Mustialan vastuullisuustekoja

0

Tammelassa sijaitsee maatalouteen erikoistunut HAMIn ja HAMKin Mustialan tila ja opetuskampus, joka on saanut alkunsa jo 1840-luvulla. Mustiala on luokiteltu Museoviraston taholta valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Mustiala siirtyi luomutuotantoon vuonna 2019. Tässä blogissa kerrotaan konkreettisia vastuullisuustekoja Hämeen ammatti-instituutin Mustialan yksiköstä.

Mustialan opetusmaatilalla on 1200 hehtaaria peltoa ja metsää.  Navetassa on noin 60 lypsävää lehmää sekä vasikoita ja hiehoja. Mukana on alkuperäisrotuja kuten Suomenkarjaa. Mustialan luomutilan tavoitteena on tuottaa luomumaitoa noin 650 000 litraa vuodessa. HAMIn opiskelijat ovat mukana Mustialan tilan töissä.

Vastuullisuuden yleisiä käytäntöjä:

 • Etäyhteysmahdollisuus otettu käyttöön sekä yksikköpalavereissa, että mahdollisuuksien mukaan näyttöjen vastaanottamisessa.
 • Henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön on hankittu sähköautojen latausmahdollisuus.
 • Ruokalassa on tarjolla jatkuvasti kotimaisen liharuuan lisäksi aina kasvisvaihtoehto, tarjolla olevat maitotuotteet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja.

Kestävä kehitys osana opetusta:

 • Kestävän tulevaisuuden ajatus on läpileikkaava teema kaikessa opetuksessa. Henkilökunta on suorittanut vuonna 2022 Hämeen ammattikorkeakoulun Kestävä kehitys nyt -MOOC -kurssin.
 • HAMIssa otetaan opiskelijoiden työpaikalla järjestettävään koulutukseen mukaan Kestävän kehityksen oppimispäiväkirja.
 • Opiskelijat ovat opintojensa aikana osallistuneet esimerkiksi perinnemaiseman ehostamiseen luonnon monimuotoisuus huomioiden.
 • Tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeen tiimoilta opiskelijat ovat TJK-jaksollaan myös osallistuneet uudistavan viljelyn menetelmiin.
 • Hankkeen puitteissa on myös järjestetty hiilineutraaliin maidontuotantoon ja uudistavaan viljelyyn liittyviä koulutuksia sekä henkilökunnalle, että opiskelijoille.
 • Lukuvuoden alussa oppilaitokselle otettiin kokeiluun maatalousalan simulaattoreita, millä opiskelijan oli mahdollista harjoitella vähäpäästöisiä ajo- ja työtapoja. Opetusmaatilalle hankittiin uusi, vähäpäästöinen ja täsmäviljelyn mahdollistava traktori.

Kampusalue, asuntola ja vapaa-aika:

 • Koko kampusalueella on suoritettu lämpötilojen säätöjä sekä toimisto- että asuntolatiloissa ja valaistuksia opetusmaatilan alueella on vaihdettu energiaa säästävämpiin vaihtoehtoihin. Energianlähteenä käytetään kotimaista puuhaketta.
 • Opiskelija-asuntoloihin on syksyn aikana hankittu hyväkuntoisia, kierrätettyjä huonekaluja.
 • Opintojen aikana sekä vapaa-aikana on opiskelijoiden kanssa tehty lähiluontoretkiä.

 

HAMI on saanut valtakunnallisen kestävän kehityksen sertifikaatin OKKA-säätiöltä vuonna 2022. HAMIlla on kestävä tulevaisuus -ohjelma, jossa kehitetään HAMIn vastuullisuusasioita. Käynnissä on myös VASKI-hanke, joka on valtakunnallinen 2. asteen oppilaitosten kestävän kehityksen hanke.

 

 

Hämeen ammatti-instituutti

HAMI, maatalousala.

VASKI-hanke: https://sataedu.fi/vaski-hanke-ja-oma-kestavan-kehityksen-ohjelma-ohjaavat-kestavaan-tulevaisuuteen/

Hämeen ammatti-instituutti: www.hami.fi

OKKA-säätiö https://okka-saatio.com/

#vaskihanke #kestäväammattilainen

Teksti: HAMI, Mustialan henkilökunta.

Kuva: Minna Leino.

Leave A Reply