Arboretumien eli puulajipuistojen kehittäminen käynnistyi

0

Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun yksiköt Mustialassa, Evolla ja Lepaalla ovat upeita kulttuurihistoriallisia kohteita, joissa kaikissa on upeat puistot. Puulajipuistoja eli arboretumeita kehitetään seuraavan vuoden ajan hankkeella, joka sai rahoituksen Hämeen liiton AKKE-rahoituksesta.

Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu ovat oppilaitoksia, jotka toimivat Kanta-Hämeessä useassa eri toimipisteessä. Oppilaitosten juuret ovat syvällä historiassa. 1840–50-luvuilla perustettiin maineikkaat Mustialan maatalousoppilaitos ja Evon metsäoppilaitos. Lepaan puutarhaopisto perustettiin 1910-luvulla. Kulttuurihistorialliset kohteet ovat edelleen hyvässä kunnossa ja toimivat opiskelijoiden oppimisympäristöinä. Vahva kulttuurihistoria ja perinteet velvoittavat toimimaan kestävästi myös tulevaisuuden maailmassa. Evon, Mustialan ja Lepaan arboretumien kehittäminen on kulttuurihistorian vaalimista konkreettisella tavalla. Arboretumien digitalisointi luo kiinnostavuutta alueelle myös matkailullisesti.

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä hanke alkoi virallisesti 1.8.2022. Hankkeen projektipäällikkönä on pedagoginen koordinaattori Mikko Petäjäniemi Hämeen ammatti-instituutin Lepaan toimipisteestä. Hankkeen työmyyrinä ahertaa myös Lepaan ja Evon työntekijöitä, joiden yhteisellä ponnistuksella saadaan arboretumeita kehitettyä.

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä hankkeen tavoitteet ovat:

  • Vanhojen arboretumien kartoitus Evo, Lepaa ja Mustiala
  • Lepaan arboretumin kasvien tunnistus, luettelointi, kehittäminen ja digitalisointi
  • Evon oppilaitoksen puulajipuiston kasvien tunnistus, paikannus, digitalisointi sekä unohdetun arboretumin alkukorjaustyöt
  • Kokeilut Evon/Lepaan ympäristössä

Hanke on alkanut selvitystyöllä, jossa kartoitetaan Mustialan, Lepaan ja Evon arboretumit. Lepaan arboretumin kehittämiseksi tehdään tarkempi kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaan puistoaluetta kehitetään ja digitalisoidaan. Hankkeessa tehdään myös kokeiluita (mm. teemapolut), joista pyydetään palautetta testiryhmältä.

Yrittäjä, ilmoittaudu mukaan yhteistyökumppaniksi

Hankkeeseen otetaan mukaan yrittäjiä, jotka voivat liittää omaa liiketoimintaansa arboretumeihin esimerkiksi tuotteistamalla arboretum -matkailutuotteita. Onko sinulla esimerkiksi matkailuyritys, joka voisi hyötyä upeista kulttuuriympäristöistä ja arboretumien teemapoluista tai digitalisoinnista. Ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikikko Mikko Petäjäniemeen ja pidetään yhteinen suunnittelutuokio.

Tutustu

Hämeen ammatti-instituutti

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä -hanke

Ota yhteyttä projektipäällikkö Mikko Petäjäniemi (mikko.petajaniemi@hami.fi) tai puhelin: +358505963045.

Teksti ja kuva: Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti

Leave A Reply