Metsä- ja koneurakointipalvelu Jere Kukkola lähtöruudussa

0

Jere Kukkola on 17-vuotias nuorimies, joka on suorittamassa metsäalan perustutkintoa Evolla. Tuleva metsuri on Yritystoiminnan suunnittelun opinnoissa pohtinut kevään aikana omaa liikeideaa. Jeren aikeissa on perustaa yritys tuota pikaa ja tarjota asiakkaille muun muassa maa- ja metsätalouteen liittyviä urakointipalveluita.  

Upeat Evon metsämaisemat vaihtelevat koskemattomista aarnialueista puistomaisiin, hyvin hoidettuihin ja istutettuihin metsiin. Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu kouluttavat Evon kampusalueella metsäalan ammattilaisia. Metsänhoito-opetus alkoi virallisesti vuonna 1862 eli melkein 160 vuotta sitten. Jere Kukkolan taival Evolla alkoi kaksi vuotta sitten. Hän opiskelee Hämeen ammatti-instituutissa metsäalan perustutkintoa.

– Evolle minut johdatti kiinnostus metsäalaa kohtaan. Myös koulun sijainti on etu, koska se on lähellä kotiani. Evo on opiskelupaikkana rento ja lämminhenkinen. Kampusalue tarjoaa luonnonläheisen ympäristön, jossa voi harrastaa monia asioita. Kalastus, melonta, urheilu, uinti, saunominen ja biljardin peluu kuuluvat evolaisten opiskelijoiden iltaohjelmaan, Jere kertoo.

Metsäalan perustutkinnosta valmistuu metsuriksi ja metsäpalveluiden tuottajaksi. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä ja opintojen suorittaminen vie noin 2-3 vuotta.

– Evon opettajat ovat mukavia ja leppoisia. Heillä on halu auttaa opiskelijaa etenemään urallaan. Opettajat ovat antaneet minulle innostusta kehittää taitojani. He ovat myös antaneet eväitä, joista on takuulla myöhemmin hyötyä. Metsäalalla on paljon erilaisia töitä, joihin Evolla on päässyt hyvin tutustumaan. Itse innostuin totaalisesti kenttäsahauksesta, hirsitöistä sekä metsäkoneenajosta, kiittelee Jere.

Jere on ehtinyt opintojen ohella myös töihin. Kesätyöt saman yrityksen parissa ovat jatkuneet jo useana vuonna. Lisäksi kotona on maatila, jossa riittää tekemistä ympäri vuoden. Metsurin koulutuksessa vaadittavia opintoja voi suorittaa myös omassa kotimetsässä.

– Yhdessä tehdään isän ja vaarin kanssa erilaisia metsänhoitotöitä ja peltotöitä. Olen myös suorittanut Evon vaadittavia opintoja omissa kotimetsissä esim. raivaus, moottorisahatyöt ja metsäkoneenkäyttö. Tällä hetkellä on menossa hirsityöt, Jere kertoo.

Kevään aikana Evon opinnoissa on ollut Yritystoiminnan suunnittelu -opintokokonaisuus (15 osp), jossa pitää pohtia omia vahvuuksia, omaa yritysideaa, tuotteita ja palveluita, asiakkaita, markkinointia, kilpailijoita, riskejä jne. Opinnoissa tehdään liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat. Jere Kukkolaa kiinnostaa oman toiminimen perustaminen ja hänen liikeideansa on metsä- ja koneurakointialan palveluiden tarjoaminen.

– Toiminimi Jere Kukkola tarjoaa erilaisia kone- ja metsätöitä. Minulta sujuvat piha-, maisema- ja talousmetsätyöt. Näiden lisäksi on tarkoitus aloittaa koneurakointia, kuten puunajoa. Myös tienhoitoa, lumen aurausta ja erilaisia maataloustöitä tulen tarjoamaan oman yritykseni kautta. Teen hommia jo nyt, mutta toimintaa aloitetaan isommalla volyymillä armeijan jälkeen, Jere pohtii.

Yritystoiminnan suunnittelu -opintojakso alkoi keväällä asiantuntijapäivällä, jossa oli runsas joukko eri alojen asiantuntijoita puhumassa opiskelijoille. Uusyrityskeskus antoi vinkkejä ja kuultiin myös useampi yrittäjäpuheenvuoro metsäalalta.

– Starttipäivän puheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja ajatuksia nostattavia. Puheenvuoroista bongasi monia tuttuja ja vähän vieraampiakin asioita, esimerkiksi Uusyrityskeskuksen tarjoama tuki oli minulle uusia asia, Jere kertoo.

Yritystoiminnan suunnittelun opintoja on toteutettu korona-ajan takia uudella tavalla. Yhtenä viikkona oli luentoja joka aamupäivä ja sen jälkeen tehtävien tekemistä, jotka liittyivät liiketoimintasuunnitelman täydentämiseen. Iltapäivällä oli ohjaustunti, jossa katsottiin, kuinka opiskelijoiden ajattelu ja liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen oli päivän mittaan edistynyt. Luennot nauhoitettiin, jotta niihin voi palata myöhemmin.

– Live -valmennuksista olen osan katsonut uudestaan, mutta olen myös kirjoittanut hyvin muistiinpanoja. Liiketoimintasuunnitelman työstäminen oli helppoa sekä haastavaa, sillä idea oli selkeä, mutta talouslaskelmat puolestaan haastavia ja monimutkaisia. Kaikista luennoista oli minulle suurta apua, sillä ilman niitä suunnitelma ei olisi vieläkään kasassa. Myös opettajan antama henkilökohtainen sparraus auttoi täydentämään liiketoimintasuunnitelmaa, sillä kaikkia epäkohtia on itse vaikea huomata, Jere miettii.

Jeren näyttötilaisuus Yritystoiminnan suunnittelusta on pidetty toukokuussa. Tuleva yrittäjä selvisi näytöstä korkeimmalla arvosanalla eli numerolla viisi.

Teksti: Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti

Jere Kukkolalla siintää mielessä yrityksen perustaminen.

Leave A Reply