Opiskelijan apuna opintopalvelut

0

Hämeen ammatti-instituutilla on noin 550 eri alojen opiskelijaa. Opiskelijoiden apuna erilaisissa asioissa toimivat opintosihteerit Maini Niiles ja Irina Teräväinen. Opintojen aikana voi herätä erilaisia kysymyksiä, joihin vastaukset löytyvät opintotoimistosta. Mainin ja Irinan mielestä parasta työssä on kohdata opiskelijoita.

Hämeen ammatti-instituutista valmistuu 2. asteen käytännön osaajia muun muassa maatalous-, metsä-, puutarha- ja elintarvikealalle. Perustutkintojen lisäksi koulutetaan myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. HAMIsta valmistuu esimerkiksi liikenneopettajia ja johtamisen sekä esimiestyön ammattilaisia. Maini Niiles on toiminut HAMIn opintosihteerinä 6 vuotta ja sitä ennen HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintopalveluissa. Irina Teräväinen on aloittanut HAMIssa vasta noin vuosi sitten.

  • Minä olen aika uusi työntekijä HAMIssa. Oli mukavaa saada heti oman alan työpaikka, kun valmistuin Turun yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Meillä on Mainin kanssa työnjako siten, että minä hoidan liikennealan opiskelijat ja laskutuksen ja Maini hoitaa kaikkien muiden alojen opiskelijat, opintosihteeri Irina Teräväinen Hämeen ammatti-instituutista kertoo.

Mitä tapahtuu opiskelun alussa ja lopussa?

Kun opiskelija on vastaanottanut opiskelijapaikan, hänelle lähetetään kutsu, missä kerrotaan infoa koulun aloituksesta.

  • Kun perustutkintolaisten opiskelut alkavat, niin käyn tervehtimässä opiskelijoita paikan päällä sekä kerron, mitä opintopalveluista voi kysyä. Kun uudet opiskelijat aloittavat, heille kirjoitetaan heti opiskelutodistus. Koulumatkatuki ja muut rahoitukseen vaikuttavat jutut käydään myös läpi opintojen alussa. Näin saadaan opinnot sujumaan kivasti, Maini Niiles kertoo.

Opintojen loppuvaiheessa tärkeää ovat tutkintotodistuksen saaminen sekä 414 euron stipendi, jonka voi anoa Työllisyysrahastolta. Stipendi koskee henkilöitä, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta työelämässä. Opintotoimisto kirjoittaa todistuksen ja neuvoo Työllisyysrahaston stipendiasiassa. Valmistuvan opiskelijan kannattaa liittyä myös HAMIn alumniksi. Alumneille järjestetään erilaista toimintaa ja yhteys vanhaan opinahjoon voi säilyä koko elämän.

Opiskelijan parhaaksi

Hämeen ammatti-instituutin strategiassa yksi painopistealue on toimia opiskelijan parhaaksi. Opiskelijaa auttavat opintojen aikana monet henkilöt, kuten ammatilliset ohjaajat, asuntolaohjaajat, kuraattori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja opintosihteerit.

  • Tällaisessa pienessä oppilaitoksessa tulevat opiskelijoiden ilot ja murheet tutuksi. Käytännössä eniten töitä tuottavat erilaiset todistukset, joita opiskelijat tarvitsevat esimerkiksi Kelaa varten. Vaikka lähitapaamisia on opiskelijoiden kanssa melko vähän, niin työn suola on silti erilaiset keskustelut opiskelijoiden kanssa. Yleensä puhelinkeskustelut ovat mukavia kohtaamisia, jotka tuovat iloa työpäivään. Meihin voi olla aina yhteydessä. Olemme täällä opiskelijoita varten, Irina Teräväinen iloitsee.

 

Tutustu Hämeen ammatti-instituutin tarjontaan. 

Teksti ja kuva: kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti.

Leave A Reply