Arkkityypit – ydinminä

0

Mikä sinä olet näistä arkkityypeistä: Taitaja, tarinoija, avustaja, pappi, soturi, kuningas vai tutkija? Arkkityyppi kertoo, mitä pohjimmiltaan olemme. Ydinminä on havaittavissa jo lapsena. Sen jälkeen jokainen muuttuu ja kehittyy, mutta perusolemus säilyy koko elämän. Poikkeuksena on tilanne, jossa ympäristön paineista johtuen henkilö joutuu toimimaan vastoin arkkityyppiään. Tiedostamalla arkkityyppisi voit sujuvoittaa arkeasi perheen kanssa, työyhteisössäsi tai asiakkaiden parissa.

Muutoksen kesyttäjä -hankkeen Voimavalmennuksessa on käynnissä Tasapainon Avaimet -mallin mukainen valmennus yrittäjille. Syksyn valmentajana toimii Keys2Balance Oy:n perustaja ja Master Trainer Carita Nyberg.

Arkkityyppien ymmärtäminen lisää itsetuntemusta. Työyhteisössä tiimityö ja johtaminen helpottuvat, kun huomataan ihmisten erilaisuus ja vahvuudet, sekä eri arkkityyppien toiminta stressaavissa tilanteissa. Henkilö, joka ei voi toteuttaa omaa arkkityyppiään, on onneton. Työyhteisössä tällaisen henkilön toiminta voi näkyä haluttomuutena, tehottomuutena, masennuksena tai loppuun palamisena.

Arkkityypit
Mikä arkkityyppi sinä olet?

Henkilö, joka voi työssään ilmentää arkkityyppiään on onnellinen ja tyytyväinen. Erilaiset arkkityypit rikastavat työyhteisöä, koska kaikilla on omat vahvuutensa. Henkilöllä voi olla monta arkkityyppiä, mutta yleensä joku tai jotkut arkkityypeistä ”kolahtavat” enemmän kuin toiset. Mikä tai mitkä seuraavista arkkityypeistä tuntuvat sinulle läheisimmiltä?

 • Taitajaa kiinnostaa vapaus ja kehittäminen
 • Tarinoija kaipaa huomiota ja sosiaalisia tilanteita
 • Avustaja toivoo mahdollisuutta auttaa ja tehdä yhdessä
 • Pappi haluaa neuvoa ja vaikuttaa
 • Soturi syttyy tavoitteista ja tekemisestä
 • Kuningas motivoituu isosta kuvasta ja johtamisesta
 • Tutkija innostuu tiedosta ja asioihin syventymisestä

Taitaja ja tarinoija ovat ilmaisun mestareita. Taitaja luo jotain uutta ja hänellä voi olla vireillä monta asiaa kerrallaan. Tarinoitsijat välittävät tietoa, ovat seuran keskipisteenä ja joskus puhuvat liikaa, niin ettei muut saa suunvuoroa. Molemmat tuovat elämään kauneutta, väriä, muotoja, hauskuutta ja draamaa.

Avustaja ja pappi innostavat muita. Avustaja saa suurta mielihyvää, kun hän huolehtii muista. Hän saattaa kuitenkin unohtaa itsensä, kun palvelee toisia. Pappi antaa myötätuntoa ja kannustusta sekä toimii yhteisönsä omatuntona. Toisaalta hän voi toisten mielestä julistaa liikaa itselleen tärkeää sanomaa. Hän myös neuvoo, kysytään sitä tai ei.

Soturi ja kuningas ovat dynaamisia ja tavoitteellisia. Asiat etenevät molempien toimesta. Soturi on suoran toiminnan ihminen ja asiat ovat järjestyksessä. Soturi tietää mikä on oikein ja mikä väärin. Kuningas on karismaattinen johtajahahmo, joka tarkastelee asioita aina laajasta näkökulmasta. Kuninkaan olemus herättää luottamusta. Jos kuningas ei ole balanssissa, niin hän saattaa toimia tyrannin lailla.

Tutkija on tiedonhaluinen, neutraali ja objektiivinen tarkkailija. Yksityiskohtaisena ihmisenä hän tutkii, tulkitsee ja arkistoi kaikenlaista tietoa. Hän on sovitteleva ja viihtyy asiantuntijatehtävissä. Tutkija pystyy ymmärtämään kaikkia muita arkkityyppejä ja hänen sovitteleva läsnäolonsa auttaa muita arkkityyppejä rauhoittumaan.

Arkkityyppien yleisyydestä on tehty selvitys. Master Trainer Carita Nybergin mukaan tutkimukseen vastanneet mielsivät olevansa eniten avustajia, tutkijoita, sotureita ja taitajia. Harvinaisemmat arkkityypit olivat pappi, tarinoija ja kuningas.

Arkkityypeissä on eniten avustajia, tutkijoita, sotureita ja taitajia. Pappi, tarinoija ja kuningas ovat harvinaisempia arkkityyppejä.

Valmennusillan lopuksi Carita Nyberg antoi Voimavalmennuksen yrittäjille kotitehtäväksi hypätä välillä eri rooliin ja kokeilla tietoisesti toista arkkityyppiä, kuin mitä itse on. Kokemus avartaa!

Voimavalmennus palaute arkkityypit -valmennuksesta

Carita Nybergin saama arkkityypit -valmennuksen palaute oli erinomainen. Koulutuksen yleisarvosana asteikolla 1-5 oli 4,8. Kouluttajan ammattitaito oli 4,9 ja onko henkilölle käyttöä koulutuksessa saaduista tiedoista oli 4,5.

Mikä oli hyvää:

 • Motivoiva ja inspiroiva sisältö. Mielenkiinto säilyy koko luennon. Mukavan osallistavaa.
 • Silmiä avaavaa, tiimin rakentaminen hyödyntäen eri tyyppejä.
 • Herätteli miettimään omaa arkkityyppiä ja aion kokeilla käytännössä myös muita itselle vieraita arkkityyppejä.
 • Innostunut esiintyjä saa kuulijat myös innostumaan asiasta.
 • Innostava ilmapiiri.
 • Henkilökohtainen palaute, haastaminen.
 • Ihana huomata mikä on se oma juttu, mitä on yrittänyt ’piilotella’. Mielenkiintoista nähdä myös toisia ajatuksia.

Mikä oli huonoa:

 • Taas meni aika liian nopeasti. Havahduin että kello on jo 19.25 kun tämä paperi jaettiin (odotin jotain ’lisätehtäviä’).
 • Tila, jossa toteutettiin, oli akustisuudeltaan huono. Joutui keskittymään, että kuuli.
 • Liian vähän aikaa 🙁
 • Ensimmäiselle kerralle en päässyt niin ehkä jäi jotain tietoa uupumaan niin ettei heti päässyt aiheeseen kiinni. Mutta ei ollut kouluttajan ongelma.

Kehittämisvinkkejä tai muuta kommentoitavaa:

 • Hiukan pidempi koulutusaika.

Muutoksen kesyttäjä -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston, Hämeen ELY-keskuksen, HAMK Smart -tutkimusyksikön ja Hämeen ammatti-instituutin rahoittama kehittämishanke. Hanketta koordinoi HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja HAMI toimii hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen kesto on 1.8.2020-31.12.2022. Hankkeelle ollaan hakemassa jatkoaikaa 30.6.2023 saakka.

Hämeen ammatti-instituutti koulutukset ja valmennukset.

Muutoksen kesyttäjä -hanke Kanta-Hämeen yrittäjille.

Lisätietoa Carita Nybergistä ja Tasapainon Avaimista:

https://www.k2b.fi

https://www.linkedin.com/in/caritanyberg/

https://kollega.fi/-/palstat/tasapainon-avaimet/

Carita Nyberg on Keys2Balance Oy:n perustaja ja Master Trainer. Nyberg on kehittänyt käytännönläheisen ja oivalluttavan Tasapainon Avaimet® -ohjelman, jonka avulla voi syventää itsetuntemustaan ja kehittää vuorovaikutustaitojaan. Lähes kaksikymmentä vuotta johtajia, esihenkilöitä ja tiimejä valmentanut Nyberg on kirjoittanut myös seitsemän e-kirjaa.

Teksti ja kuvat: Hämeen ammatti-instituutti, kehittämispäällikkö Kirsi Sippola.

Leave A Reply