Kulkeva-hankkeen tutustumisretki maahanmuuttajien osaamiskeskuksiin

0

Espooseen tulee joka vuosi noin 7000 uutta maahanmuuttajaa. KULKEVA-hankkeen tutustumisretki Espoon maahanmuuttoasioihin liittyviin Oskeen ja Koskeen onnistui mainiosti ja matkalta saatiin hyviä vinkkejä siihen, miten Kanta-Hämeessä saataisiin maahanmuuttajat paremmin integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. 

KULKEVA-hankkeen tutustumisretki Espoon osaamiskeskukseen toteutettiin 24.10.2023. Mukana oli reilut parikymmentä Kanta-Hämeen toimijaa, joiden työtehtävät liittyvät jollain tavalla työllisyysasioihin ja maahanmuuttajiin. KULKEVA-hankkeen projektipäällikkö Leena Puumalainen KKTavastiasta oli saanut aikaisemmin vinkin hyvin toimivasta Espoon mallista.

”Ajatus osaamiskeskustoiminnan kehittämisestä Kanta-Hämeessä tuli puheeksi KKTavastian uraohjaajien kanssa käydyissä keskusteluissa jo KULKEVA-hankkeen suunnitteluvaiheessa. Heillä oli tietoa Espoon toiminnasta ja lähdimme suunnittelemaan vierailua”, projektipäällikkö Leena Puumalainen KKTavastiasta kertoo.

Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskus OSKE

Ensimmäisenä vierailukohteena oli Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskus OSKE.  Osaamiskeskuksessa maahanmuuttaja saa apua työnhakuun ja hän voi osallistua koulutuksiin. OSKEn asiakkaista suurin osa löytää työ- tai opiskelupaikan. Espoon OSKEn palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille työttömille espoolaisille maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa.

Kanta-Hämeen vierailuryhmä sai kattavan esityksen OSKEn toiminnasta ja pääsi tutustumaan hygieniapassikoulutukseen ja matematiikan opetukseen, jotka olivat käynnissä eri luokkahuoneissa. Maahanmuuttaja voi osallistua esimerkiksi hygieniapassikoulutukseen, jonka kesto on kuusi viikkoa ja sen jälkeen suoritetaan hygieniapassikoe.

OSKEssa tehdään laajasti yhteistyötä yritysten kanssa, jotta kaikille maahanmuuttajille löydettäisiin työpaikka.

”Omnian Annukka Jamisto esitteli toimintaa ja saimme kattavan kuvan OSKEn toiminnasta. Siellä on tehty valtavasti hyvää työtä, jonka avulla edistetään kv-osaajien työllistymistä”, kehuu Leena Puumalainen toimintaa.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus, KOSKE

Toisena tutustumispaikkana oli Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus, KOSKE. Vähintään kandidaatin tutkinnon suorittanut maahanmuuttaja voi hakea mukaan osaamiskeskustoimintaan. Palvelu sisältää henkilökohtaisia tapaamisia, ryhmätapaamisia ja tapahtumia. Henkilö voidaan ohjata esimerkiksi  kielikurssille (suomi ja ruotsi), digikurssille, viralliseen osaamisen tunnistamiseen sekä jatkokoulutukseen. Maahanmuuttaja voi olla osaamiskeskuksessa kymmenen kuukauden ajan.

KOSKEen otetaan korkeasti koulutettuja asiakkaita noin 450 vuodessa. Heistä työllistyi vuonna 2022 yhteensä 53 %. Henkilöistä eniten on teknisten alojen, humanististen ja business -alojen taustoilla. Työnantajista 87 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön KOSKEn kanssa.

Kulkeva-hanke ja yhteistyötä Kanta-Hämeen verkoston kanssa

Espoon tutustumisretki oli ensimmäinen KULKEVA-hankkeen toimijoiden verkostoitumistapahtuma. Mukana oli laaja joukko monikulttuurisuuden edistäjiä eri organisaatioista ja eri puolilta Kanta-Hämettä.

”KULKEVA-hankkeen avulla pyritään mm. laajentamaan maakunnallista yhteistyötä, josta tämä opintomatka tutustumaan Espoossa toimiviin osaamiskeskuksiin oli hyvä esimerkki. Mukana oli mm. TE-toimiston, kaupunkien ja kuntakokeilun toimijoiden sekä oppilaitosten väkeä”, projektipäällikkö Leena Puumalainen iloitsee.

KULKEVA- hanke pähkinänkuoressa

Tavoitteena:

  • edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten maahanmuuttajien integroitumista Kanta-Hämeessä
  • löytää yhdessä ratkaisuja kv-opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle ja sujuvampaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan
  • saada helpotusta kantahämäläisten yritysten osaajapulaan sekä työvoiman kohtaanto-ongelmaan
  • tavoitteena on myös lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä Kanta-Hämeessä ja pyrkiä luomaan uusia oppimis-, työskentely- ja yhteistyömalleja yritysten, yhdistyksien ja oppilaitoksien välille

Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen (HAMK), majoitus- ja ravitsemusalan (KKT) ja luonnonvara-alan (HAMI) yrityksiin.

Hankkeen pääkoordinoijana toimii Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hankkeen osatoteuttajat ovat HAMK Edu ja Hämeen ammatti-instituutti. Rahoittaja: Hämeen liitto, kansallinen AKKE-rahoitus. Hankkeen aikataulu 1.4.2023-31.12.2024.

Tutustu lisää:

Omnian osaamiskeskus OSKE, Espoo.

Korkeasti koulutettujen osaamiskeskus, Espoo.

Kansainvälisyyteen liittyviä hankkeita käynnissä HAMIssa: Hämeen ammatti-instituutissa on käynnissä useampia kansainvälisyyteen liittyviä hankkeita. SUJUVA-Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle (ESR+), Kulkeva -hanke (Hämeen liiton AKKE-rahoitus) ja Tilalle töihin (OKM Jotpa-rahoitus). Hankkeet tekevät saumattomasti yhteistyötä ja useat tapahtumat ja toimenpiteet ovat yhteisesti järjestettyjä.

Teksti: kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti.

Kuva: Leena Puumalainen, Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Leave A Reply