Yhdessä kohti saavutettavaa ja tasavertaista opetusta: saavutettavuuden kehittäminen HAMKissa

0

Hämeen ammattikorkeakoulussa saavutettavuuden edistäminen nähdään tärkeänä lähtökohtana laadukkaalle koulutukselle ja yhdenvertaisille oppimismahdollisuuksille. Erityisesti digitaalisen saavutettavuuden kehittämisen avaintekijänä on pitkäjänteinen yhteistyö kumppaneiden kanssa. Työtä opetuksen digitalisaation eteen on tehty esimerkiksi Mediamaisterin kanssa jo vuodesta 2003 lähtien. Olen itse tuore hamkilainen – aloitin helmikuussa opetusteknologia-asiantuntijana digitalisaatiota tukevassa ja digipedagogiikkaa kehittävässä Learning Design-tiimissä. Toimenkuvani kautta tarjoutui kunnia päästä syventymään korkeakouluyhteisössä tehdyn saavutettavuustyön juuriin sekä kertomaan kokonaisuudesta Mediamaisterin asiakaspäivään.

Saavutettavuuden taustalla pitkäjänteinen kehittämistyö

Taustatyötä tehdessäni ensimmäisenä varmentui se, että opetuksen digitalisaation kehittämistä ja saavutettavuustyötä on HAMKissa edistetty jo pitkään. Esimerkiksi vuonna 1997 otettiin käyttöön verkko-oppimisalusta sekä järjestettiin ensimmäiset verkkototeutukset. Alla oleva aikajana kuvaa HAMKissa tehtyä digipedagogista saavutettavuustyötä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Työtä yhteisten asioiden eteen on tehty sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankkeissa eri toimijoiden kanssa. Saavutettavuustyö ja opetuksen digitalisaation edistäminen ovat olleet vahva tuki muun muassa pandemiatilanteen vaatiessa ketterää digiloikkaa.

Pitkäjänteisen työn tuloksena opetuksen digitalisaatiolle ja saavutettavuuden edistämiselle on saatu rakennettua vahva tukiverkko ja arjen työssä toimivat käytänteet. Laajalle Digipedaohjeet -verkkosivustolle on koottu ohjeita sekä henkilöstölle että opiskelijoille liittyen muun muassa saavutettavaan materiaalituotantoon sekä avustavan teknologian hyödyntämiseen. Ohjeiden lisäksi tukea on tarjolla muun muassa valmennusten ja viikoittaisen verkkopäivystyksen muodossa. Omaa osaamista kannustetaan tuomaan näkyväksi saavutettavuuteen liittyviä osaamismerkkejä suorittamalla.

Asiakaspäivän toiveteemana käytettävyys ja saavutettavuus

Tehty työ saavutettavuuden edistämiseksi on näkynyt myös ulospäin, sillä pääsimme kansallisen saavutettavuuspäivän kunniaksi kertomaan näkemyksiämme Mediamaisterin asiakaspäivään. Lisäksemme puhumassa olivat asiantuntijat MLP:ltä (Modular Learning Processes Oy), SOS-Lapsikylästä sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta. Oli hienoa huomata, että useampi taho tekee arjessaan töitä yhteisten päämäärien ja digitaalisten palveluiden käytettävyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi. Myös toiveet päivän teemasta olivat tulleet yrityksen asiakkailta, ja webinaarissa olikin paikalla parhaillaan noin 150 osallistujaa.

Edistäminen edellyttää yhteistyötä 

Kevään kestäneen tutkimusmatkani jälkeen voin jälleen todeta, että yhteistyö on avainasemassa laadukkaan ja saavutettavan verkko-opetuksen kehittämisessä. Saavutettavuuden avulla edistämme koulutuksen tasa-arvoisuutta ja kaikille soveltuvaa oppimista. Yhdistävänä tekijänä kaikilla yhteistyökumppaneillamme on vahva sisäinen motivaatio edistää saavutettavuutta sekä jakaa avoimesti tehdyn työn tuloksia ja parhaita käytänteitä. Tässä joukossa on ilo työskennellä yhteisten päämäärien edistämiseksi.

 

Teksti ja infograafi: Eeva Niemelä

Leave A Reply