Tutustu digikehittäjiin: Sosiaali- ja terveysalan digipedamentorit

0

Tällä kertaa Tutustu digikehittäjiin -sarjassa digipedamentoroinnista kertovat HAMKin sosiaali- ja terveysalan (SoTe) mentorit Kirsi Jaakkola, Janette Kiikeri, Jonna Niemelä ja Heta-Maija Leino.

SOTEssa on digiä! sosiaali- ja terveysalan kokemuksia digipedamentoroinnista

Verkko-opetuksen kehittämistä on HAMKissa tehty 1990-luvun lopulta lähtien. Kehitystyö sai uuden sysäyksen syksyllä 2018, kun Learning Design -tiimi (LeaD) perustettiin. Keväällä 2019 LeaDissa todettiin, että teknisten digitukihenkilöiden lisäksi tarvitaan koulutusalakohtaisia digipedamentoreita, jotka tuntevat alakohtaisen sisällön ja pystyvät tukemaan pedagogisesti laadukkaan verkko-opetuksen kehittämisessä. Niinpä digipedamentoritoiminta käynnistettiin syksyllä 2019. Aluksi toiminta keskittyi Laadukas moduulitoteutus -valmennukseen osallistuvien lehtoreiden mentorointiin.

Digipedamentoroinnin yhtenä tavoitteena on Learn-Moodlen oppimisympäristöjen pedagoginen yhtenäistäminen, jonka tarkoituksena on helpottaa opiskelijan työskentelyä eri moduuleissa. Tämä vuoksi olemme luoneet SoTe-yksikköön yhteisen mallipohjan, jota käyttämällä Learn-Moodlen ulkoasu ja tehtävänannot rakentuvat yhtenäisemmiksi ja saavutettavammiksi. Lisäksi kalenterin ja etenemisen seurannan järjestelmällinen käyttöönotto on helpottanut opiskelijan työskentelyä. Arviointikirjan ja kertyvän arvioinnin käyttöä olemme kehittäneet systemaattisesti vuodesta 2022 alkaen. Näin pyritään ottamaan paremmin huomioon kaikki opiskelijan tekemä työ koko opintojakson aikana.

Lukuvuonna 2023–2024 olemme SoTe-yksikössä järjestäneet digipedavalmennuksia yksikkömme lehtoreille. Valmennusten teemat ovat nousseet lehtoreiden tarpeista ja HAMKin strategiasta. Esimerkiksi keväällä 2024 valmennukset käsittelevät laadukkaan verkkototeutuksen rakentamista – koska “e tulee aina ensin 😉” .

Digipedamentoreina voimme vaikuttaa koko organisaation kehittämistyöhön osallistumalla LeaD-tiimin työskentelyyn. Tätä kautta voimme tuoda muiden koulutusten osaamista ja hyviä käytäntöjä SoTe-yksikköön sekä vuorostamme viedä SoTe-ammattiosaamistamme yhteiseen kehittämistyöhön. SoTe-alan asiantuntijat ovat avainasemassa pohtimassa mm.  hyvinvoinnin näkökulmaa digitaalisissa ratkaisuissa.

SoTe-yksikössä digipedamentoreina koemme olevamme ennen kaikkea rinnalla kulkijoita. Yksikössä pohditaan yhdessä ratkaisuja haasteisiin kannustavalla ja innostavalla työotteella. Seuraavissa videoissa voit tutustua uusimpiin mentoreihin, Janetteen ja Jonnaan. Kurkkaa, mitä he kertovat itsestään ja miten he näkevät digipedamentorin roolin.

Katso videolta Janeten esittely ja ajatuksia

Katso videolta Jonnan esittely ja ajatuksia

Kirjoittajat

Kirsi Jaakkola, kehittämispäällikkö, Learning Design Team, Tietohallinto.

Janette Kiikeri, lehtori, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö.

Jonna Niemelä, lehtori, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö.

Heta-Maija Leino, lehtori, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö.

Videoiden käsikirjoitus ja tuottaminen:

Mikko Uimonen, mediatuottaja, Learning Design Team, Tietohallinto.

Seuraa blogisarjojamme: Plussan puolella & Tutustu digikehittäjiin

Bannerin alkuperäinen kuva Adobe Stock.

Leave A Reply