Lepaan vastuullisuustekoja Carl Fredrik Packalénin jalan jäljissä

0

Carl Fredrik Packalénin säätiön toive maanviljelys- ja puutarha-alan koulutuksesta elää Hämeen ammatti-instituutissa. Puutarha-alan koulutus alkoi Lepaalla vuonna 1910. Upeaa Packalénin historiaa jatketaan Hämeen ammatti-instituutissa, joka huolehtii Lepaalla koulutuksen lisäksi muun muassa Lepaan Viinitilasta ja golfkentästä. HAMI on saanut valtakunnallisen kestävän kehityksen sertifikaatin OKKA-säätiöltä vuonna 2022 ja Lepaalla tehdään konkreettisia tekoja, jotta vastuullisuus näkyy arjessa. 

Lepaalla, Hattulassa, sijaitsee HAMIn ja HAMKin puutarha-alan toimintaympäristö, joka sisältää muun muassa 20 hehtaaria hoidettuja puistoalueita, laajat avomaaviljelmät sekä kasvihuoneita ympärivuotiseen ja kausituotantoon. Hämeen ammatti-instituutin puutarha-alan opiskelijat pitävät huolta upeasta kulttuuriympäristöstä.

Lepaan historiaa

Pakanuuden aikana 800–1000-luvuilla Lepaa oli tärkeä kansan kokoontumispaikka. Myöhemmin keskiajalta saakka Lepaalla sijaitsi merkittävä aateliskartano, joka periytyi monien tärkeiden sukujen kesken sukupolvelta toiselle.  Kartano myytiin ensimmäisen kerran vuonna 1727 Stjerncrantz-suvulle, jonka hallussa se oli noin sata vuotta.

Vuonna 1820 Lepaan osti pietarilainen kauppias Peter Heimbürger, jonka leski Maria avioitui myöhemmin kartanon pehtoorin Carl Fredrik Packalénin kanssa. Avioliitto oli lapseton ja Marian kuoltua Packalén testamenttasi 1886 omaisuutensa valtiolle, mutta asetti mm. seuraavia ehtoja: Suomen valtio perustaa tilalle Carl Fredrik Packalénin säätiö-nimisen maanviljelys- tai puutarhakoulun sekä hoitaa ja ylläpitää tilalla sijaitsevaa hautausmaata. Suomen valtio ei saa myydä tilaa. Puutarha-alan koulutus alkoi Lepaalla vuonna 1910.

Green Flag Award -tunnustus

Kampukselle myönnettiin ensimmäisenä Suomessa kansainvälinen Green Flag Award -tunnustus viheralueiden laadusta vuonna 2016. Huomionosoitus kertoo puiston merkittävyydestä, kulttuurihistorian säilyttämisestä sekä käyttäjien ja vierailijoiden huomioimisesta.

Kuva. Lepaan puutarha on saanut Green Flag Award tunnustuksen. HAMK ja HAMI toimivat samassa toimintaympäristössä ja opiskelijat työskentelevät tilalla ja puutarhassa.

Kestävä kehitys opetuksessa

Vuonna 2022 Lepaalla Hamissa on työstetty keke-teemoja opiskelijoiden kanssa. Suosimme käytännön opetuksessa akkukäyttöisiä työvälineitä. Käytämme monia Hamkin ylläpitämiä oppimisympäristöjä, joissa mm. kehitetään energiataloudellisia toimintatapoja ja ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta. Kasvihuoneissa on valaisinten polttimot vaihdettu halogeeneista energiataloudellisempiin ledeihin. Maisemaniittyjen kokonaisalaa on lisätty nurmialueiden tilalle. Lisäksi tehdään dynaamisia istutuksia.

Tilaviinialan koulutuksessa hyödynnämme puristusjätteet ja valmistamme niistä mäskistä uutettua viinipohjaa. Tilaviinit ja liköörit ovat lähituotantoa, jossa raaka-aineista suurin osa tulee Lepaalta tai oman kunnan alueelta.

Golfkentällä on hoidettu yhtä viheriötä luomumenetelmin ja päivittäisissä koneiden pesuissa käytetään biohajoavia pesuaineita. Omien mehiläistarhojemme avulla varmistamme alueen monimuotoisen kasvituotannon pölyttämisen. Viini- ja puutarhamyymälän valikoimassa suosimme lähituotantoa ulkopuolisten tavarantoimittajien osalta.

Kaikessa opetuksessa ja liiketoiminnassa lajitellaan ja kierrätetään jätteet. Kampuksella on oma puutarhajätteen kompostointialue. Energianlähteenä käytetään kotimaista puuhaketta.

Tarjoamme yhteistyössä Hamkin ja Lepaan oppilaskunnan kanssa opiskelijoille maksuttoman kauppabussikuljetuksen joka viikko, jotta yksittäistä liikkumista vältetään. Yhteiskuljetuksia suositaan kaikessa liikkumisessa kampukselle ja sieltä pois. Vapaa-aikatoiminnoissa vahvistetaan kestävän kehityksen ajattelua mm. kierrättämällä ja tuunaamalla tavaroita.

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hämeen ammatti-instituutti on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Opetushallituksen rahoittama VASKI yhdistää 61 oppilaitoksen kestävän kehityksen osaamisen. Hankkeen kumppanit luovat yhdessä ammatilliselle koulutukselle tulevaisuuden tiekartan, joka vahvistaa kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Hankkeessa mukana oleminen vahvistaa HAMIn omaa strategista päätöstä viedä Kestävä tulevaisuus -ohjelmaa eteenpäin.

HAMIlle OKKA-säätiön sertifikaatti kestävästä kehityksestä

OKKA-säätiö on auditoinut Hämeen ammatti-instituutin toiminnan ja myöntänyt kestävän kehityksen seritifikaatin HAMIlle vuonna 2022. OKKA-säätiö toimii opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. OKKA-säätiön palautteen mukaan Hämeen ammatti-instituutin toiminnan taso täyttää vaatimukset kaikkien vaadittavien indikaattoreiden osalta.

Hämeen ammatti-instituutti.

HAMI, Puutarha-ala.

Lepaan Viinitila.

Teksti: HAMIn Lepaan henkilökunta

Kuva: Minna Leino, HAMI

Leave A Reply