SUJUVA-Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle starttasi

0

SUJUVA – Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Ely-keskukselta huhtikuussa 2023. Hankkeen suunnittelu on lähtenyt elintarvikealan tarpeesta saada uutta työvoimaa teollisuuden palvelukseen. Hankkeessa järjestetään koulutusta maahanmuuttajien lisäksi myös elintarvikealalla toimivien yritysten suomalaiselle henkilökunnalle.  Projektipäällikkö Markus Yli-Hemminki on aloittanut hankkeen työt alkukartoituksen tekemisellä, jossa etsitään hyviä käytäntöjä ja teollisuuden esimerkkejä ulkomaalaisten työllistämisessä. Hanke jatkuu kolme vuotta.

Kanta-Hämeessä on tarve työyhteisöjen moninaisuuden tukemisesta, maahanmuuttajien työllistymisestä ja ulkomaisen työvoiman vastaanottavuudesta. Elintarvikealan toimijat kertovat keskusteluissa siitä, että suomalaisia on vaikea saada kiinnostumaan alan töistä. Toisaalta taas ulkomaalaistaustaiset henkilöt olisivat kiinnostuneita tekemään töitä ja integroitumaan yhteiskuntaan. Hankkeen tavoitteena on auttaa elintarvikealan yrityksiä työllistämään maahanmuuttajia sujuvasti. Tämä vaatii yritysten sparrausta, koulutusta maahanmuuttajille sekä suomalaisille elintarvikealan esimieheille, hr-henkilöstölle ja perehdyttäjille.

”Hankkeen työt ovat jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäiseksi tehdään selvitys elintarvikeyritysten uhkista ja mahdollisuuksista maahanmuuttajien työllistämiseen (elintarvikeala, meijerit, leipomot jne.). Hankkeessa benchmarkataan yritykset, jotka ovat onnistuneet maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja integroinnissa hyvin”, kertoo SUVUVA-hankkeen projektipäällikkö Markus Yli-Hemminki Hämeen ammatti-instituutista.

Hankkeen päätoimenpiteenä on englanninkielisen ja selkosuomi koulutuksen kehittäminen Hämeen ammatti-instituutin elintarvikealan yksikköön Hämeenlinnassa.

”Maahanmuuttajien kielitaito voi olla heikkoa myös englanniksi, joten kuvallisuudella ja virtuaalisuudella pyritään koulutuksesta tekemään sellainen, että asiat ymmärretään, vaikka hyvää kielitaitoa ei olisikaan”, Markus Yli-Hemminki kertoo.

Hankkeen tuloksena saadaan elintarvikealalle uusia työntekijöitä maahanmuuttajista. Hankkeen avulla heidän polkunsa on sujuvampi suomalaiseen työyhteisöön. Myös elintarvikealan suomalaiset työntekijät tarvitsevat valmennusta siihen, että he ottavat paremmin ulkomaalaistaustaiset harjoittelijat ja työntekijät vastaan.

”Hankkeen tuloksena myös elintarvikealan yritysten hr-henkilöiden ja esimiesten osaaminen lisääntyy ja yritykset ovat vastaanottavaisempia integroimaan maahanmuuttajat sujuvasti työelämään”, Markus Yli-Hemminki visioi.

SUJUVA-hanke

SUJUVA- Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle -hanke on Euroopan unionin osarahoittama hanke. Sen toteuttaa Hämeen ammatti-instituutti yhdessä elintarvikealan yritysten kanssa. Hankkeen aikataulu on 1.11.2022-31.10.2025.  SUJUVA-hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kartoittaa hyvin toimivat käytänteet ja esteet ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymiseen elintarvikealalle.
  2. Kehittää elintarvikealan koulutusta selkosuomeksi ja englanniksi.
  3. Sparrata yritysten henkilökuntaa vastaanottamaan ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.
  4. Kouluttaa ulkomaalaistaustaisille henkilöille elintarvikealalla tarvittavia taitoja esim. hygienia-, työturvallisuus- ja suomalainen työelämä.

Leave A Reply