Tutustu digikehittäjiin: Mikko Kekki

0

Blogisarjassa Tutustu digikehittäjiin esitellään hamkilaisia digikehittäjiä ja digipedamentoreita sekä heidän työtään. Tällä kertaa työstään kertoo Mikko Kekki, joka työskentelee Liiketalouden, muotoilun ja tekniikan yksikössä verkko-opetuksen asiantuntijana ja digipedamentorina.

Katso videolta Mikon esittely ja ajatuksia

Learn-Moodle-työtilojen auditointi digipedamentorin näkökulmasta

Olen Mikko Kekki. Aloitin työskentelyn Hämeen ammattikorkeakoulussa vuonna 2005. Ensimmäiset 18 vuotta vietin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa verkko-opetuksen tuen ja kehittämisen tehtävissä. Viime syyskuusta alkaen olen ollut Liiketoiminnan, muotoilun ja tekniikan yksikössä digipedamentorina ja verkko-opetuksen asiantuntijana.

Alkutoimet

Syyskuussa aloittaessani uudessa roolissani yksi ensimmäisistä tehtävistäni oli osallistua Learn-Moodle-työtilojen auditointiin. LeaD+-tiimissä asetimme ensin selkeät tavoitteet ja kriteerit auditoinnille. Auditoitavat moduulit valittiin satunnaisotannalla, kuitenkin varmistaen, että valikoimassa olisi kattavasti työtiloja eri yksiköistä.

Auditoinnin toteuttaminen

Loppuvuodesta 2023 aloitimme varsinaisen auditointivaiheen. Työtä tehtiin pääosin parityönä. Prosessi oli mielestäni paitsi opettavainen myös mielekäs, vaikka se ajoittain olikin kieltämättä työlästä ja aikaavievää.

Auditoinnin myötä pääsin tutustumaan yksikkömme eri koulutusten Moodle-moduulien rakenteisiin ja sisältöihin syvällisellä tavalla. Tämä prosessi tarjosi näkökulmia, jotka ovat arvokkaita sekä henkilökohtaisessa kehityksessäni että yksikkömme ja koko HAMKin toiminnan ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Kohtasin monenlaisia toteutustapoja ja sain uusia ideoita Learn-Moodle-työtilojen parantamiseen. Henkilökohtaisesti sain paremman käsityksen siitä, missä olemme nyt ja miltä osin voisimme kehittää digipedagogiikkaamme ja oppimisympäristöjemme käytänteitä.

Prosessi jatkuu

Nyt 19 moduulin auditointiin osallistumisen jälkeen varsinainen auditointityö on osaltani ohi. Tämä auditointiprosessi on ollut matka, joka on tarjonnut minulle uusia oivalluksia ja vahvistanut ammatillista kasvuani. Työmme tulokset auttavat meitä kehittämään työtilojamme entistä paremmiksi. Odotan innolla tulosten analysointia ja sitä, miten voimme yhdessä tehdä päätelmiä ja suunnitella tulevaisuuden toimia. Yhdessä voimme rakentaa entistä parempia oppimisympäristöjä.

Lue lisää Tutustu digikehittäjiin -sarjan postauksia Digi-HAMK-blogista.

Kirjoittaja:

Mikko Kekki, verkko-opetuksen asiantuntija, Liiketalouden, muotoilun ja tekniikan yksikkö.

Videoiden käsikirjoitus ja tuottaminen:

Mikko Uimonen, mediatuottaja, Learning Design Team, Tietohallinto.

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Bannerin alkuperäinen kuva Adobe Stock.

Leave A Reply