Sairion meijerikoulutuksen vastuullisuustekoja

0

Hämeen ammatti-instituutin Sairion meijerialan kampuksella kerätään parhaillaan tietoa kampuksen eri materiaalivirtojen määristä. Aineiston avulla pystytään mittaamaan Sairion hiilijalanjälkeä. Tiedonkeruun tarkoituksena on kehittää toimintaa niin, että tulevaisuudessa voitaisiin vähentää päästöjä ja niistä kertyvää hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjäljen pienentäminen liittyy VASKI-Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeeseen.

Sairiossa meijerialan opetus alkoi vuonna 1953 ja tänä vuonna on kulunut meijerialan meijeristitason opetuksen alusta 70 vuotta. Meijerialan osaamisalalta valmistuu ainoana Suomessa ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. Meijerialan perustutkinto- ja ammattitutkinto-opintoja suoritetaan Hämeenlinnassa Sairion kampuksella lähellä Aulangon luonnonsuojelualuetta. Kampuksella toimii myös liha-alan opetus.

Sairion meijerialan kampuksella on ainutlaatuinen oppimisympäristö opetusmeijeri, jossa koulutetaan ammattilaisia työskentelemään meijereihin. Opetusmeijeri rakennettiin vuonna 1985. Opetusmeijerissä käytetään vuodessa noin 10 000 litraa eri maitoraaka-aineita ja niitä käytettään mm. juustojen, voin, hapanmaitovalmisteiden valmistuksiin. Maitoraaka-aineet tulevat lähimeijeriltä Hämeenlinnasta.

Sairion meijerialan kampus on vuosina 2022 ja 2023 osana Vaski-hankkeen hiilijalanjälki- mittaamisen projektia. Projektissa kartoitetaan kampuksen eri materiaalivirtojen määriä ja niistä kerääntyvää hiilijalanjälkeä. Tiedonkeruun tarkoituksena on kehittää toimintaa niin, että tulevaisuudessa voitaisiin vähentää päästöjä ja niistä kertyvää hiilijalanjälkeä.

Sairion kampuksella on kehitetty jätteiden lajittelua ja kierrätystä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Olemme vähentäneet tulostamista ja ylimääräistä paperien käyttöä. Kestävä kehitys on integroitu osaksi kaikkea kampuksella annettavaa opetusta. Osa näyttöjen arvioinneista toteutetaan etäyhteyden kautta. Näytöt pyritään toteuttamaan siten, että mahdollisimman monen opiskelijan näytöt otetaan vastaan samalla kerralla matkustettaessa pidemmälle. Näin vähennetään matkustamisesta syntyviä päästöjä.

Keräämme osasta käyttöhyödykkeistä (mm. vesi, sähkö) niiden kulutusta, jotta voimme kontrolloida niiden käyttöä tulevaisuudessa paremmin.  Opetusmeijereissä on jo vuosien ajan kerätty tarkkaan tietoa siitä, millaisia materiaalivirtoja tulee ja millaisia lähtee ulos.

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hämeen ammatti-instituutti on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Opetushallituksen rahoittama VASKI yhdistää 61 oppilaitoksen kestävän kehityksen osaamisen. Hankkeen kumppanit luovat yhdessä ammatilliselle koulutukselle tulevaisuuden tiekartan, joka vahvistaa kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Hankkeessa mukana oleminen vahvistaa HAMIn omaa strategista päätöstä viedä Kestävä tulevaisuus -ohjelmaa eteenpäin.

HAMIlle OKKA-säätiön sertifikaatti kestävästä kehityksestä

OKKA-säätiö on auditoinut Hämeen ammatti-instituutin toiminnan ja myöntänyt kestävän kehityksen seritifikaatin HAMIlle vuonna 2022. OKKA-säätiö toimii opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. OKKA-säätiön palautteen mukaan Hämeen ammatti-instituutin toiminnan taso täyttää vaatimukset kaikkien vaadittavien indikaattoreiden osalta.

Hämeen ammatti-instituutti.

HAMI, meijeriala.

VASKI-hanke. Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus.

#vaskihanke #kestäväammattilainen

Teksti: Meijerialan henkilöstö ja Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti.

 

Leave A Reply