Internationalitet i studierna – Finnskogen

0

Finnskogen ligger vid den svensk-norska gränsen, tämligen på samma höjd med Helsingfors. En grupp av skogsbruksstudenter och personalen från Evo gjorde en studieresa på våren 2022. Avståndet till Finnskogen var cirka 1000 km i bara ena riktningen. På platsen reparerades rökstugan och gjordes nya bjälkar. Reparation kommer att fortsätta under de kommande åren.

Finnskogen är namnet för skogar vid den svensk-norska gränsen. Det leder ursprung från den finska invandringen till området på 1600-talet, när många finska familjer befolkade de obebodda ödemarken. Enligt historien, medförde finnar till området sina rökstugor och rökbastur, som var varmare att bo i, tack vare sina värmelagrande kaminer.

Under studieresan bodde resenärer på Mattila gård. I bilden: Vyn från gården.

 

Mattila gård visade sig vara en bra plats för boende.

Studieresan till Finnskogen var en del av examen inom skogsbranschen i Häme yrkesinstitut. Studieresan förenade studier i timmerarbete, mångbruk av skog och internationell verksamhet. På sin studieresa åkte sex studerande samt föreläsare Antti Tiilola och yrkesinstruktör Eemil Mäkelä från personalen av HAMI Evo campus.

  • I Evo har man en lång tradition av organisering av olika studieresor. Redan på 1990-talet besökte man Vita Karelen i Ryssland för att bygga ett litet kapell, dvs. tsasouna, av timmer. Dessa arbetsplatser förvandlandes till studieresor till Sverige. Man har besökt och arbetat på Finnskogens olika destinationer sedan 2004, berättar föreläsare Antti Tiilola från Häme yrkesinstitut.
Huvuduppgiften för studieresan i 2022 var att reparera rökstugan. Arbetet fortsätter också nästa år.

Före Coronaviruset byggdes i Finnskogen en vandringsbastu av timmer. Huvuduppgiften för studieresan på våren 2022 var att renovera en gammal rökstuga. Byggnaden var i dåligt skick och fortfarande kräver renovering, som fortsätter under de kommande åren.

  • I praktiken innebär arbetet rivning av de nedersta bjälkarna och installation av nya bjälkar. En del av gruppen från Evo reparerade rökstugan och en annan del gjorde mer timmer för tillkommande åtgärder. Smakliga luncher under arbetsdagar ökade motivationen, berättar yrkesinstruktör Eemil Mäkelä tacksamt.
Under studieresan reparerades rökstugan och gjordes nya bjälkar. I bilden: Man kan se skillnader mellan gamla och nya bjälkar.
Är bjälkar lämpliga?

Resan, möjlig tack vare Pauli Eerola fonden och Kulturfonden för Sverige

Och Finland, tog sex dagar. Verksamhet under resan var internationellt – på platsen arbetade ju också aktörer från Sverige och Norge. Resenärer från Evo lärde känna Finnskogens intressanta historia och förra arbetsplatser. Under resan bodde gruppen på Mattila gård, som ligger bara några kilometer från arbetsplatsen.

  • Arbetsspråken under resan var finska, svenska, engelska och en slags blandning av alla tre. Vi också lärde våra lokala bekanta lite finska. Veckan gick väldigt snabbt och alla hade roligt! Tack vare vår fantastiska grupp av studenter och partner, var resan trevlig för alla. Fast var arbetsdagar långa, var atmosfären i alla fall lugn under hela resan. Ribban för en lyckad studieresa är nu rätt högt. Antti Tiilola och Eemil Mäkelä från HAMI yrkesinstitut är glada – Nästa vår åker vi igen!

Internationalitet i studierna

Studenter kan delta i studieresor eller åka på utbyte till ett annat land för inlärning i arbetet. De allra populäraste platser är till exempel Nederländerna, Frankrike, Sverige, Estland och Island. Studenter från andra länder också kommer till Finland på utbyte.

Man kan åka på utbyte om man

  • har tillräckliga kunskaper i engelska, svenska, tyska eller franska
  • är motiverad (ett personligt brev)
  • har god fysisk och psykisk hälsa samt god livshantering
  • har studerat väl enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK)
  • har uppfört sig oklanderligt

Den bästa tiden att åka på utbyte är det andra studieåret. Då har man redan skaffat yrkeskunskap och kan få ut mer av utbytet.

När man arbetar utomlands kan man skaffa nya perspektiv, yrkeskunskap och förbättra sina sociala färdigheter – särskilt språkfärdigheter. På samma gång kan man få nya vänner!

Mer info:

Hami, metsäala. (HAMI – skogsbruk, på finska)

Hami, Kansainvälisyys opinnoissa (HAMI – Internationalitet i studierna, på finska)

Pauli Eerolan rahasto mahdollisti opiskelijoiden matkan. 

Suomalais-Ruotsalainen kulttuurirahasto mahdollisti henkilökunnan matkan. 

  • Instagram @fondensverigefinland
  • Facebook @kulturfondensverigeochfinland eller #fondenrahasto

Mattilan matkailutila. 

Text: Hämeen ammatti-instituutti, föreläsare Antti Tiilola, yrkesinstruktör Eemil Mäkelä och föreläsare Verna Viitanen.

Bilder: Árpád Sailo, Martti Kolkka ja Eemil Mäkelä.

Leave A Reply