot onnistuivat omalla työpaikalla ja miten ne toteutin.

Projektista kaksiviikkoa suuntautui lapsiin. Tein työpaikalleni kuukausikoulutuksen aiheena lapsipotilas ensihoidossa. Lapsipotilas on erityinen potilas ryhmä koska ensihoidossa ei lapsipotilaita kohdata yhtä usein kuin aikuispotilaita. Lisäksi lapsipotilaisiin liittyy haasteita, koska lapsen vitaali arvot eivät ole samalla tavalla standardit kuin aikuisilla, lapsen ikä ja koko määrittelee vitaalit. Myös lääkehoito on erilaista, koska lapsilla lääkkeet annostellaan hyvin usein painokiloittain.  Rutiinia ei kerry samalla tavalla yksittäiselle hoitajalle kuin aikuispotilaista. Koenkin, että tämmöiset koulutukset ovat tärkeitä ammattitaidon ylläpitämiseksi. Koulutusten tarkoituksena on muistutella mieliin yleisimpiä lasten ensihoidon tehtäviä ja tilanteita.

Työpaikallani on kuukausittain vaihtuva koulutus. Aiheet ovat kaikille Pirkanmaalla toimiville ensihoitajille samat. Aiheita oli mm. ilmatiet, sydänperäiset tilanteet, neurologinen potilas, vammat, elvytys, lapsi potilaat ensihoidossa jne. Projektiharjoittelussa minun tehtäväni oli tehdä nämä kuukausittain vaihtuvien koulutusten materiaalit.

Aiheet olivat laajoja, ja suurin haaste olikin osata rajata ne oikein, siten, että luettavaa ei olisi sivutolkulla mutta toisaalta niin, että niistä olisi hyötyä.

Käytin teoriamateriaalina paljon ensihoidon kirjoja sekä käypähoito- suositusta.

Pidin työpaikallani myös elvytyskoulutuksen. Suunnittelin simulaatio tyyppisen harjoituksen, jossa pääasiassa oli yhden- sekä kahden yksikön elvytys (kuva 3.). Harjoitus toteutettiin elvytysnukella, johon sai kiinni defibrillaattorin (kuva 2.). Nukkeen sai erilaisia rytmejä, jotka sitten näkyivät defibrillaattorin näytöllä. Nukkea pystyi ventiloimaan sekä iskemään.  Nukkeen kiinnitetty padi antoi dataa painelun tehokkuudesta, syvyydestä ja taajuudesta. (Kuva 1.) Keskeytymätön painelu on elvytyksessä kaiken a ja o. Hyvällä ja tehokkaalla painelulla on suurin merkitys potilaan ennusteen kannalta. Joten padin kertoma hands-off aika oli opettavainen, koska siitä näki hyvin, kuinka herkästi taukoja tulee esimerkiksi painelijan vaihdon aikana. Harjoituksessa pyrittiinkin minimoimaan painelijan vaihdon aikana tulevat tauot siten, että seuraavan painelijan kädet ovat jo potilaan rinnan päällä valmiina painelemaan.

Projektiharjoittelu oli opettavainen. Suosittelen kaikkia tekemään projektin omiin töihin, mikäli se on mahdollista. Ainakin itse koin tämän todella mieluisana koska kaikki tekemäni työ tuntuu tärkeältä. Itseä motivoi paljon, kun saa tehdä sellaista mikä aidosti kiinnostaa.

Opin paljon lasten ensihoidosta ja esimerkiksi ilmoitusvelvollisuudesta, koska ja mihin lastensuojelu ilmoitus tulee tehdä. Tein kuukausikoulutus materiaalit erilaisista ensihoito tehtävistä, joita ensihoidossa voi tulla. Joten opin paljon lisää, esimerkiksi erilaisista protokollista, että miten erilaisia potilaita hoidetaan nimenomaan Pirkanmaalla.

Kuva 1. Elvytysnukkeen sai kiinnitettyä padin, joka kertoi elvytyksen laadusta mm. painelu taajuudesta, syvyydestä ja handoff ajasta.

Kuva 2. Elvytysnukke, johon kytkettynä defibrillaattori.

Kuva 3. Kahden yksikön elvytyscase.

Leave A Reply