HAMIssa metsämatikkaa – 360 -virtuaaliprojektina

0

Matematiikka koetaan usein haastavaksi aineeksi ammatillisessa koulutuksessa. Joillekin opiskelijoille matikka tuottaa niin paljon vaikeuksia, että Hämeen ammatti-instituutin vararehtori Kari Saarelma päätti startata keväällä 2022 metsämatikka -360 virtuaaliprojektin yhdessä 3DBearin kanssa. Mukana olevien opettajien kokemukset erilaisista oppijoista ja heidän oppimishaasteistaan olivat erityisen tärkeässä roolissa projektin suunnittelussa ja toteutuksessa.

3DBear valikoitui Hämeen ammatti-instituutin metsämatikkaprojektin tuottajaksi. 3DBearin Marketing and Customer Success Manager Sara Käkönen oli suunnittelemassa projektia ja sen toteutusta alusta saakka. Lisätyn todellisuuden (“AR”) sekä virtuaalitodellisuuden (“VR”) käyttö tulee lisääntymään opetuksessa tulevina vuosina.

VR tarjoaa äärimmäisen mukaansatempaavan oppimiskokemuksen, jonka avulla opiskelijat tai ammattilaiset voivat oppia käytännön taitoja, aidoissa työympäristöissä. Myös lisätty todellisuus eli AR on erinomainen tukemaan oppimista ja asioiden hahmottamista, kertoo Sara Käkönen 3DBearilta.

3DBear ratkaisee opetuksen haasteita ja mahdollistaa mm. aktiivisen oppimisen ja yksilölliset oppimispolut mm. eriyttämisen kautta. Projekteissa huomioidaan aina opiskelijoiden tarpeet. Alustavana ajatuksena metsämatikkaprojektissa oli tarjota opiskelijoille erilaisia mahdollisia tapoja oppia matematiikkaa ja tukea matemaattisten ilmiöiden hahmottamista. Projektiin koottiin Hämeen ammatti-instituutista opettajaporukka, jonka kanssa suunniteltiin ja kehitettiin tehtäviä, joiden avulla opiskelija oppii huomaamattaan oman alansa matematiikkaa.

Yhteiskehitysprosessi HAMIn ja 3DBearin kanssa

Yhteiskehittäminen Hämeen ammatti-instituutin henkilökunnan ja 3DBearin kanssa alkoi keväällä 2022. HAMIn metsäalan lehtorit Terhi Mäkinen, Kari Laatikainen ja HAMIn matemaattisten aineiden lehtori Kirsi Lähde koulutettiin teknologioiden käyttöön. Opettajat toivat projektiin omia näkemyksiään siitä, mitkä asiat opiskelijat kokevat vaikeaksi matematiikan opinnoissa.

  • Projekti lähti liikkeelle ideoinnista ja suunnittelusta ja eteni käsikirjoituksen laatimiseen. Suunnittelussa keskiössä oli jatkuvasti ajatus siitä, miten opiskelijoita voidaan parhaalla tavalla tukea matematiikan asioiden oppimisessa. VR-sisältöön 360-kuvattiin aito istutuksen omavalvonnan tilanne Evon maastossa, koko projektiryhmän voimin. Projektin loppupuolella sisältöä testattiin 1. vuosikurssin opiskelijoiden matematiikan tunneilla, jonka perusteella sisältöä edelleen muokattiin ja lopulta viimeisteltiin, Sara Käkönen kertoo.

Metsämatikkaprojektiin saatiin rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä

  • Metsämatikka -projekti tehtiin ensimmäisen kerran Evon metsuri- ja metsäpalveluiden tuottamisen opiskelijoille. Hankkeen rahoitus saatiin Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä. Ideaa aiotaan laajentaa Hämeen ammatti-instituutin muillekin koulutusaloille, vararehtori Kari Saarelma visioi.

*Lue opettajien ja opiskelijoiden kommentit metsämatikkaprojektista.

Tutustu lisää:

Hämeen ammatti-instituutti

HAMI, metsäala 

Vastuullinen, trendikäs ja kiinnostava metsäala somessa -hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa metsäalan tunnettuutta ja arvostusta sekä lisätä alan vetovoimaisuutta ja innostaa alalle lisää opiskelijoita. #mmsäätiö

3DBear

Kuva: 3DBear Sara Käkönen

Teksti: Hämeen ammatti-instituutti, kehittämispäällikkö Kirsi Sippola

Leave A Reply