HAALARI -hanke alkoi

0

Suomessa on useilla aloilla huutava pula osaavista työntekijöistä. Esimerkiksi Teknologiateollisuus tarvitsee 10 vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa, noin 13 000 vuosittain. Korkeamman osaamisen tarve on ollut jo pitkään kasvussa, ja toisaalta ammatillisista osaajista on tällä hetkellä suuri vaje. HAALARI-haalarit päälle ja työelämään -hankkeen tavoitteena on räätälöidä ammatillisen koulutuksen suorittaneille vastavalmistuneille, työttömille sekä maahanmuuttajille lisäkoulutusta, jonka turvin heidän työllistymisesedellytyksensä paranevat.

Haalari -hankkeen projektipäällikkönä aloitti 1.11.2023 metsäalan lehtori Terhi Kaskioja Hämeen ammatti-instituutista. Hankkeen ohjausryhmän koonti on parhaillaan käynnissä ja ensimmäiset koulutukset toteutetaan keväällä 2024.

Hanke koostuu neljästä toisiinsa kytkeytyvästä työpaketista:

Hankkeen tavoitteena on:

  • Edistää vastavalmistuneiden, työttömien ja maahanmuuttajien työllistymistä maatalous-, metsä- ja puutarha-alalle tai niihin sidoksissa oleviin yrityksiin.
  • Suunnitella maatalous-, metsä- ja puutarha-alaan sidoksissa olevien yritysten tarpeiden pohjalta koulutuspilotit ja toteuttaa ne (3 kpl).
  • Vahvistaa vastavalmistuneiden, työttömien ja maahanmuuttajien ydinosaamista, yrittäjävalmiuksia sekä kestävän kehityksen osaamista.
  • Lisätä mukana olevien yritysten rekryosaamista ja uuden henkilöstön integrointia työyhteisöön tehdä erilaisia kokeiluja hankkeen aikana.
  • työikäinen väestö (ulkomaalaiset ja suomalaiset)
  • tutkinnon suorittaneet opiskelijat, jotka eivät ole työllistyneet
  • työttömät, joilla ei ole suoritettua tutkintoa
  • työttömät, joilla on eri alan koulutus
  • yritysten työntekijät: hr-ihmiset, työntekijöiden perehdyttäjät, esimiehet ja johtajat (rekryosaamisen lisääminen)

Leave A Reply