Plussan puolella: Tarpeelliset taidot haltuun Digipakin avulla

0

Yksi Hämeen ammattikorkeakoulun strategisista tavoitteista on hyödyntää tehokkaasti digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseksi. Oman osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koetaan tärkeäksi osaksi jokapäiväistä työtä.

Henkilöstön strategista ydinosaamista kuvaavassa osaamispuussa mainitaankin muun muassa laadukkaiden, pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisten verkkototeutusten toteuttaminen, aktivoivien webinaarien järjestäminen sekä videomateriaalien ja Microsoft 365-alipalveluiden hyödyntäminen osana opetusta. Myös sisällöllinen ja tekninen saavutettavuus sekä tekijänoikeuksien ja lisenssiehtojen huomioiminen ovat osaamispuun kriteeristössä esillä.

Digipakki täydentämään digipedagogisen tuen kokonaisuutta

HAMKissa digipedagogisen tuen kokonaisuutta ja kehittämistä koordinoi tietohallinnon Learning Design -tiimi (LeaD) yhdessä LeaD+ -verkoston kanssa. Tarjolla on muun muassa valmennuksia, päivystyksiä, ohjeistoja ja osaamismerkkejä. 1.9.2022 julkaistu henkilöstön Digipakki täydentää kokonaisuutta tarjoten napakan tietopaketin keskeisistä järjestelmistä ja digitaalisista työvälineistä sekä niiden tehokkaasta hyödyntämisestä oman työn tukena. Digipakin kehittämisen pohjana on käytetty opiskelijoille suunnattua Digistarttipakettia ja siitä kerättyjä kokemuksia.

Digipakin sisältö on jaettu teemoitettuihin osioihin, joista löytyy itseopiskelumateriaaleja sekä keinoja testata ja osoittaa omaa osaamista. Iso osa päivittäisestä työskentelystä HAMKissa tapahtuu Microsoftin tuotteilla, joten myös Digipakissa M365-kokonaisuus on keskiössä. Lisäksi ohjeistusta löytyy muun muassa digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja saavutettavuuteen liittyen.

Digipakin toivotaan leviävän koko HAMKin henkilöstön tietoisuuteen, jotta mahdollisimman moni pääsee hyötymään tarjottavasta sisällöstä. Digipakin kehittämistyötä ja laajentamista jatketaan kerättävän palautteen perusteella. Päämääränä on jatkossakin tarjota tuettu, kehittyvä ja uudenaikainen valikoima digityökaluja henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön. Täydennysosia julkaistaan seuraavan kerran helmikuussa 2023.

Teksti ja kuva: Eeva Niemelä

Lisää Plussan puolella -blogisarjan julkaisuja löydät Digi-HAMK -blogista.

Leave A Reply