Tutustu digikehittäjiin: Marja Allén

0

Tutustu digikehittäjiin -sarjassa työstään HAMKissa kertoo tällä kertaa Marja Allén. Marja työskentelee lehtorina ja digipedamentorina Bio- ja luonnonvara-alan (BioL) yksikössä. Sarjan neljännessa osassa selviää, mikä on ajankohtaista Marjan työssä. Lisäksi videolla kuulet ehkä jotakin, mitä et vielä tiennyt Marjasta! 

Katso videolta Marjan esittely ja ajatuksia

Digipedamentorina Bio- ja luonnonvara-alan yksikössä

Olen Marja Allén. Aloitin työskentelyn Hämeen ammattikorkeakoulussa 2020. Ensimmäisen vuoden toimin opetusassistenttina Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa ja 2021 alkaen nykyisessä tehtävässäni, lehtorina samassa koulutuksessa. Opetuksestani pääosa koostuu prosessiteknisistä aineista.

Aloitin digipedamentorina viime syksynä ja olen yksi BioL-yksikön kolmesta digipedamentorista. Muita yksikkömme digipedamentoreita ovat Jaana Nuuttila Mustialasta ja Esa Lientola Evolta. Alkutaival digipedamentorin tehtävissä on ollut lähinnä tutustumista moniin mahdollisuuksiin tehtävän parissa. On ollut myös hienoa päästä mukaan Learn-Moodle-työtilojen auditointiin. Auditointi osui ajankohdaltaan myös sopivasti oman koulutuksemme opetussuunnitelman muutosten kanssa. Pääsemme käytännössä toteuttamaan ja ottamaan huomioon auditoinnin tulokset ja toimenpide-ehdotukset uuden tulevan opetussuunnitelmamme mukaisten Learn-Moodle-työtilojen suunnittelussa.

Omassa koulutuksessamme, Bio- ja elintarviketekniikassa, käynnissä olevan opetussuunnitelmasuunnittelun keskiössä ovat olleet ne opiskelijoiden osaamiset, joiden on tunnistettu olevan merkityksellisiä Bio- ja elintarviketekniikasta valmistuneelle insinöörille työelämätarpeiden näkökulmasta. Päälinjoina rakenteessa ovat yleiset kompetenssit ja koulutuskohtaiset kompetenssit. On pohdittu työelämäsignaaleja, jotka liittyvät nykyiseen ja myös erityisesti alamme tulevaan kehitykseen. Tässä prosessissa on ollut haastavinta ja mielenkiintoisinta ehkä ns. vanhasta ajattelusta irti päästäminen ja toisaalta myös, miten kuljetamme yleisiä ja koulutuskohtaisia kompetensseja rinnakkain ja sidomme niitä toisiinsa.

Digipedamentorina minulla on mahdollisuus osallistua LeaD-tiimin työskentelyyn ja sitä kautta tuoda tietoa ja näkökulmia muiden koulutusten erilaisista digitaalisista ratkaisuista sekä muista hyvistä käytänteistä yhteiseen oman koulutuksemme kehittämistyöhön.

Kirjoittaja:
Marja Allén, lehtori, Bio- ja luonnonvara-alan yksikkö.

Videoiden käsikirjoitus ja tuottaminen:

Mikko Uimonen, mediatuottaja, Learning Design Team, Tietohallinto.

Seuraa blogisarjojamme: Plussan puolella & Tutustu digikehittäjiin

Bannerin alkuperäinen kuva Adobe Stock.

Leave A Reply