Ensihoitajien ja pelastajien kuntotestaus työterveyden kanssa yhteistyössä.

0

Kirjoittanut sairaanhoitajaopiskelija Lotta Henttunen 

Projektiharjoitteluni pelastuslaitoksella oli mielenkiintoinen kokemus. Projektiharjoittelun tarkoituksena on, että opiskelija harjoittelee projektityöskentelyä ja kehittää viestintä taitojaan terveyden edistämiseen liittyvissä projekteissa. Järjestin työhyvinvointipäivän, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa omasta fyysisestä kunnosta huolehtimisen ulkoillen ja metsästä nauttien. Terveyden asiantuntijat ovat laatineet liikuntasuosituksia. Liikuntasuosituksien mukaan aikuisen tulisi liikkua viikoittain 2,5 tuntia reippaasti tai 1,25 tuntia rasittavalla tasolla. Pelastusalalla työskentelevien kuntoa testataan vuosittain. 

Pelastusalalla ja ensihoidossa työskentelevien henkinen ja fyysinen kunto on usein koetuksella. Ensihoitoja pelastustehtävät eivät ole ennustettavissa ja tilanteet voivat olla pitkäkestoisia sekä hyvin kuormittavia kokonaisvaltaisesti. Useimmilla työpaikoilla on säännölliset rutiinit kahvi- ja lounastaukojen suhteen, mutta työnluonteen vuoksi pelastuslaitoksella se ei aina ole mahdollista. Pelastuslaitoksilla on henkilöstöä, jotka tekevät pidempiä työpäiviä muihin ammattiryhmiin verrattuna. 

Pelastuslaitoksilla tehdään kuntotestauksia työkyvyn arviomisen helpottamiseksi. Firefit on Suomessa yleisin käytössä oleva testauskokonaisuus ja on käytössä 21 pelastuslaitoksella jo useiden vuosien ajan (Hellgren 2019.) Työterveyslaitos kouluttaa firefit testaajia ja useilla pelastuslaitoksilla testaus on järjestetty organisaation sisällä. Firefit testauksia voidaan toteuttaa myöskin työterveyshuollon tai ostopalveluna liikunta-alan yrityksiltä (Kovanen 2016).  Firefit– testin tulokseksi saadaan indeksi numero, joka kuvastaa kuntoluokkaa. Haastavissa pelastustehtävissä esimerkiksi pelastussukellus ja vesipelastustehtävissä vaaditaan vähintään luokkaa 3. 

Firefit testaajan koulutus kestää kolme vuorokautta, yhteistyö työterveyshuollon ja testaajien kanssa on mutkatonta ja reaaliajassa työterveyshuolto saa kuntotestien tulokset. Erityisesti heikentyneistä testituloksista informoidaan työterveyshoitajaa myös sähköpostilla, jotka voivat reagoida tuloksiin tarpeellisilla tutkimuksilla ja ohjauksella. Laissa kerrotaan, että henkilöstöä voidaan testata suostumusta vastaan henkilö- ja soveltuvuusarvioinnein, jotka ovat välttämättömät työtehtävien hoidon ja edellytysten kannalta (Laki yksityisyyden suojasta työelämästä 759/2004). 

Kanta- Hämeen pelastuslaitoksella tehdään firefit– testejä henkilöstölle, jotka ovat mukana valmiustoiminnassa kerran vuodessa, muulle henkilöstölle testiä suositellaan kerran kahdessa vuodessa tehtäväsi. Testeissä on kaksi eri osaa, jotka mittaavat lihaskuntoa ja kestävyys kuntoa. Testien osat suoritetaan eri päivänä. Pyöräilyergometria on suunniteltu testaamaan kestävyys kuntoa ja lihaskuntoa testataan lihaksistoa kuormittavalla liikkeillä. Pelastajien ja ensihoitajien valtakunnallisen tason on määritellyt työterveyslaitos. (Hellgren 2019). Useiden vuosien firefit kuntotestaajana toiminut ylipalomies Eero Hellgren kehoittaa kaikkia pitämään omasta fyysisestä kunnosta hyvää huolta ja itsensä kunnossa, toimialasta tai ammatista riippumatta. 

Pelastuslaitoksilla on mahdollisuus urheilla ja pitää kunnostaan huolta. Yhteiset urheilu ja kuntoiluhetket parantavat yleiskuntoa ja työilmapiiriä. Aina työvuoroissa ei kerkeä kuntosalille, mutta fyysisen kunnon ylläpito on tärkeää myös vapaa-ajalla. 

Kokeile firefit lihaskuntotestiä itse, vaadittu taso palomiehillä:  

Penkkipunnerrus 45 kg vaadittu toistomäärä 60 sekunnin aikana 18-22 

Istumaannousu vaadittu toistomäärä 60 sekunnin aikana 29-34 

Jalkakyykky vaadittu toistomäärä 60 sekunnin aikana 18-21 

Leuanveto ei aikarajaa toistomäärä 5-6 

Lähteet: 

Hellgren, E. (2018). Kuntotestaus Kanta- Hämeen pelastuslaitoksella. Haastattelu 23.3.2019. Hämeenlinna. 

Koivunen, P. (2016). Uusi ohje kunnon arviontiin. Palokuntalainen. 71, 2224 

Laki yksityisyyden suojasta työelämästä 759/2004. Haettu 23.3.2019 osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759#L4P13 

Leave A Reply