Arboretum -hankkeen tuloksia

0

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä -hankkeella haluttiin vaalia Lepaan, Evon ja Mustialan puistojen kulttuurihistoriaa sekä kehittää niitä edelleen, jotta alueet nousisivat kiinnostaviksi matkailukohteiksi. Noin puolitoista vuotta kestäneen hankkeen aikana saatiin paljon aikaiseksi, mutta paljon ideoita tuli myös jatkokehittämisen aiheiksi. 

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä hanke sai Hämeen liiton AKKE-rahoitusta 1.8.2022 alkaneelle hankkeelle. Hankkeen tavoitteena olivat:

  1. Vanhojen arboretumien kartoitus Evo, Lepaa ja Mustiala
  2. Lepaan arboretumin kasvien tunnistus, luettelointi, kehittäminen ja digitalisointi
  3. Evon oppilaitoksen puulajipuiston kasvien tunnistus, paikannus, digitalisointi sekä unohdetun arboretumin alkukorjaustyöt
  4. Kokeilut Evon/Lepaan ympäristössä

Arboretum -hankkeen toimenpiteet

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä -hankkeessa benchmarkattiin useita toimivia arboretumeita ympäri Etelä-Suomea. Niistä haettiin oppia Kanta-Hämeen arboretumien matkailulliseksi kehittämiseksi.

Hankkeen aluksi tehtiin alkukartoitus Mustialan, Lepaan ja Evon arboretumeista. Evon kampuksen puistossa kartoitettiin ja tunnistettiin puulajeja sekä kyltitettiin keskuspuiston puut. Evon unohdettu arboretum kaivettiin pienimuotoisesti esiin. Mustialassa tehtiin kasvien kartoitus, tunnistus sekä nimeäminen ja kyltitys. Hankkeessa saatiin eniten aikaan Lepaan abroretumin kehittämisessä.

Mustialan puistoa on rakennettu jo 1800-luvulta lähtien.

Lepaan arboretumin uudet reitit

Lepaan arboretumin kehittämiseksi tehtiin tarkempi kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaan puistoaluetta aloitettiin kehittämään ja digitalisoimaan. Hankkeessa tehtiin useita kokeiluita (mm. koeviinitarha, viiniköynnösten näytemaa, siideriomenalajikkeiden varttaminen, poppelilajikkeet sekä teemapolut ja istutukset). Kaikista kokeiluista ei saatu tuloksia vielä hankkeen aikana, koska kasvukausi ei noudata hankeaikatauluja.

Lapaan uudet reitit ovat 1) Lehtipuut ja -pensaat (sisältää hedelmä- ja marjakasvit), 2) Havupuut ja -pensaat, 3) Perennat ja 4) 1-vuotiset ryhmäkasvit. Uusien reittien avulla Kanta-Hämeen matkailuyritykset voivat tuotteistaa palveluitaan liittämällä uudet reitit osaksi matkailutuotteita.

 

Arboretum-hankkeessa tehtiin uusia teemareittejä ja kyltitettiin kasveja.

Testiryhmät ja näkyvyys

Lepaalla, Mustialassa ja Evolla järjetettiin testiryhmäkierroksia matkailijoille ja pyydettiin palautetta kierroksista. Kierroksilla oli mukana noin sata henkilöä ja palaute oli erinomaista.

Matkailullisen näkyvyyden edistämiseksi uudet reitit suunniteltiin, kyltitettiin ja digitalisoitiin. Kasveihin tai kasvillisuusalueelle lisätyt nimikyltit helpottavat alueen kasveihin tutustumista ja nimikylteissä olevien QR-koodien kautta matkailijat voivat hakea kasveista heti lisätietoja.

Materiaalit ovat löydettävissä Visit Häme -sivustolta sekä HAMIn www-sivuilta, joten matkailijat voivat tutustua aiheeseen jo etukäteen, vaikka kotisohvalta. Lepaan puutarhaan voi tutustua omin päin. Hoidettuja puistoalueita on noin 20 hehtaaria. Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun oppilaitoksen puutarha on aina auki. Sähköiset karttapohjat jäävät heti sekä matkailuyritysten että matkailijoiden käyttöön. Niiden avulla arboretumalueisiin on helppoa tutustua ja löytää alueiden tärkeitä kohteita ja kasveja.

Mahdollisuudet matkailuyritysten tuotteistukseen

Mustialan, Evon ja Lepaan kyltitetyt ja digitoidut arboretumit tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia matkailuyrityksille. Yritykset voivat suunnitella asiakaslähtöisiä, ainutlaatuisia ja houkuttelevia kokemuksia matkailijoille liittämällä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat arboretumit osaksi omia matkailutuotteitaan. Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä hankkeessa tehtiin pohjatyötä, jotta matkailuyritykset saavat jatkossa mahdollisuuden hyödyntää puistoja paremmin oman busineksen kehittämiseksi. Yrityksiin on otettu hankkeen aikana yhteyttä, mutta koska kehittämistoiminta on ollut kesken, niin yritykset ovat olleet odottavalla kannalla.

HAMKin ja HAMIn Evon kampusalueella merkittiin puut kartalle.

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä -hanke

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä hanke 1.8.2022-31.12.2023. Hankkeen toteuttaja Hämeen ammatti-instituutti ja rahoittaja Hämeen liitto (AKKE-rahoitus). Hankkeesta ja sen toimenpiteistä on tehty toistakymmentä blogia ja videota.

 

Kysy lisää hankkeesta: Projektipäällikkö Anni Koppanen, Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä -hanke.

Hämeen ammatti-instituutti

Arboretumien kehittäminen Kanta-Hämeessä -hanke

Arboretum-blogisarja

Arboretum-videosarja

Lepaan viini- ja puutarhatila.

Lepaan puutarhamuseo.

Kuva: Hämeen ammatti-instituutti

Teksti: Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti.

Leave A Reply